Eseménynaptár 2016-2020

2020.

December 31-én este 6-kor évvégi hálaadó szentmisét végeztünk és mindenki aki eljött, kapott ajándékba egy képet, Szent László király olyan abrázolását, amit a közösség tagjainak kis képei adnak ki (mozaik-kép).

Istennek legyen hála, minden ajándékáért, köszönet a próbatételekért is és legyen irgalmas hozzánk.

A rendkívüli helyzet miatt a házszentelést már az ünnep után elkezdtük. Mindenkit telefonon felhívtunk , hogy idén kéri-e vagy nem a szentelést. A hívek 70%-a kérte, így Ft. Bakos Gábor Bihardiószeg-i plébánossal már a két ünnep között is számos helyen szenteltünk.

https://www.facebook.com/villanyi.zoli/videos/10220872928267950

Karácsony a maga szépségével ajándékozott meg bennünket. A kijárási tilalom miatt nem éjféli, hanem előszombati misét ünnepeltünk szenteste 8-kor. December 25-én Krisztus születése napján vasárnapi programmal ünnepeltük a szentmiséket és a fertúzés veszély miatt nem csomagot osztottunk a gzerekeknek, hanem egy-egy tábla csokoládét vehettek el az egyik fenyőfa alól egy kosárból.

         Az adventi időszakra bekapcsolódtunk az egyházmegye ima szándékaiba, ezekkel gyújtva meg a koszorún a négy gyertyát vasárnapról-vasárnapra.

  1. egészségügyben dolgozókért
  2. tanárok, nevelők, szülők
  3. rendfentartók és ellátásban dolgozók
  4. idősotthonok munkatársai és önkéntesek.

A plébánia közösségi adventi elhatásozása szerint minden csütörtökön reggel 7-kor roráte szentmisét ünneplünk ( 7-kor a kijárási tilalom miatt). A felvetés és a vállalás az ifjúsági ének és zenekartól származott. A közösség tagjai szép számban csatlakoztak és jöttek el a hajnali misére. Az adventi roráték során a templomban a fényeket ennek az időszaknak megfelelően alakítjuk. Gyertyákat és mécseseket gyújtottunk a templomban és ezek szép bensőséges fényt sugároztak szét.    

November 29 és január 1 között Bíró Norbert kálmándi plébános 7 fiatallal Nagyváradra látogatott  és az egyetemista kollégium mivel üres itt voltak elszállásolva. Az itt töltött idő során ismerkedtek Nagyvárad épített örökségével, de a történetével is és a Szent László kultusszal, mint értéke örökségünknek. Látogatást tettünk Újpalotára, az ottani templomot, a sváb kultúrát ismerhették meg.

Krisztus Király vasárnapján november 22-én az új egyháztanács tagok letették fogadalmukat. Szeptember hónapban jelöléseket gyűjtöttünk, majd októberben a jelöltek listája alapján voltak a választások és: Orbán Mária, Voiticsek Ilona, Tankó Zita, Árkosi Julianna, Serbán Mária, Szabó Ödön, Kovács László, Csávossy György, Bányai István, Pap Gyula és Balogh Éva valamint Voiticsek Árpád póttagokként kerültek be a testületbe. A járvány miatt telefonon leadott szavazatok alapján Szabó Ödön lett az elnök, Csávossy György és Kovács László pedig az alelnökök. A fogadalom tétel a 11-es szentmise keretében volt és minden tag egy jelképes ajándékot – egy kis darab élesztőt – kapott, annak kifejezéseként, amit ez a szolgálat az egyházban jelent, a kovászt.

November 21-én Krisztus Király ünnepének előestéjén csatlakozva az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőinek felhívásához a nagyváradi egyházmegye plébániáinak és a szerzetesközösségeinek összefogása révén egyházmegyei szintű, 24 órás szentségimádás volt. Mi is bekapcsolódtunk ebbe a világszintűvé nőtt ima-alkalomba reggel 9 és 10 óra között. Boros Mária, Pap Gyula, Balogh Éva, Marian Anna, Rácz Rozália, Orbán Mária, Lakó Eszter, Voiticsek Ilona, Suta Zsuzsa és Bódis Irénke vezették az imát illetve minden ima után volt közös ének majd felajánlás Jézus Szívének és szentségi áldás.

Az esemény 0.00 órakor a püspöki palota kápolnájában kezdődik és 24 órakor ott is ér véget. A járványügyi korlátozásokra való tekintettel a hívek otthonról is bekapcsolódhatnak személyes imával, rózsafüzérrel, zsolozsmával, a Szentírás olvasásával, stb.

„Az eucharisztia megszünteti bennünk a földi dolgok utáni éhezést, és felszítja a szolgálat vágyát. Felállít kényelmes, ülő életmódunkból, emlékeztet, hogy nemcsak táplálandó szájak vagyunk, hanem mások táplálására szolgáló kezek is.”  (Ferenc pápa)

November 8-10 között egészségügyi-biztonsági okok miatt a templomunkban nem volt szentmise. Mivel nem volt súlyos vagy veszélyes a helyzet szerdától újból szentmisét ünnepeltünk a Szent László templomban. A bizonytalanság ellenére is igyekszünk bízni.

