Kórus

Események – fellépések 2017 – … – 20

2021. december 24. - Éjféli szentmise

Az éjféli szentmise előtt a kórus egy fél órás karácsonyi ráhangolódást tartott valamint énekelt misén és másodnapján pedig a 11-es misén.

2021. december 5. - Szentmise

Advent 2. vasárnapján a 11-es misén énekelt a kórus.

2021. november 28. - Adventi gyertyagyújtás

A Szent László téren meggyújtották az adventi koszorún az első gyertyát. A Halmos László kórus énekelt valamint a templom plébánosa Pék Sándor atya hirdette az igét.

2021. november 21. - Szentmise

Krisztus Király ünnepén a 11-es misén énekelt a kórus.

2021. november 7. - Szentmise

Elsővasárnap a 11-es misén énekelt a kórus.

2021. október 3. - Szentmise

Elsővasárnap a 11-es misén énekelt a kórus.

2021. június 27. - Templombúcsú

A szentmise szónoka és főcelebránsa Giosanu Leonard váradolaszi segédlelkész volt. Az együttlétért Pék Sándor esperes-plébános mondott köszönetet, közreműködött a Kribus Mónika kántor által felkészített Halmos László kórus.

2021. június 6. - Szentmise

Elsővasárnap lévén énekeltünk a szentmisén.

2021. május 23. - Szentmise

Pünkösdkor ismét énekeltünk a szentmisén.

2021. március 7. - Szentmise

Nagyböjt 3. vasárnapján énekeltünk a szentmisén.

2021. február 21. - Keresztút

A kórussal a “Magyar keresztút Fatimában” keresztútat mondtuk el vasárnap este. A kórustagok olvasták a stáció szövegeit, az éneket pedig több kereszúti ének szövegeiből és dallamaiból válogattuk össze.

2021. február 19. - Maszk

A kórus egyen-maszkot kapott, amelyre egy szívbe zárt violin és fá kulcs van hímezve, ami az éneklés iránti szeretetünket fejezi ki. 

2021. február 14. - Triduum

Február 14-én vasárnap tartották a fogadalmi triduumot Nagyvárad-Újvárosban. A templom Halmos László kórusa is énekelt. A szentmise főcelebránsa Kohr Balázs atya volt és a szónok pedig Pálos István apát kananok úr.

2021. február 7. - Szentmise

A kórus újból elkezdte tevékenységét!

Február 7-én elsővasárnap énekelt a kórus a 11 – es szentmise keretében.

2020. október 23. - Rendkívüli helyzet

Újabb törvénykezések léptek érvénybe a COVID-19 vírus terjedésének megelőzése értelmében, így a kórus tevékenysége ismét szünetel meghatározatlan ideig !!! 

2020. október 4. - Szentmise

Szeptember 18-tól újra kezdtük a kóruspróbákat! Jó újra együtt lenni!

Október 4-én énekeltünk a 11 órai szentmise keretében, mivel elsővasárnap is volt egyben. 

2020. március 19. - Rendkívüli helyzet

Március 19-től a korona vírus ( COVID-19) vírus terjedésének megelőzése végett kijárási tilalmat írtak elő meghatározatlan ideig. Ennek eredményeképpen nyilvánosan semmilyen liturgikus cselekmény nem lehetséges, így a kórus tevékenysége is szünetel meghatározatlan ideig !!! 

2020. március 1. - Szentmise

Elsővasárnap lévén énekeltünk a szentmisén, amelynek a végén hamvazkodás is volt.

2020. február 23. - Triduum

A fogadalmi triduumot idén február 23–25. között tartottuk. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Mons. Fodor József általános helynök volt. Első napján az zenei szolgálatot a kórus látta el, úgy a szentségimádáson, mint a szentmise alatt.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/fogadalmi-triduummal-keszulnek-a-nagybojtre-2666520/

2020. február 7. - Farsangi bál

Néha kell egy kis kikapcsolódás is. Farsangi bált tartottunk a kórustagok és a “tiszteletbeli kórustagok” számára a plébánia közösségi termében.

