Eseménynaptár 2021-2025

December 31-én az ó év utolsó napján évvégi hálaadó szentmisét végeztünk megköszönve mindazt a kegyelmet amit ebben az évben 2021-ben kaptunk. Ekkor végezte el a plébános a beszámolót is a hívek irányába. Az alábbi lappal-képpel és Pilinszky János idézettel kedveskedtünk ezen a napon a híveknek. Az idén évfordulós költő sorai mélyen hordozzák azt a atrtalmat, amit mi is törekszünk megélni és ami idén is keresztény életünk ajtaja és valósága: „ elég, ha hálás legbelül…”

December 27-én hétfőn elkezdtük a házszentelést, a hívek és a családok látogatását. Egy hétig két csoportban végeztük ezt – a szolgálatot Ft. Bakos Gábor diószegi plébánossal egykori káplán atyával Kribus Mónika kántor karnagy járt, a plébánost ministráns kísérte.

Az adventi lelki felkészülés mindenki javára szolgált. Igy jutottunk el a karácsony méltó megünneplésére. Templomunkban négy fenyőfát állítottunk, gyermekeinkkel kis műsort készítettünk és a templomot is szépen tisztán előkészítettük. December 25-én éjféli misét ünnepeltünk, majd vasárnapi miserenddel azaz 9-kor, 11-kor és d.u. 18 órakor ünnepeltük Jézus születését. 11-kor a szentmise után a gyerekek köszöntötték versekkel és dalokkal a híveket és az ünnepet, majd átvették a csomagokat a Caritas jóvoltából. A gyerekeket Kovács Katalin készítette fel. Az éjféli szentmise előtt 45 perccek a templom Halmos László kórusa karácsonyi ráhangolódást tartott Kribus Mónika kántor-karnagy vezetésével.  

Az adventi időszak bensőségesebb megélését segítette a “Szállást keres a Szent Család” szép hagyománya a közös imádság által.  

December 15-én zárult a Szeretet Szolgálat karácsonyi gyűjtése. A hívek adományainak köszönhetően 60 szegényebb sorsú személy vagy család kapott élelmiszercsomagot, és többen ezek közül pénzbeni támogatásban is részesültek. Nagyon hálás köszönet és elismerés a csoport önkéntes tagjainak és vezetőjüknek Lakó Eszternek.

December 9-én a székesegyházban volt a Szent József év ünnepélyes bezárása szentmise keretében. A plébániánkról Orbán Mária és Higili Mária hozták el azt a dobozt amibe az év során imaszándékokat gyűjtöttünk. A szentmise előtt tanúságtételeket hallgattunk meg amiket két férfi tartott a Szent Józseffel való lelki kapcsolatukat is érintve. Az imadobozokat a püspök vette át és ezekből a dobozokból lesz építve a székesegyház betlehemese karácsony ünnepére.

December 8-án a Várad-Velencei templom búcsúját ünnepeltük Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. Szép volt a város papjainak és híveinek egysége.

December 6-án Szent Miklós napján az egyetemista bentlakásban megszerveztük a mikulás-járást. Egy fiú beöltözött Szent Miklósnak, két segédjével feljárták a szobákat és kis ajándékot osztottak a bentlakóinknak. Az ünneplés közös süteményezéssel zárult a tanuló szobában.

A plébánia közösség és az egyetemista kollégium valamint az ifjúsági ének és zenekar közös elhatározása adventben a keddi hajnali roráte szentmise, amit 6 órakor ünnepelünk hétről-hétre. A szentmisén az ifjúsági kórus vagy az egyetemista közösség zeneszakos tagjai szolgálnak. A szentmise után a közösségi pinceteremben közös reggelit költünk el.

A nagyváradi művészeti liceum magyar tagozatos tanárai és diákjai Nagy Gabriella igazgatónő irányításával szintén szép adventi koszorút állítottak tanintézetük udvarán, amit kis ünnepség keretében áldottunk meg.

Idén adventben a templom melleti téren állították fel a nagyváradiak adventi koszorúját és az első gyertya ünnepélyes lángra lobbantása katolikus szertartás szerint folyt advent első vasárnapján délután.

