Kórus

Karnagy

Kribus Mónika Erzsébet

“Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban

és akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek”.

                                                                                                                              Babits Mihály

1978 április 11-én születtem Nagyváradon. Iskoláimat is itt végeztem, a 11-es számú általános iskolában kezdtem, majd pedig a “Szent László” római katolikus líceumban érettségiztem. Tanulmányaimat tovább folytattam a nagyváradi állami egyetem zenetanszékén, ahol zene-pedagógiai és karmesteri diplomára tettem szert. 1991-től kántori szolgálatot látok el, 2006-tól a Nagyvárad – Újvárosi Szent László templomban tevékenykedem. A hívatásom megéléséhez és sikeréhez a kántori szolgálat mellett hozzátartozik a Halmos László kórus munkássága is, amelyet 2006-ban alapítottam. Hálával tartozom mindazoknak, akik szívvel, lélekkel, hangjukkal, hangszereikkel vagy bármilyen más módon ehhez  hozzájárultak.