2020. február 2. - Szentmise

Elsővasárnap a kórus szolgált a szentmisén, melynek keretében volt gyertyaszentelés és a szentmise végén pedig balázs-áldás.

2019. december 24. - 25. Karácsonyi szentmise

A kórus énekeivel szolgált a szentmiséken az ünnep mindkét napján.

2019. december 24. - Karácsonyi áhitat

Az éjféli mise előtt a Halmos László Kórus ráhangoló koncertet tartott, ami nagyon jól megtöltötte karácsonyi dallamokkal a templomot és az odaérkezők lelkét is.

2019. december 1. - 5. Adventi gyertyagyújtás és kórustalálkozó

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is meggyújtottuk az  adventi koszorún az első gyertyát a Szent László téren. Pék Sándor, a Szent László-templom esperes-plébánosa gyújtotta meg, a templom kórusa pedig énekekkel szolgált. Ezt követően adventi kórustalálkozóra került sor a a nagyvárad-réti református templomban, ahol a Halmos László képviselte templomunkat. 

2019. december 1. - Elsővasárnap

December 1-én a 11 órai szentmise keretében a kórus megemlékezett névadójáról Halmos László nagyváradi születésű zeneszerzőről, halálának 110. évfordulóján.

2019. november 23. - 8. Egyházmegyei kórustalálkozó

2019. november 23-án, 10.00 órai kezdettel, a Nagyváradi Székesegyházban Egyházmegyei Kórustalálkozó volt, azon plébániai kórusok részvételével, akik az év folyamán rendszeres zenei szolgálatot látnak el a plébániai templomokban.

2019. november 8-9-10. - Halmos László Konferencia

Katona Tibor a Palesztrina kórus karnagya által Győrben megszervezett Halmos László Konferencián vettünk részt két kórustaggal. Nagy élmény volt ott lenni és a zeneszerző fiával Halmos Péterrel is találkozni.

2019. november 3. - Évközi 31. vasárnap

Elsővasárnap lévén a kórus szolgált a 11 órai szentmisén.

2019. október 27. - Évközi 30. vasárnap

Október 24 és 29 között a testvérközösség csapata látogatott el hozzánk Vredenből. Vasárnap együtt ünnepeltük a szentmisét, amelyen a kórus látta el a zenei szolgálatot.

2019. október 6. - Évközi 27. vasárnap

Elsővasárnap lévén a kórus szolgált a 11 órai szentmisén.

2019. szeptember 29. - Évközi 26. vasárnap

Szeptember 29-én Szentírás vasárnapját tartottuk. Minden szentmisében megszenteltük a hívek bibliáit, amit magukkal hoztak. A padokra egy idézetet készítettünk a Szentírásból és az oltár elé kiállítottunk egy szép nagy Bibliát. A 11-es mise keretében a Halmos lászló kórus előadást készített. Énekek és elmélkedések segítségével tudtunk még inkább egyesülni Szentírás vasárnapjának üzenetével.

2019. szeptember 21. - Vendégeink voltak...

Szeptember 21-én szombaton a reggeli szentmisén vedégeink voltak. A kórus szolgált a szentmisén, a mise végén pedig vendégeink a Gyergyószentmiklós-i Domokos Pál Péter Női kórusa adott koncertet. Ezt követően ismerkedés és reggeli volt a Tudor Vladimirescu 4.szám alatti közösségi teremben. Búcsúzóul közösen énekeltük el Az úton címmel az ősi ír áldást.

2019. június 27. - Templombúcsú

Június 27-én, csütörtök este tartottuk templomunk búcsúját. A szentmise főcelebránsa Exc. Böcskei László megyés püspök volt, szónoka Jelenits István teológus, piarista szerzetes. A kórus énekelt a szentmisén.

2019. június 9. - Szentmise

Pünkösd vasárnapján a 11 órás szentmise keretében a zenei szolgálatot ismét a kórus látta el.

2019. június 2. - Szentmise

Vasárnap a 11 órás szentmise keretében a zenei szolgálatot a kórus látta el.