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2021/11/meggyujtottak-az-elso-gyertyat-a-szent-laszlo-teren-elhelyezett-adventi-koszorun?fbclid=IwAR2sLucwZswch7cGCgwLpLBB-8YMBnlTbaQDOoWFxrHIYzZUpt0yYHS6Q30

November 19-én pénteken délután 17-órakor a közösségi pinceteremben Orbán Mária vezetésével megtartottuk a 2020-as és 2021-es évekre vonatkozóan  a Rózsafűzár Társulat beszámolóját.    

Novemberben elkezdtük a hittanórákat. A szülőkkel való egyeztetést követően csütörtökön 17-18 óra között van az elsőáldozók és 18:30 és 19:30 között pedig  a bérmálkozók hittanja.

November 1-én Mindenszentek főünnepén a nagyváradi Rulikowszki Kázmér városi köztemetőben délután 3 órakor a város római katolikus papjaival és híveivel közösen imádkoztunk minden elhunyt hívő, különösen is elhunyt szeretteink lelki üdvéért. A szertartást főtisztelendő Kruzslitz Imre várad-szőlősi plébános vezette, a kántori szolgálatot pedig Józsa Domokos a várad-szőlősi plébánia kántora látta el. A jelenlevő hívekkel közösen imádkoztunk majd a lelkipásztorok felkerestük a temetőben található szerzetesi-, rendi-, illetve papi sírokat.Istennek legyen hála a mindenszentek-halottak napi ünnepkör minden kegyelméért.

Október 23-án  a Székesegyházban imatalálkozó és szentmise alkalmával ünnepelte a Mária Légió a közösség alapításának 100. juvileumát. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálta és ennek keretében tolmácsolta ünnepi gondolatait és jókívánságait a plébániánkon is működő lelkiségi csoportnak.

A plébánia honlapját szerkesztő Kribus Mónika kántor-karnagynő illetve a havilapunkat szerkesztő Voiticsek Ilona és Árpád részt vettek Győrben a MAKÚSZ ( Magyar Katolikus  Újságírók Szövetsége) találkozóján. Sok szakmai-, hit-, és közösségélménnyel gazdagon tértek haza.

Október 16 és 20 között a Vreden-i testvérplébániáról meglűtogattak bennünket. Szombaton október 16-án Nagyváradon landolt a gép, amivl a kilenc tagú vredeni küldöttség érkezett. A délelőtti uzsonna után rövid pihenő következett majd Szabó Zsolt és családja a Hegyközpályihoz közeli gazdaságában vendégeltek meg bennünket. Vasárnap a pincében volt a reggeli majd közös szentmise a plébánia templomban, utána két család vendégelte meg ebéddel őket, majd Újpalotára látogattunk és ott a falut és a templomot tekintettük meg. A vacsora újra a pincében volt. Hétfőn a reggeli után a Szent László iskolába voltunk, ahol a Rainer Pag gyalogos zarándokútja alkalmával tett  felajánlásból elkészült hittantermet avattuk fel szép ünnepi műsor keretében. Az iskolában a vendégek számára ( KETT módszeres) hittanóra és magyar nyelv óra is volt szak tanárok vezetésével majd közös ebéd. Délután Böcskei László megyéspüspök fogadta a csoportot és vacsorával is megvendégelte őket. Este az egyetemistákkal volt ismerkedés és táncest az udvaron, ugyanis este 8 után kijárási tilalom volt a be nem oltottak számára. Kedden egy nagy busszal zarándoklatra indultunk Máriapócsra. A hívekkel közösen utaztunk, majd szentmisén vettünk részt, illetve közös ebédünk után a kegytemplomban rózsafűzért imádkoztunk. Alatta pedig értetkőztünk. Estére érkeztünk újra Nagyváradra, ahol az esti étkezés és találkozó keretében kiértékeltük a 2021-es nagyváradi látogatást. Istennek legyen hála ezért a partnerkapcsolatért és a sok ajándékért és kegyelemért, amit ez önmagában hordoz.

Október hónapban minden szentmise előtt elimádkoztuk az októberi ájtatosságot a Szűzanya tiszteletére a rózsafűzér imádságot a Rózsafűzér Társulat tagjai vezetésével.

