Egyetemista közösség

Február 7 – 9 között szervezték Szatmárnémetiben a (KELET) Kárpátmedencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját a görök-katolikusknak. A program péntek este a Szent Miklós görög katolikus templomban vette kezdetét imádsággal majd közös kötetlen hangulatú vacsorával. Részt vettek a budapesti, szegedi, győri, szombathelyi, kolozsvári, temesvári és nagyváradi római katolikus illetve a budapesti, debreceni, nyíregyházi görög katolikus egytemi lelkészségek. Szombaton reggel az ima után Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyéspüspök úr előadását hallgattuk meg, majd Peleskére utaztunk, ahol a helyi görög katolikus templomot látogattuk meg illetve hagyományos disznótoros ebédet kaptunk helyi néptánccal körítve. Délután városnézés, este pedig bál volt. Vasárnap az ünnepi szentmise után közös ebéddel ért véget a találkozó, amin öten képviseltük közösségünket.

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=3580

Február 15-én volt az egyetemista kollégiumban a házszentelés. A plébánia épületében kezdtük a szertartást, mindenki közös részvételével, majd sorban a szobákban történt a szentelés az egyetemista fiúk ministrálásával, végül pedig az udvaron volt a közösség számára melegbor és zsíroskenyér vendégbarátság.

December 17-én a Partiumi Keresztény Egyetem előkarácsonyi ünnepségén voltunk jelen egyetemista kollégiumunk több tagjával. Igehirdetést végzett Szomor Abigél egyetemi lelkész és szépen szerepelt a zenetanszék kórusa is. A karácsonyi ünneplésünk szép lelki ajándék volt idén is.

December 4-én járt a Mikulás az egyetemista kollégiumban. A bentlakók egyentrikót kaptak ajándékba, illetve a mikulásjárás után közös süteményevés volt a tanulószobában. Mivel karácsonyt mindenki a családjával tölti ezt az ünneplést fontos közösségi eseménynek tartjuk.

Decemberben keddenként adventben hajnali 6-kor roráté szentmisét ünnepeltünk az egyetemista közösség szervezésében. A kollégium lakói készültek énekkel, felolvasással majd a szentmise után reggelire hívtunk meg mindenkit a közösségi pinceterembe.

Június 6-án „garden party” keretében búcsúztunk el a ballagó bentlakóinktól. Nagyon kedves bensőseges este volt mindenki számára.

Március 17-én vasárnap az egyetemista kollégium lakóival Máriapócsra zarándokoltunk. Nagyváradról indultunk a nagybusszal majd a Vállaj – Csanálos-i határátkelőn keresztül érkeztünk Máriapócsra a magyar nemzeti kegyhelyre. A kegyhelyen szentmisét ünnepeltünk és egy közös ebédet fogyasztottunk el. Odafele rózsafűzért imádkoztunk visszafelé pedig az öröm és a baráti jóhangulaté volt a főszerep.

2019. március 16-án, szombaton 10.30 órai kezdettel a Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ismét megszervezte a Bihar megyei magyar gyermekotthonok találkozóját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Laikusképző Központjában. Az eseményre a nagyváradiak mellett Nagyszalontáról, Szentjobbról, Gálospetriből és Székelyhídról érkeztek vendégek.

December 6-án este járt a Mikulás a kollégium bentlakóinál – ami immár egy hagyományos kedves alkalom.

Az egyházközség konkrét adventi elhatározása, hogy keddenként 6-kor roráté szentmisét ünnepelünk és utána közös reggelizés van a pinceteremben. A szentmisére az egyetemista kollégium bentlakói készülnek énekekkel, felolvasással vagy akár felajánlási szimbólumokkal. Ez egy szép jele az egységnek ugyanis a plébánia sokban hordozza ezt a kollégiumot és ilyenkor a diákok hálájuknak is jelét adhatják szolgálatukkal.