2019. május 26. - Bérmálás

Vasárnap a 9 órás szentmise keretében a váradi római katolikus egyházmegye főpásztora 25 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, akiket Pék Sándor esperes-plébános készített fel. A zenei szolgálatot a Halmos László kórus és vezetője, Kribus Mónika kántor-karnagy látta el.

2019. május 12. - Ünnepi szentmise

Vasárnap a 11 órás szentmise keretében Ferenc pápa Romániába való látogatása alkalmából ráhangolódtunk erre a különleges alkalomra. Az énekkel is próbáltunk minél jobban erre összpontosítani.

2019. április 21. - Szentmise

Húsvétvasárnap énekeltünk a 11 órási nagymisén.

2019. április 20. - Nagyszombat

Nagyszombaton énekeltünk a feltámasádi szertartáson is.

2019. április 19. - Nagypéntek

Pénteken este 6 órakor énekelte a kórus a passiót Szent János evangélima szerint Werner Alajos turbáival.

2019. április 14. - Virágvasárnap

A 11 órai szentmisén a kórus énekelte a passiót Szent Lukács evangéliuma szerint, Harmat Artur turbáival, valamint énekelt a szentmise alatt.

2019. április 7. - Szentmise

Nagyböjt 5. vasárnapján a hónap első vasárnapján ismét a kórus szolgált a 11 órási szentmisén.

2019. március 29. - 24 óra az Úrért ...

Minden évben Ferenc pápa felhívására nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megszervezik a 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosságot.    “Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot.” – (Ferenc pápa: Misericordiae Vultus 17)

Kórusunk Sík Sándor keresztútját olvasta fel valamint versekkel és nagyböjti énekekkel bővítette ki  a programot.

 

2019. március 23. - Szent Erzsébet öregotthon

Nagyböjt jegyében egy többnapos rendezvénysorozat résztvevőiként a kórust is meghívták a Szent Erzsébet öregotthonba. Nagyböjt jegyében egy zenés – verses összeállítással készültünk. 

 

2019. március 3. - Triduum

A fogadalmi triduumot tartottunk idén is március 3-5. között a nagyvárad-újvárosi a plébániatemplomunkban: 17.00 órakor szentségimádást, 18.00 órakor szentmisét. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Pálos István nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános-kanonok. A triduum alkalmával a vasárnap esti szentmisén a templom kórusa szolgált.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2019/03/05/triduumot-tartottak-ujvaroson.biharinaplo?fbclid=IwAR1PXjKhNMeDyhXxH_kP6tw2FgUIv56kDyLNj4-QKkHagLwGSS6bIMFMN5Y

2019. február 22. - Farsang

Kórusunk farsángi bált szervezett, amelyen szép számban gyűltünk össze. A hangulat nagyon jó volt, közösségformáló játékokat játszottunk, táncoltunk – jó volt kikapcsolódni egy kicsit.

2019. február 3. - Évközi 4. vasárnap

Elsővasárnap lévén a kórus énekelt a 11 órakor kezdődő szentmisén. A mise végén balázs-áldás volt. 

Szentmise - 2018. december 25.

December 25-én szolgáltunk a délelőtti 11 órás szentmisén és  az énekekkel besegítettünk a gyerekek karácsonyi szerepébe.

Szentmise - 2018. december 24.

December 24-én szolgáltunk az éjféli szentmisén. 

Koncert - 2018. december 21.

December 21-én kórusunk előkarácsonyi koncertet tartott a Szent László templomba “Szállást keres a Szent Család …” címmel. A műsorban elhangzott Johan Frisel: Az üzenet című írása valamint adventi és karácsonyi énekek színesétették a koncertet.

Gyertyagyújtás - 2018. december 9.