Október 1-én és 2-án az egyetemista kollégium új és néhány régi diákjával csapatépítést tartottunk. Pénteken délben ebéddel kezdtünk majd a pincében ismerkedési játékok és interaktív bemutatkozó gyakorlatok voltak. Este közös ima és vacsora, majd táncos esti mulatság. Szombaton Nagyvárad városának az arcával ismerkedtünk. Elmentünk a várba, ahol főleg Szent László kultuszát elmélkedtük át, majd  a Szent László templom lelki örökségeit ismertük meg. Megnéztük a város nevezetességeit majd a Székesegyházhoz is elsétáltunk. Közös ebéddel és kiértékeléssel ért véget a csapatépítő ismerkedés.

Szeptember 26-án vasárnap a 11-es szentmise keretében a templomben megtartottuk a „ Veni Sancte” tanévkezdő szentmisét és táskaszentelést. Ezzel indítani akarjuk a hittan oktatást is, lesz elsőáldozó és bérmálkozó csoport is. Isten áldása kísérje gyermekeinket és családjaikat ebben az újra különösnek mutatkozó évben.

2021 szeptember 15 és 19 között Kecskeméten Szent László és Szent Imre  emlékkonferenciát szerveztek a Szentháromság Piarista Plébánia templomban. Az előadók között szerepelt Wittner Mária 56-os halálraítélt, Lezsák Sándor, dr. Szakály Sándor professzor, dr. Finta József , dr. Rosta Szabolcs és Papp Zsolt is. SER Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek szintén felszólalt a konferencián. A Szent László plébániát Nagyváradról Blaga Antoniu diákónusal és Kovács László ministránssal képviseltem. Szeptember 17-én pénteken a konferencia előadóival tanulmányi úttal és zarándoklattal összekötött programon vettünk részt és meglátogattuk a lakótelepen működő Népfőiskolát, illetve a Petőfi szállási pálos zarándokhelyet Szentkútat, ahol zarándok szentmisét ünnepeltünk. A konferencián az előadókon túl Kárpátaljától és Erdélyből illetve az anyaországi egyházmegyékből voltak jelen meghívott vendégek. Nagyon szép és szellemi-lelki szinten tápláló alkalom volt.

 

Az idei esztendő legjelentősebb katolikus egyházi eseménye a budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus volt. A világjárvány miatti halasztás után egyházmegyénk és plébániánk is bekapcsolódott legnagyobb hangsúlyt helyezve a Hősök Terén tartott Ferenc pápa által celebrált záró szentmisére. Páran részt vettek a családi napon a Margit szigeten, egy kisebb csoport az ifjúsági esten ami a Forráspont nevet viselte. Szeptember 12-én a pápai zárómisére három autóbusz indult Nagyváradról. A Szent László plébániáról 16-an csatlakoztunk. A hajnali indulás és az esti érkezés csak még erősebbé tette a felejthetetlen lelki élményt. 

 

Rainer Pag nagyváradi látogatását követően szeptember 1-én Orosz Roland és Blaga Antoniu diákónusokkal Vreden-be utaztunk, hogy az ottani testvérplébánia partner közösségével a látogatások  soron következő szervezését eggyeztessük le.

 

Augusztus 28-án szombaton került sor a püspökségen a Családok Egyházmegyei Találkozójára illetve a Szent László Családi Napra. Ft. Illyés Zsolt atya rendkívüli lelki táplálékot készített elő számunkra előadásában, amit egy családdal közösen tartott. A Szent László iskola és a Szigligeti Társulat szolgálata tovább emelte a nap színvonalát, amin plébániánkat négy család képviselte: Voiticsek, Rozin, Szabó és Hompoth családok.

https://www.facebook.com/watch/?v=283860856484489

 

Augusztus 21-én Nagyváradra plébániánkra látogatott Rainer Pag, aki 2019-ben gyalog tette meg az utat Vreden és Nagyvárad között. Látogatásának ez alkalommal az a célja, hogy a világjárvány okozta helyzet után tárgyalásokat folytasson a Vreden – Nagyvárad-i egyházközségek újrakapcsolat-felvételéről illetve, hogy az utazások és az oda-vissza történő kölcsönös látogatások lehetőségéről tárgyaljunk. A nagyváradi időtöltésen túl Gálospetribe is elutazott a gyermekotthon lakói is nagy örömmel és lelkesedéssel vártak rá.