Az egyetemista csoport hétfői foglalkozásaira vendégeket hívtunk: november 12-én Illés Zsolt és Izabella a házaséletről, november 19-én Moș Dorel șs Ella a gyászáról, november 26-án pedig Oláh Erzsébet grafológiáról tartott érdekes előadás a kollégium bentlakóinak.

A Partium Keresztény Egyetem szintén október 1-én volt a tanévnyitó Veni Sancte. Idén a katolikus megyéspüspök Exc. Böcski László végezte a szertartást, mi is részt vettünk az egyetemistáinkkal együtt, akiknek nagyon sikeres akadémiai évet kívánunk.

Szeptember 26 és 28 között az egyetemista bentlakás mintegy 18 kollegistával (nagyrészt tulajdonképpen az új lakókkal) egy közösségformáló, csapatépítő tréningen vettünk részt Szentjobbon az ottani gyermekotthonban. Szerdán délután keltünk útra Nagváradról és a szentmiséig ismerkedtünk, illetve lelkileg a misére készültünk, hangolódtunk. A mise után volt vacsora majd közösségi játékok az ottani gyerekekkel közösen. Csütörtökön a reggeli áhitat után újabb ismerkedési gyakorlatok voltak és a nap során szünetben is önkénteskedtünk illetve a bentlakás iratlan szabálairól értekeztünk. A délutánunk a szerdaihoz volt hasonló annyi kivétellel, hogy este táncmulatság volt. Péntek délelőtt helyismereti úton vezetett bennünket kedves házigazdánk Szerafina nővér és nagyon tanulságos kiértékelőt tartottuk a fiatalokkal. A szentjobbi házigazdáinkon túl nagy köszönet illeti Tötös Erzsébet irodavezetőt az ötletért, a pályázáért, a szervezésért és a nagyszerű munkájáért.

Szeptember végén egyetemista közösségünk számára tábort szerveztünk, melynek helyszínéül a Szentjobbi Gyermekotthon szolgált.
Egy kis morzsa Hatvani Gizus és Hermann Noémi beszámolójából:
” A három nap leforgása alatt különböző jellegű tevékenységeken vettünk részt, mint például ismerkedés, a bentlakás szabályzatának feldolgozása, szentmisére való felkészülés, szőlőszedés a gyerekeknek, foglalkozás a Szent István gyermekotthon lakóival.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, lehetőségünk adódott megismerni egymást és így már biztosan egy könnyebb kezdet elé nézhetünk, a bentlakásba való visszatéréskor. Különös módon meglepett úgy az új lakók, mint a régiek nyitottsága. Az új barátságok pedig azért fontosak számunkra, mert magabiztosságot jelentenek.”

Fotó: Szera Nővér
Tőtős Zsóka

Március 18-án Mária Radnára zarándokoltunk.

https://www.youtube.com/watch?v=dvXRkgrCOD8&feature=youtu.be

Március 17-én szervezte meg az egyetemi lelkészség a Bihar megyei Gyermekotthonok találkozóját. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUxSMx8lbp8

Márciusi ifjak 2018.

https://vidifisz.org/?p=1261

Március 6-án a szokásos keddi egyetemi lelkészségi hittanórára Molnár Imola unitárius lelkésznőt hívtuk meg, aki életútjától, egyetemista éveiről és a zenéhez fűződő kapcsolatáról is beszélt.

A házszentelés végén a bentlakás szobáinak és a plébániának is megtartottuk a szentelését. A bentlakók fent a plébánián gyülekeztek, majd a plébánia szentelése után a bentlakás szobáinak is megvolt a szentelése végül az udvaron volt újév köszöntés és karácsonyi énekeket énekeltünk.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-SI7cbg9oM&feature=youtu.be

December 13-án este 7 órakor a Partium Keresztény Egyetem nagytermében előkarácsonyi ünnep volt valamint ének és zenekari hangverseny. Az istentiszteletre illetve az azt követő ünnepségre a Szent László plébánia katolikus kollégiumát is meghívták és örömmel voltunk jelen az egyetemi oktatókkal és polgárokkal. Az ünneplést Szomer Abigél egyetemi lelkész szervezte.