December 9-én a kórus énekelt az adventi koszorúnál a Szent László téren. Igét hirdetett Nt. Mátyás Attila evangélikus lelkész.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/12/10/a-masodik-adventi-gyertyagyujtas.biharinaplo?fbclid=IwAR2bLi-YVARFNuJKr_I9FWyiwMNjE7Jpy2DWbhKW6fORajTwhIMfA9TMn6E

4. Adventi gyertyagyújtás és kórustalálkozó - 2018. december 2.

Örömmel vettünk részt idén is az adventi kórustalálkozón, amit a  Szent László egyesület szervezett a nagyvárad-olaszi református templomban.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/12/03/adventi-korustalalkozo-olasziban.biharinaplo?fbclid=IwAR04jJ-FxMK4cYJiOsI9W1aeoiLuj5lCmjyPRkhZ3bL70aEOrslWhqq2TQ4

 

Advent 1. vasárnapja - 2018. december 2.

Elsővasárnap, advent 1. vasárnapján a zenei szolgálatot a Halmos László kórus látta el.

Krisztus Király vasárnapja - 2018. november 25.

Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelt el 1925-ben. A 11-es szentmise után az Oltáriszentség előtt felajánlottuk plébániánkat Krisztusnak és Szentségi áldás is volt. A zenei szolgálatot a kórus látta el. Krisztus Király ünnepén útmutatóként szolgálhat számunkra Nogáll János püspök könyve „Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről”. A kötet reprint kiadása a püspök által alapított Szent Vince Intézt fenállásának 150. évfordulóján jelent meg.

7. Egyházmegyei Kórustalálkozó - 2018. november 24.

Immár hagyománnyá vált kórustalálkozó volt november 24-én, szombaton a nagyváradi székesegyházban, amit az egyházzenei élet fellendítése céljából szervez meg minden évben a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. 10.00 órakor kezdődött a kórusok egyéni szolgálata, majd a közös énekek eléneklésével végződött az ünnepség.

https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/videos/350292689078135/

https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/photos/a.2251217351575712/2251224238241690/?type=3&theater

"Végtelen könyörület ..." - 2018. november 11.

Névadónk Halmos László születésének 109. évfordulójára emlékeztünk. A koncerten felcsendült több kórusének a reneszánsztól egészen napjainkig. Az énekről szóló szöveget Hutyra Gram Zsófia olvasta fel az énekek között. Pék Sándor plébános méltatta ezt a lélekemelő eseményt.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/11/12/korusmuvek-a-reneszansztol-napjainkig.biharinaplo?fbclid=IwAR16F3R8DrBu8p1nxLhR5pm2kNu-eVj44vy1Spt8HL_l2Ew6_OGwOb7ibSE

Elsövasárnap - 2018. november 4.

A kórus énekelt az elővasárnapi 11 órás szentmisén amit a hívekért mutattak be. 

Megemlékezés... - 2018. október 6.

A 13 Aradi vértanúkra emlékeztünk. Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki.

Primicia - 2018. július 22.

A Szent László templomban Primiciás szentmisét mutatott be Pascal Szilárd Kézdivásárhely-i újmisés atya akit június 29-én szenteltek pappá a gyulafehérvári székesegyházban. A kórus énekelt a szentmisén.

http://www.erdon.ro/ujmisest-unnepeltek-nagyvarad-ujvaroson/3929280

Templombúcsú - 2018. június 27.

A Szent László templom búcsúünnepén énekeltünk, ezúttal a Józsa Domokos által szerkesztett miserend szerint. A szentmise előtt a zsolozsmába is bekapcsolódtunk. A szentmise szónoka a Máramaossziget-i  Ft. Reszler Mihály atya volt.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/06/28/eletszentseg-hit-es-szeretet.biharinaplo

Nagyszombat - 2018. március 31.

A nagyszombati szertartáson énekeltük a feltámadási szertartást valamint a körmeneten is vezettük az éneket a hívekkel akik szép számban résztvettek.

Nagypéntek - 2018. március 30.

A nagypénteki csonka-mise keretében énekeltük Jézus szenvedés –  történetét Szent János evangélista szerint, Werner Alajos turbáial. 

Virágvasárnap - 2018. március 25.

A kórus a mai 10 órási szentmise keretében énekelte Jézus szenvedés –  történetét Szent Márk evangélista szerint, Harmat Artúr turbáial. A szóló részekbe besegített 3 egyetemista fiú.

Zarándoklat - 2018. március 5-10.