 

Augusztus 21-én, péntek este Szent István király főünnepén a templom melletti téren kenyeret áldottunk meg a Szent László Egyesület szervezésében. Református, görög-katolikus, unitárius szertartás is volt a római katolikus szentelés előtt. A népművészeti programokkal gazdagított rendezvényen számos nagyváradi polgár és vendég is részt vett.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-magyar-allamalapitas-unnepe-nagyvaradon-3847400/

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=219532183452447

Augusztus 19 és 21 között Nagyváradra hívta meg a hittan.ro hittanos pályázatának díjazottjait Böcskei László megyéspüspök. 19-én csütörtökön a csoportok és a hittantanárok a Szent László templomot is meglátogatták. A templom ismertetése után az 1964-es események emlékére a templom körül virágokat helyeztünk el és gyertyákat gyújtottunk a résztvevőkkel.

Július 3-án szombaton tartottuk templomunkban az elsőáldozást. A hét során hétfőtől péntekig volt az intenzív felkészítő, minden nap volt hittanóra, sőt jobban mondva hittansuli, ugyanis a napi 3-4 órás foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Hétfőn 12-15-ig, kedden 11-14-ig, szerdán 10-14-ig, csütörtökön 10-13-ig, és pénteken 10-13-ig. ez a nap a szentgyónások elvégzésével ért véget. Azért volt az ilyen jellegű szervezés, mert a világjárvány az egész tanévet átalakította, illetve a városi környezetben is elvárhatatlan a minden hétvégés részvétel a hittanórán. Elsőáldozók (felső sor balról-jobbra): Pop Nicole, Stefán Eszter, Lakatos Vanessa, Milcevici Milán, Takács Péter, Henes Dominic, Kovács Benedek, (alsó sor) Kapy Emma, Gróf-Montserrat Ainhoa, Kurila Bianca, Szilágyi Zsófia, Szabó Zselyke, Árkosi Ármin, Végvári Dominik, Zöld-Nagy Milán, Süket Roland.

Június 27-én vasárnap az esti mise keretében ünnepeltük templomunk búcsú ünnepét Szent László király tiszteletére. A szentmise szónoka és főcelebránsa Ft. Giosanu Leonard ezüstmisés atya volt. A plébánia és a város szép ünnepi hangulatú összefogását éltük meg az ünneplésben.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szent-laszlo-kilencszaz-ev-tavlatabol-is-peldakepnek-szamit-3747782/

Június 19-én ministráns kirándulás Barátkán.

Május 26-án szerda délután az egyetemista bentlakók egy találkozóra feljöttek a kollégiumba. Az udvaron volt egy megosztás, mindenki elmondta, hogy, hogy van és mi történt vele ebben az akadémiai évben, majd egy közös táncestét tartottunk nagyon jó és örömteli hangulatban.

Május 23-án pünkösd vasárnap ünnepi miserendbe végeztük a szertartásokat, majd pünkösd hétfőn este 6-kor szentmise keretében adtunk hálát illetve emlékeztünk meg a templommentésről. A szertartás végén az akkori eseményt éltetve virágokat és égő gyertyákat helyeztünk el a templom körül és imádkoztunk.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-szent-laszlo-templom-megmentoire-emlekeztek-3685021/

Május 22-én, Pünkösd szombatján a csíksomlyói nyeregben megtartották a fogadalmi búcsúünnepi szentmisét. Plébániánk néhány egyetemistával és vagy tíz hívővel képviseltette magát.    

 

Május 19-én szerdán délután a Nagyváradi Állami Egyetem zenetanszéke egy barokk zenei koncertet tartott szakrális művekből.

https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/festival-inchinat-muzicii-baroce-la-oradea-3714865/?fbclid=IwAR1WShpEWetrrn-wkEp50IxFE3_UWAjbJd9XdCv72ohzPOtsRytdXKXATMM

Május 15-én szombaton a ministránsokkal Barátkára kirándultunk vonattal túrázni. A tíz ministránst elkísérte két egyháztanácsos is: Serban Mária Luisiana és Tankó Veronika Zita. A túrázás során egy szép vízesést kerestünk fel.