December 5-én este immár hagyományszerűen jött a Mikulás a bentlakóinkhoz. Szép ünnepélyes ez minden alkalommal, ugyanis Karácsonykor nincsenek itt és így ilyenkor közös ünneplésünk van.

Október 11-én a vredeni testvérek látogatták meg bentlakásainkat. Majd este pedig a pincében ünnepeltünk.

Október 2-án hétfőn kezdődött az egyetem, erre a dátumra érkeztek meg növendékeink is, idén 14 fiú és 21 lány egyetemista kapott helyet a bentlakásban. A PKE egyetem ünnepélyes évnyitójára Orbán Viktor magyar ministerelnök jött el Budapoestről, aki azután Böcskei László püspök is fogadott.
Az egyetemista bentlakóinkkal otóber 3-án este a pincehelységben megtartottuk az évkezdő megbeszélést, ahol ismerkedtünk illetve a háznak néhány szabályára is kitértünk. Nagyon fontos, hgy az egyetemistákat felnőttként szabadon kezeljük és a nevelésük az önnevelésüket segítse. Kedden lesznek az egyetemista hittanok és megalakultak a kiscsoprtok is, Biblia olcasó csoport, rózsafűzér imacsoport, gasztronómiai csoport, média csoport és angolcsoport.

Március 12-én egyetemistáink Ft. Pék Sándor plébános kíséretében Máriapócsra zarándokoltak.

https://www.youtube.com/watch?v=ICx7HgXJ5io&feature=youtu.be 

2017. március 11-én egyetemistáink immár ötödik alkalommal szervezték meg a Gyermekotthonok találkozóját.

https://www.youtube.com/watch?v=kikAS4EbfJ0&feature=youtu.be

2017. február 3-4-5 volt a Kárpátmedecnce-i Egyetemista Lelkészségek Találkozója (KELET). Plébániánkon működő egyetemista lelkészséget Ft. Pék Sándor atya és Czumbil Tímea képviselte. A találkozó jelszava: “Isten sohasincs offline!” Lelki programok, szentmisék, előadások, kiscsoportos beszélgetések mellett farsangi bállal zárult a program. 

Az alábbi linken további információkhoz juthatnak a találkozóval kapcsolatosan.

https://www.facebook.com/keletlelkes/?fref=ts

Január 18-án volt a plébánián és az egyetemista bentlakásban a szentelés, ami mindig közös ünnepléssel zárul és szép ünnepi hangulata van.

https://www.youtube.com/watch?v=d87ujN77oZ4

Március 5-én szombaton szerveztük meg a Partium Keresztény Egíetemen a Biharmegyei magyar nyelvű gyermekotthonok találkozóját. A majdnem 130 gyerekről az egyetemistáink gondoskodtak.

www.youtube.com/watch?v=iBPGcAIGaKA&feature=youtu.be

Március 6-án vasárnap az egyetemista közösséggel Máriaradnára zarándokoltunk. A gyermekotthon találkozó szervezése után ez mindig egy amolyan lelki ajándék is. Szinte tele volt a nagybusz és Radnán közösen szentmisét ünnepeltünk majd ebédeltünk. Aradon volt egy óra szabadidő és nagy örömmel , jókedvvel tértünk haza-Nagyváradra.

www.youtube.com/watch?v=5ZtbjoELt5A&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=hfZwfgT2N4A&feature=youtu.be

 

Ökologizálás 2016: évi gyakorisággal meg szervezett szemétgyűjtés

 

Az egyetemista csoport tollas bajnokságot szervezett a plébánia udvarán.

www.youtube.com/watch?v=XFgLzIFF1WI

Az akadémiai év végén a bentlakás ballagó egyetemistáit is elbúcsúztattuk június 13-án egy ünnepi bankett keretében, ahol nemcsak a búcsúzás fájdalma, hanem az öröm és a tánc is helyet kapott. Végleg távoznak: Geréd Emő, Szendrei Mónika, Keller Gabriella, Restás Zsuzsanna, Varga Tímea. Isten bőséges kegyelme kísérje őket tovább útjukon.