A kórus néhány tagja egy zarándok körúton vett részt. Velencében hajókáztunk, Rómában pápai audencián vettünk részt, énekeltünk a szentmisén amelyet a vatikáni magyar kápolnában tartottunk, majd Assisibe mentünk meglátogattuk Szent Ferenc sírját valamint Páduában Szent Antal sírját, ahol szentmisét is bemutattunk és a kórus szolamra osztva énekelt. 

Rövid összefoglaló: 4 perc 23 másodperctől….

Forrás:https://www.mediaklikk.hu/video/kereszt-tenyek-2018-03-18-i-adas-2/ 

Elsővasárnap - 2018. március 4.

Elsővasárnap lévén a kórus énekelt a délelőtt 10 órai szentmisén.

Keresztút - 2018. február 18.

Vasárnap délután a kórustagokkal jártuk a keresztutat. Úgy az keresztúti éneket, mind a stációknál az elmélkedéseket a kórus tagjai mondták felváltva.

Triduum - 2018. február 11.

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. A három napos lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsai Mons. Fodor József vikárius, Kiss Albert várad-olaszi plébános főesperes és a szentmisék szónoka Ft. Román János nagybányai esperes volt. Ezen a szentmisén szolgáltatták ki a betegek szentségét is a híveknek, akik előzőleg feliratkoztak. A szentmisén a zenei szolgálatot a templom kórusa látta el. Minden szentmisét követően egy óra elmélkedésekkel és énekekkel egybekötött majd ezt követően egy óra csendes szentségimádás volt.

http://www.erdon.ro/triduum-zajlik-a-varad-ujvarosi-templomban/3764545

Elsövasárnap - 2018. február 4.

Elsővsárnap lévén a Halmos László kórus énekelt a 10 órakor kezdődő szentmisén.

Hálaadás - 2017. december 31.

A Nagyvárad-Újvárosi Szent László Plébánia KRÓNIKÁJA védőszentjének emlékévéből.
Csapatmunka, hálaadásként született, Istennek és szent királyunknak, valamint mindazoknak, akiket ez az idő megszólított és tenniakarásra hívott.
Csokorba szedtük plébániánk eseményeit, melyeknek motivációja maga a cím: „…hogy nevednek házat építsünk…” (1Krón 29,16).

(„Urunk, Istenünk, amit felhalmoztunk,
hogy nevednek házat építsünk,
mind a te kezedből származik, és a te tulajdonod.”)

Minden kórustag kapott egy-egy példányt a Litera Print nyomda jóvoltából.

Karácsonyi szentmisék - 2017. december 24-25.

Karácsonykor az éjféli misén és elsőnapján a 10 órai szentmisén szolgált a kórus.

Karácsonyi koncert - 2017. december 22.

Előkarácsonyi koncertet tartott a Halmos László kórus Lucian Malița hegedű művésszel közösen. Műsoron szerepelt sok szép magyar, román és nemzetközi karácsonyi ének, hangszerekre átdolgozva valamint a kórus előadásában.

http://www.erdon.ro/karacsonyi-koncert-volt-a-szent-laszlo-templomban/3720040

Emlékezés ... - 2017. december 22.

Megdöbbenve és sajnálattal fogadtuk a hírt, hogy kórustagunk Szabó Kovács Emília életének 41. évében – a mai nap folyamán visszaadta lelkét Teremtőjének. Végső búcsút veszünk tőle december 27-én, szerdán 12 órakor a nagyváradi Rulikowski temetőben, a Városi kápolnánál. Nyugodjon békében.