Május 10-én, hétfő délután 5-kor a közösségi pinceterembena Szeretet Szolgálat Csoport tagjai egy közös fogadás keretében köszöntötték Lakó Esztert aki az idei egyházmegyei érdemérmet kapta. Ő pedig úgymond megosztotta ezt a díjat ennek a csoportnak a tagjaival, hiszen a szolgálatot is együtt végzik a szegények javára. Telefonon felhívtuk Rosemarie Kochot is, hiszen neki is óriási része van ebben a szolgálatban.

Május első vasárnapján Mécs László A királyfi három bánata című verssel köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. A verset Tankó Zita szavalte el.

Május 9-én vasárnap, amikor mindenki újra itt volt a templomban az anyákat ismét köszöntöttük. Szabó Kincső és Kovács László verset mondtak, a bejáratnál pedig minden édesanya egy száll fehér szegfűt kapott ajándékba.

Húsvét 5. vasárnapján Szent László egyházmegyei ünnepén vettünk részt a Székesegyház előtti téren.

Húsvét 4. vasárnapján, Jópásztor vasárnapján a perselypénzt a papnevelés támogatására továbbítottuk. Ugyanezen a vasárnap búzaszentelést is végeztünk.

Nagyböjt után Húsvét megünneplésére készültünk. A sok bizonytalanságban öröm volt a lehetőség. Nagycsütörtökön délután 6-kor kezdődött a szentmise, idén lábmosás nélkül. Nagypénteken nem volt városi közös keresztút, templomunkban d.u. 3-kor keresztutat imádkoztunk és a nagypénteki szertartás d.u. 6-kor kezdődött. Nagyszombaton délelőtt 10 és d.u. 17 óra között szentségimádás volt a szent sírnál. A feltámadási szertartás 7-kor kezdődött. Idén külön ajándék volt Tankó Zita konferálása, ami sokat segített a jelek és jelképek megismerésében és megünneplésében. Tötösné Mosoni Erika kántori szolgálata, aki a kántornőt helyettesítette, illetve a ministránsok odafigyelő pontossága. A hívek többen a járvány miatt távol maradtak a közös ünnepléstől. Húsvétvasárnap mégis megtelt a templom. Húsvéthétfőn csak d.e. 9 és 11-kor ünnepeltünk szentmisét.

Nagyböjt során a Szeretet Szolgálat Csoport újra meghírdette a tartós élelmiszer gyűjtést. A templomban kitettük a kosarat, de a hívek közül többen pénzadományt is felajánlottak. Húsvétra több mint 70 idős, beteg, szegény hívő kapott bőséges élelem csomagot és a legrászorulóbbak pénzadományt is. Külön köszönet és elismerés a felajánlásokért és a csoport munkálkodásáért.

Március 21-én, nagyböjt 5. vasárnapján csendes miséket tartottunk, mert a kántornő súlyosan belázasodott, ugyanakkor nem mulasztottuk el, hogy Szent József nap, illetve az aktuális Szent József év apropóján megköszöntsük a férfiakat, édesapákat, nagypapákat. A szentmise végén egy verses köszöntő a bejáratnál pedig egy-egy üveg bor egy áldás szöveggel és  Szent József képével várta a férfiakat, apákat, nagypapákat. Nagy örömmel fogadták a megemlékezést és ezt a kis bensőséges ünneplést.

Március 19-én Szent Józsefet ünnepeltük. Templomunkban nem volt esti szentmise, a Szent József telepen vehettünk részt a templombúcsún a járványügyi előírások mértékében.

http://hirek.varad.org/2021/03/19/templombucsu_nagyvarad_szent_jozsef/?fbclid=IwAR2fcxC8Hu3zBwdn1aNMMjj2M6ZMdJKGbwu1RdNox9GWsYv1qalWiTtnA5Y

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a Szent László temlomban szervezték meg az ökumenikus megemlékezést. Jelen volt: Exc. Böcskei László római katolikus, Ft. Csűri István református püspök valamint Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor. Mindhárman szóltak a jelenlevőkhöz. Fontos, hogy ebben a nem könnyű időben közös ünneplésekkel is erősítsük magunkat.