Októberben kezdődik az egyetemi tanítás, lassan elkészül a Tereziánum bentlakás részfelújítása és október elején beköltöznek a bentlakóink is. Idén ( 2016-2017 akadémiai évben) 35 egyetemista fog az udvarban lakni 11 fiú és 24 lány.

Decembrie 5-én hétfőn este, járt a Mikulás a bentlakásban. A bentlakók nagy örömmel várták Szent Miklós megtestesítőjét. Többen közülük verssel vagy énekkel készültek, amit előadtak mielőtt átvették az ajándékokat. A mikulás járás után már hagyomány , hogy a kollégium lakói közösen süteményeznek a tanuló szobában. Köszönjük Vásári Norbert Olivér O. Prem. Testvérnek a szolgálatát.

2015. január 15-én szentségimádást tartottunk a plébánián és a bentlakásban. Fontos feladat számunkra az odafigyelés a közel 30 bentlakó életére, lelki gyarapodására.

Február 6–8 között került megrendezésre a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozója, a KELET. Lelkiségünket Szabó Roland, Hitter Levente és Nagy Katalin képviselte. A szervezők bőséges lelki-szellemi táplálékról gondoskodtak.

Március 7-én az egyetemi lelkészség ismét megszervezte a Bihar megyei magyar nyelvű gyermekotthonok képviselőinek találkozóját. Idén közel 200-an vettek részt a programon.

Március 8-án Máriaradnára zarándokoltunk, ahol Rainholz plébános úr vezetett körbe a templomban. A szentmise után Aradi városnézés következett.

Március 18–20 között a szegedi katolikus egyetemi lelkészséggel ismerkedtünk. Szeretnénk, ha egymástól tanulva gazdagítanánk, szépítenénk életünket.

A Megszentelt Élet Évében egy hétfői hittanórára meghívtuk Maitz mallersdorfi ferences nővért, aki jelenleg Nagyváradon szolgál. Örömteli tapasztalat volt hallgatni őt rendjéről, hivatásáról, szerzetesi életéről.

Április 9–11 között a pécsi egyházmegyéhez tartozó Mohácson szervezték meg az Egyetemi Lelkészek Pasztorációs Konferenciáját, melynek idei témája a kommunikáció volt. Pék Sándor atya és Szabó Roland vettek részt a találkozón.

Május 15–17 között a debreceni egyetemi lelkészség Szent László kollégiumából 30 diák és Csordás Gábor püspöki titkár látogattak meg. Jó hangulatban telt a hétvége, Nagyvárad és Nagyszalonta nevezetességeivel ismerkedtek a fiatalok.
Május 18-án ismét takarítási akciót szervezett az egyetemista közösség. Örömmel végezték az önkéntes munkát a Körös-parton és a városközpontban is.

https://www.youtube.com/watch?v=3oCAbVctpKk&feature=youtu.be

Június 24-én a szegedi római katolikus egyetemi lelkészség tagjai látogattak meg bennünket. Nagy örömmel fogadtuk őket és tervezzük egy testvérkapcsolat kiépítését.

November 7-én az egyetemista lelkészség 12 tagjával Debrecenbe látogattunk az ottani egyetemista lelkészség hívott meg bennünket a „ Mást és másképp” tehetségkonferenciájukra.

December 4-én csütörtökön este járt a Mikulás az egyetemista bentlakásban.

2015. advent során az egyetemista közösséggel 2-szer rorate szentmisét ünnepeltünk, lelki előkészület gyanánt, majd 20-ra egyetemistáink karácsonyi szünetre hazautaztak.