” Ha egy szerettünk meghal, nem szűnik meg létezni, csupán eltávozik egy szebb és békésebb helyre. Egy nap majd mind találkozni fogunk azokkal, akikért ma gyertyát gyújtunk.”

https://www.facebook.com/HalmosLaszloKorus/videos/1654509851259684/

3. Adventi kórustalálozó - 2017. december 3.

Részt vettünk a Szent László egyesület által szervezett 3. Adventi Kórustalálkozón, amelyet a nagyváradi evangélikus templomban tartottak meg. A kórusok fellépése előtt a Szent László templom előtt felállított adventi koszorún közösen gyújtottuk meg az első gyertyát. Beszédel Ft. Pék Sándor plébános mondott. a kórustalálkozó agapéval zárult.

http://www.reggeliujsag.ro/adventi-enekles-a-szent-laszlo-teren/

 

6. Egyházmegyei Kórustalálkozó Érmihályfalva - 2017. november 25.

A Nagyváradi Püspökség immár 6. alkalommal szervezte meg Szent Cecília napján az Egyházmegyei Kórustalálkozót, amelynek idén az Érmihályfalv-i Római Katolikus templom adott helyet. 11 plébániáról 13 kórus vett részt ezen a találkozón, többek között a mi templomunk Halmos László kórusa is képviselte magát.

A kórusvezetők egy-egy Szent László érmet és oklevelet vehettek át a részvétel díjaként. A találkozó a Bartók Béla kulturteremben egy kis agapéval zárult.

https://www.facebook.com/pg/nagyvaradi.egyhazmegye/photos/?tab=album&album_id=1771437269553725

https://www.youtube.com/watch?v=gJmXrUUZOGk&feature=youtu.be

 

A "Zene Világnapja" - 2017. október 1.

A ” Zene Világnapja” alkalmával a Cantus Mundi România egy versenyt hírdetett meg a Facebook oldalán. Erre a mi kórusunk is benevezett. A 48 kórusból mi a 12 helyet értük el. 

Búcsú Kisjenő - 2017. szeptember 29.

Kórusunk ezúttal Kisjenőbe (Nagyváradtól 72 km-re levő település) a Szent Mihály tiszteletére felszentelt templomban énekelhetett a búcsús szentmisén. Örültünk a meghívásnak mivel nagyon szép élményben volt részünk.

Búcsú Kárásztelken - 2017. szeptember 16.

Kórusunkat Kárásztelekre immár második alkalommal hívták meg, hogy énekünkkel szebbé tegyük a szentmisét. A templom Szent Kereszt felmagastalására van felszentelve. Érdekessége, hogy a szent keresztből egy kis darabka, mint ereklye megtalálható a templomban. Öröm volt számunkra, hogy ismét ott énekelhettünk.

Bérmálás - 2017. július 2.

Július 2-án volt templomunkban a bérmálás. A szentmisén a zenei szolgálatot a Halmos László kórus látta el.

http://www.erdon.ro/husz-fiatal-bermalkozott-nagyvarad-ujvaroson/3536815

Szent László búcsú - 2017. június 27.

Június 27-én tartották templomunk búcsúünnepét. A kórus énekével próbálta szebbé tenni az ünnepet. Felcsendült Halmos László Missa in Honorem S. Ladislai című miséje a zeneszerző halálának 20. évfordulója alkalmából.

A szentmise szónoka és főcelebránsa Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, csorna-türje-jánoshida-horpácsi prépost-prelátus volt.

A szentmise keretében  a Szent László Egyesület nevében Moldován Gellért Lajos egy, állítása szerint Ferenc pápa által megáldott gyertyát, és az ehhez tartozó oklevelet adott át Pék Sándor esperes-plébánosnak. A láng a tervek szerint bejárja a király nevéhez kötődő kárpát-medencei és lengyelországi városokat- Krakkóba, Nyitrára, Nagyváradra, Zágrábba, valamint Győrbe fog eljutni- azt követően, hogy július 17-én, a magyarországi lengyelek ünnepén a budapesti Szent István-bazilikában fellobban majd.

http://www.erdon.ro/szent-laszlo-i-jellem-kell-a-magyar-nepnek/3532538

 

XV. Nemzetközi Brazil Fesztivál - 2017. június 14.

Május 26. és június 16. között került megrendezésre a XV. Nemzetközi Brazil komolyzenei fesztivál, amelyen mi is énekeltünk június 14-én, a Szent László templomban levő koncert keretén belül.

Centenárium Kárásztelek - 2017. május 21.

