Munkatársak

aniko2

                                           Vaszilkovics Anna                                         sekrestyés

Szentjobbi születésű, 50 éves, nagyváradi lakos vagyok. Férjemmel kötött házasságunkból két fiúgyermek született.

A Szent László-templom sekrestyéseként dolgozom. Tagja vagyok a plébánián működő Mária Légiónak és Rózsafüzér Társulatnak, valamint – szükség szerint – a Szeretetszolgálatban is tevékenykedem. Istennek legyen hála, hogy ezek által is Őt szolgálhatom, hiszen erre vágytam egész életemben.

 

Elek István

önkéntes sekrestyés

moni

Kribus Mónika-Erzsébet
kántor-karnagy

1978. április 11-én születtem Nagyváradon. Iskoláimat is itt végeztem, a 11-es számú általános iskolában kezdtem, majd pedig a Szent László Római Katolikus Líceumban érettségiztem. Tanulmányaimat tovább folytattam a Nagyváradi Állami Egyetem zenetanszékén, ahol zenepedagógiai és karmesteri diplomára tettem szert. 1991-től kántori szolgálatot látok el, 2006-tól a nagyvárad-újvárosi Szent László-templomban tevékenykedem. A hivatásom megéléséhez és sikeréhez a kántori szolgálat mellett hozzátartozik a Halmos László-kórus munkássága is, amelyet 2006-ban alapítottam. Hálával tartozom mindazoknak, akik szívvel, lélekkel, hangjukkal, hangszereikkel vagy bármilyen más módon ehhez  hozzájárultak.

erzsebet

Szabó Erzsébet-Ágnes
házvezetőnő

1973-ban születtem, Nagyváradon. Édesapám Gábor, édesanyám Margit. Három lánytestvérem van: Margareta, Anna és Gabriella. Iskoláimat Nagyváradon végeztem, az elemit a 7. számú vársánci iskolában, a 9-10. osztályt szakiskolában mechanika szakon, a 11-12. osztályt pedig a Mihai Eminescu Líceumban, szintén mechanika szakon.

Első munkahelyemen hét évig lapkihordóként dolgoztam, majd egy multinacionális cégnél egy nagyáruházban csomagoló és áruházi dolgozó voltam, jelenleg pedig a Szent László-plébánián házvezetőnőként dolgozom.

Férjezett, egy gyermek édesanyja vagyok.

 

                                   Cseke Sándor

                                    gondnok    

1975-ben születtemNagyváradon. Iskoláimat mint karbantartó végeztem az Andrei Saguna iskolában. Két fiúgyermek édesapja vagyok. Jelenleg gondnokként tevékenykedem a plébánián.