Március 14-én vasárnap a székesegyházban volt a jubiláló házaspárok megáldása. Plébániánkról négy házaspár is jelentkezett, a legfiatalabb 5, a legidősebb 50. házassági évfordulóját ünnepelte az idén és kapott püspöki áldást erre az útra. Ez idén amikor alig van lehetőség ( főleg nagy) közösségi életet élni, külön ajándék volt a házasoknak.

Idén a világjárványra való tekintettel a „ 24 óra az Úrért” lelki programot az egész egyházmegyében egységesen végeztük. A Szent László plébánia templomben március 13-án szombaton reggel 7-től 8-ig rózsafűzér imát végeztünk.

Február 27-én szombaton este 6-kor a székesegyházban Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a járvány áldozatai lelki üdvösségéért. A plébániáról mi is meghívtuk a gyászoló családtagokat és velük együtt imádkoztunk.

Február 17-én a mi plébániánk végezte a lelki szolgálatot. Volt szentmise, preédikáció, majd férfiak vezették a rózsafűzér imát: Mezei László, Csávossy György, Papp Gyula, Voiticsek Árpád és ifj. Kovács László. A rózsefűzér ima után Kovács László tanúságtételét hallgathattuk meg az apaság és a férfi – család témakörben. A kilenced napjának mottó témája: „Szent József – a házas élet dísze” volt.

 

FORRÁS: MTVA, Médiaklikk, M5 Híradó – 2021. február 21-i adás

A házasélet dísze – Szent József nagykilenced Nagyváradon.

http://hirek.varad.org/2021/02/18/szent-jozsef-a-hazaselet-disze-nagykilenced-nagyvaradon/?fbclid=IwAR1SVkpjQqHr_dUDOxSL9gvEKIU4wlJ_F7B4KxavUeNeiN0fpuzHiTFLuJA

2021. február 21-én vasárnap, Nagyböjt első vasárnapjá tartottuk Bogdánffy Szilárd vértanú püspök 110. születési évfordulóját. Gratulálunk egyházközségünk lelkes tagjának Lakó Eszternek, aki alázatos magatartásával és példaadó tanuságtételével kiérdemelte a “Hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet, amelynek átadására február 21-én 17 órakor került sor a Székesegyházban.

http://hirek.varad.org/2021/02/17/egyhazmegyei_erdemerem_2021/?fbclid=IwAR2esSywqYOFcYggZGQwH1YLXWKJCxo7c64r-YkrZeBrBvROoql4L6eI6no

Február 14 és 21 között a Mária Rádió plébánia templomunkból közvettette a szentmiséket a következő beosztás szerint:

Ugyanezen a napon este kezdetét vette a káptalan fogadalmi szentségimádása és lelkigyakorlata. Mindhárom nap este 5-kor szentségimádást vezettek a kananokok majd engesztelő szentmisét. Első nap, február 14-én vasárnap a szentségimádást Nagys. És Ft. Dr. Lőrincz Ottó kananok vezette, majd Nagys. és Ft. Májernyik Mihály és Nagys. és Ft. Rajna József volt beosztva. Első nap misézett Nagys. és Ft. Kóhr Balázs majd Ft. Kiss Albert és Mons. Fodor József általános helynök urak ünnepelték a szentmiséket. Mindhárom nap este a prédikációt Nagys. és Ft. Pálos István kananok- főesperes tartotta.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/fogadalmi-triduummal-keszulnek-a-nagybojti-idoszakra-nagyvarad-ujvaroson-3489142/?fbclid=IwAR0NdIaNfzeMm2IGIFLJzwkN9eCIDzB7khwk6y_CzUZvrGp6aHikmPilark

Február 14-én ( Valentin napon) plébániánk is bekapcsolódott a „ Házasság hete” nemzetközi programsorozatba. Vasárnap a 11-es szentmisét különösen is a házaspárokért ajánlottuk fel és persze velük ünnepeltük. A mintegy 30 házaspárt fiatalokat és időseket az interneten (facebook) hívták meg a szervezők Kovács Laci és Kati. A szentmisén az idei év mottóján elmélkedtünk „ Ezerszer is igen!”, illetve  a Pálin család tanúságtételén illetve meglátásán. A szentmise végén a házasok megáldották egymást. Minden jelenlevő pár egy kis üveg pezsgőt kapott illetve egy szál vörös szegfűt a házas beszélgetéshez, hogy ne csak háztartási beszélgetéseket folytassanak.