Kárásztelken ebben az évben ünnepelték a római katolikus templom felszentelésének a 100 évfordulóját. Erre az eseményre a zenei szolgálatra többek között plébániánk Halmos László kórusát kérték fel. Nagy örömmel fogadtuk el a meghívást és készültünk erre a rendkívüli eseményre. Még jelen volt a nagyváradi székesegyház gyerekkórusa és a kárásztelki fúvós zenekar.

http://hirek.varad.org/hu/hirek/templom-centenariumot-unnepeltek-karasztelken

Zarándoklat - 2017. május 14.

Kórusunk is elzarándokolt a nagyváradi székesegyházba, ahol ünnepi szentmisén vettünk részt Szent László királyunk szentté avatásának 825. évfordulóján. Ezt követően körmeneten vettünk részt egészen a nagyváradi várig, útközbe énekeltünk népéneket, Szent Lászlótól szóló énekeket, himnuszokat, amelyek többnyire abban a korban íródtak, amikor Szent Lászlót szentté avatták.

http://www.erdon.ro/szent-laszlo-halala-utan-is-igazsagot-tett/3480830

Forrás: Bihari Napló – 

https://www.facebook.com/bihari.naplo/videos/455122388162224/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=4&video_creator_product_type=0&app_id=350685531728&live_video_guests=0

Oltárkép megáldása - 2017. április 23.

A szentmisében az áldozás utáni könyörgés és az áldás között hallhattuk, Medgyesy S. Norbert összeállításában az „Értünk támadt fényes csillag, virág ország gyökerén” címmel Szent László király énekelt életrajzát a Boldog Özséb Színtársulat – Piliscsaba – előadásában. Szólót énekelt: Kakucs Katalin és Sárközi Mária Stella.

Forrás: MTVA Médiaklikk – Élő egyház 2017. április 25-i adása
http://www.mediaklikk.hu/vi…/elo-egyhaz-2017-04-25-i-adas-8/
YOUTUBE: https://youtu.be/lO5MchOPp2k

Nagyszombat - 2017. április 15.

A kórus a feltámadási szertartáson és körmeneten biztosította a zenei szolgálatot.

Nagypéntek - 2017. április 14.

A kórus szereposztásban énekelte a János passiót.

Virágvasárnapi koncert - 2017. április 9.

Versekkel és elmélkedésekkel egybekötött virágvasárnapi koncertet tartott a templom Halmos László kórusa, ezzel is elmélyítve a nagyböjti hangulatot valamint felhozzuk a figyelmet arra, hogy Krisztus miért halt meg a kereszten….

Virágvasárnap - Passió - 2017. április 9.

A templom kórusa szereposztésban énekelte a délelőtti szentmise keretében Jézus szenvedéstörténetét Szent Máté evangéliuma szerint és zenei szolgálatot teljesített a szentmise alatt.

24 óra az Úrért - 2017. március 24.

Ebben az évben is megszervezték Ferenc pápa kifejezett kérésére az ájtatosságot, ezen mi is részt vettünk. Az esti szentmisét követően szentségimádást tartottunk a kórussal. Az elmélkedések között kórus énekeket énekeltünk.

Keresztút - 2017. március 12.

Ez alkalommal a kórus tartotta a keresztutat. Az elmélkedéseket egy-egy kórustag olvasta fel, valamint énekelt a stációk között. 

Team building - 2017. március 3.

A kórussal egy csapatépítő délutánon vettünk részt Ft. Bakos Gábor káplán atya kezdeményezéséből. A “Mindenki” című kisfilmet néztük meg, – amely a napokban oscardíjat nyert – a plébánia közösségi termében. Megbeszéltük a filmben történteket és kivetítettük a mi kórusunkra. Nagy tervekkel indulunk a jövőre nézve.

Triduum - 2017. február 26.

Február 26-án megkezdődött templomunkban a káptalan ősi fogadalmi szentségimádása és triduuma. A szentmiséken  Ft. Bartal Károly Tamás nyugalmazott premontrei rendi apát fog prédikálni és templomunk kórusa pedig a zenei szolgálatot végezte.

http://www.erdon.ro/triduumot-tartanak-varad-ujvaroson/3391701