2014. február 17-én, az akadémiai félév kezdetén indult a lelkészség tevékenysége. A hétfő esti találkozókon mintegy 20–30 egyetemista vesz részt.

Március 1-jén rendezték meg a második Bihar megyei magyar nyelvű gyermekotthonok képviselőinek találkozóját, „Ilyeneké a mennyek országa” mottóval. A találkozón 120 gyermeket láttunk vendégül.

Április 6-án több mint 30 fiatal Máriapócsra zarándokolt, lelki és közösségi élménnyel gazdagodva tértek haza.

Április 7-én a közösség szemétszedési akciót szervezett a Körös-parton. Jókedv és lelkesedés jellemezte a munkát, melynek végeztével 18 nagy zsák telt meg a folyó partján eldobált hulladékkal. Az eseményt a helyi sajtó elismerően mutatta be.

Április 24–26 között került sor Tahiban a budapesti római katolikus egyetemi lelkészség szervezésében a Kárpát-medencei magyar római katolikus egyetemi lelkészségek konferenciájára. Nagyváradot Ft. Pék Sándor atya és Szabó Roland képviselte.

Május 30–június 1 között az egyetemi lelkészség néhány tagja részt vett a „Fiatal vagyok és gondolkodom” című konferencián. A fiatalok örömmel és tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza.

Ugyancsak májusban alakult meg az egyetemista tanács. Tagjai: Szabó Zsolt, Vass Gyopárka és Hitter Levente. A tagokat az egyetemisták választották, és reményeink szerint a testület által hatékonyabbá válik munkálkodásuk.

Június 11-én, az akadémiai év vége alkalmából évzáró Te Deum szentmisét tartottunk templomunkban. Ez alkalomból egy kiadványt készítettünk, melyben a közösség éves tevékenységét mutattuk be.

Október 17–19 között az egyetemista lelkészség képviselői részt vettek Csíksomlyón az Országos Katolikus Egyetemista Találkozón.

2013. március 9-én a Bihar megyei magyar nyelvű gyermekotthonok találkozójára került sor, első alkalommal Öt gyermekotthonból, mintegy száz gyermek érkezett.A program során bemutatkozta az otthok lakói, majd közös ima és ebéd következett.

Március 10-én zarándoklat Máriapócsra hálával és imával a könnyező Szűzanya lábaihoz.

Október 8–10 között az egyetemista lelkészség 15 tagja vett részt Kolozsváron az Országos Katolikus Egyetemista Találkozón, melynek mottója: „Isten az egyetemen”.

November 25-én, a hétfő esti hittanóra keretében Böbe nővér ismertette a Schönstatt-i közösséget, ugyanakkor ismerkedett az egyetemi lelkészség tagjaival és munkálkodásával.

December 5-én Mikulásjárás volt a bentlakásban.

2012 októberében vettük fel a kapcsolatot a Partiumi Keresztény Egyetem rektorával és Főpásztorunk kérése alapján terveztük a katolikus egyetemi lelkészség felélesztését. A kezdeti lépésekben segítségünkre volt Ráksy Lajos református egyetemi lelkész, valamint Ft. Tóth Attila-Levente segédlelkészünk.
Mára egy élő, működő közösséget sikerült kialakítani, amelyhez hozzájárul a plébánia épületében lévő 25 férőhelyes koedukált katolikus egyetemista kollégium.
A közösség tagjai minden hétfőn este találkoznak. Ekkor hitoktatásra és különböző csoportos foglalkozásokra kerül sor.

Minden vasárnap este 6 órakor ifjúsági szentmise kezdődik a Szent László plébániatemplomban.
Kezdetektől fogva minden év elején elvégezzük a házszentelést a bentlakásban.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyetemista Lelkészség (NagyL) – melynek tagjai elsősorban a plébánia épületében lévő bentlakás lakói – egy bátor elhatározás értelmében 2012. november 30–december 2 között megszervezte – Nagyváradon először – az Országos Katolikus Egyetemista Találkozót (OKET).