Hálát adok érted Urunknak, Istenünknek.
Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz.
A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet.
Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az út, az Igazság és az élet!
A Szentlélek Isten vezesse lépéseidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg Téged, a Szentháromság -Egy Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

Február 11-én, csütörtökön a Betegek Nemzetközi Világnapján a Szűz Anya Lourdes-i jelenéseinek emléknapján, idén a járványra való tekintettel a Székesegyházban volt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. A Szent László plébániáról 27 beteg, idős hívő jelentkezett és készült fel a szentség felvételére.

http://hirek.varad.org/2021/02/12/betegek_vilagnapja_unnepeltek_nagyvaradi_szekesegyhazban/?fbclid=IwAR3hVq5UNJsLqqbnYIJM0P9DlHKYNBy31QX89NhIXmxKnVu41Y5b9XQoYbM

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/valamennyien-gyogyulast-keresunk-ugyanakkor-gyogyulast-kozvetitok-lehetunk-3485905/

 

Február 6-án a hittanos gyerekek egy 10 fős csoportjával Barátkára kirándultunk vonattal túrázni. Persze ebbe benne volt a kapcsolattartás fontos célja, hogy most amikor nem lehet hivatalosan hittan órákat tartani, mégis ápoljuk a hittanos gyerekek lelkiségét.

Az elősekretyében elkészült az úgynevezett „ gyerekkuckó”, ahol a szentmise során a gyerekek részt vehetnek a szentmisén a szüleikkel együtt. A BGA pályázatot Tötös Zsóka írta, aki az újságban is beszámolt erről a megvalósításról, amiért itt is nagy köszönet illeti őt. Az elősekrestyében tv-n közvetítik a szentmisét, a csöppségek és szüleik és a közösség figyelmét nem osztja meg a jelenlétük.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/gyerekkucko-a-szent-laszlo-templomban-3456961/

Január 10-én vasárnap a Szent László templomban „Láttuk csillagát!” címmel Szeghalmi Emese déli zenei meditációt szervezett vízkereszt fényében. J.S.Bach, G. Frescobaldi, A. Vivaldi, Pachelbel, Eszterházy Pál műveit szólaltatta meg.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szeghalmi-emese-vasarnapi-zenei-meditaciojarol-3417886/?fbclid=IwAR1osIp0wY8JMTYnubuPBl_AJHYU7xz4N9gox7noCOUrx9WeaGMdHH-th-o

Január 6-án Urunk megjelenésének ünnepén vizet szenteltünk. Kis üvegekben készítettünk elő a vizet és azt vitték haza a hívek. Már tavaly is így jártunk el, idén pedig a járványhelyzet miatt is ez volt indokolt. Fontos volt, hogy ezzel is evangelizáljunk,így egy lelki üzenet is volt minden üvegen: „ az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők”- Kovács Gergely érsek.

Január 3-án elsővasárnap volt a templomunkban az örökös szentségimádási nap. Délután 2-től végeztünk szentségimádást: Suta Zsuzsa, Süket Irma, Higili Mária, Tóth Ilona, Kászoni Jolanda, Voiticsek Ilona, Marian Anna, Orbán Mária, Bódis Irénke és Moldován Borbála vállalta a beosztást, de rajtunk kívül még számosan megfordultak a szentségimádáson.

Január első napjaiban még zajlott a házszentelés. Ebben az időszakban 3 csoportban jártunk szentelni. Bakos Gábor atya, Nagy Tibor atya és a plébános járták a szenteléseket. A hívekkel előre egyeztetett volt az időpont, így mindenki értesítve volt. Nagy –nagy szeretettel és örömmel fogadtak a hívek, a családok.

2021 január 1-én a Béke világnapján, Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeltük. A polgári év első napján, idén is volt szent generátor. A szentmisék után mindenki egy előkészített cetlit húzott, amin egy ismert szent életrajza és képe volt előkészítve, hogy ez évre egy újabb külön védőszentünk is legyen.