November 1-én Mindenszentek ünnepe idén a hónap elsővasárnapjára esett. A szokásnak megfelelően délután 3 órakor, – mint minden évben – a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájánál elvégeztük a szertartást az elhunyt hivekért. A szertartáson jelen voltak: Ft. Bărbuț Péter Várad-Szent József telepi plébános és Ft. Vass Csaba CM Várad – Katalin telepi plébános is. A kántori szolgálatot Kribus Mónika kántor-karnagy látta el. A helyzethez képest elég szép számban voltak jelen hívek is.

https://www.facebook.com/antonius.ciucurlosonczi/posts/3825581360808292

Októberben elkezdtük a hitoktatást. A rendkívüli helyzet előírásait betartva a templomban védőmaszkkal. Elsőáldozó csoportot indítottunk, sajnos egyenlőre a tavalyi csoportnak csak a fele tért vissza. A hittanórát pénteken délután 4-5-ig tartjuk. Sajnos október végén az iskolák online végzik a tanítást, így a hittanórákat kénytelenek voltunk felfüggeszteni. Sajnos nem könnyű összeszedni a gyerekeket, most ez hangsúlyosabb.

Október 15-én csütörtökön az esti szentmisét követően 19 órakor egy az online térben közvetített szentmisét kezdeményeztek a vredeni testvérplébániánkról, az egyébbként ekkor aktuális látogatásuk apropóján. Mi kivetítőn az ő, ők pedig kivetítőn a mi szentmisénket közvetítették, a tehnika miatt egyszerre volt az nehézkes, ugyanakkor lelkileg felemelő és megható, hogy bár így de mégis találkoztunk és közösen imádkoztunk. Isten áldása kísérjen bennünket.

Október 12-én a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének és a Bihar megyei RMDSZ szervezésében a plébániatemplom falán elhelyezett emléktáblánál megemlékezést tartottunk koszorúzással.

Október  hónapban minden nap közös rózafűzért imádság volt a tmplomban a Rózsafűzér Társulat szervezésében  és vezetésével. Reggelnte a mise után, a délutáni misék alkalmával pedig azt követően végeztük az októberi ájtatosságot.

Október 9-én 19.00 órától a szentségimádás tartottak a székesegyház előtti téren.
Együtt imádkoztunk a missziókért (október a missziók hónapja), valamint a járvány megszűnéséért. A mi egyházközségünkből a plébános elmélkedése után Pap Gyula, Voiticsek Árpád és Kiss Gábor olvastak fel egy-egy rövid imát.

https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/videos/799392083962811/

Október  6-án a korábbi évek hagyományaihoz híven, 17 órákor a Szent László plébániatemplomban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szervezésében az Aradi Vértanúk tiszteletére megemlékezést tartottak  a református, evangélikus és unitárius lelkészek jelenlétében. Sajnos alig 50 személy volt jelen az eseményen, ami meghatározta a hangulatot is.

http://hirek.varad.org/2020/10/06/okumenikus-megemlekezes-az-aradi-vertanukrol/?fbclid=IwAR0v-iBPFHbpL5hospmzuUiDyqXVPPLGQ9u6FdTxe2nfW1E7dy-EkoVtWj4

Október hónapban az Idősek világnapja alkalmából a Szeretet Szolgálat csoport egy Mária képpel és a 2021-es év Katolikus Kalendáriumával ajándékozta meg az elsőpéntekeseket, amit a rendes látogatás alkalmával adtam át nagy örömükre.

Szeptember 20-án vasárnap az esti mise után Szeghalmi Emese ének és orgona művész „Könnyek” – zenés elmélkedés címmel koncertet szervezett templomunkban szakrális művekből a jelen járványhelyzet lelki hangulatához is közelítve. https://www.erdon.ro/kultura/helyi-kultura/konny-zene-a-szent-laszlo-templomban-3217901/?fbclid=IwAR3f47r2Oa9HqL8n8AVrnIb9VyB9Q9Me6ZuYu_KMe5V1dEhcuE3kOdr8phc

Augusztus 21-én pénteken délután 6-kor a Székesegyházban volt Vánkos Alex papszentelése. A szentmisét és a szentelést Böcskei László megyéspüspök végezte a jelenlevő papsággal és résztvevőkkel minden járványügyi előírás betartásával. Vánkos Alexet a Szent László templomban keresztelték így kötődik közösségünkhöz, viszont a járvány miatt az első ünnepi szentmisét szintén a Székesegyházban ünnepelte. Bakos Gábor volt a manuductora  és Szabó Ervin atya predikált.

www.varad.org : https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/photos/?tab=album&album_id=3560227417341359

Augusztus 20-án államalapító királyunk Szent István ünnepén a „Szent László Egyesület” megszervezte az új kenyér megáldásának ünnepét a református, katolikus, evangélikus, unitárius és görög katolikus lelkipásztorok szolgálata által. Az imákat és áldásokat népdal és tánc is kísérte, a szertartás nemzeti imánk eléneklésével ért véget. A járvány miatt a szertartás az újvárosi református templom udvarán volt, és élőben közvetítették.

Facebook: https://www.facebook.com/605093619607878/videos/299590157930528

Augusztus 16-án vasárnap este a „Duo Varadiensis – 1985” Thurzó Sándor és Lucian Malita művészurak „ Musica sacra Ave Maria” címmel a Szent László templomban komolyzenei hngversenyt tartottak szép számú érdeklődő jelenlétében: Bihari Sándor, Cuteanu Marius, Saint Saens, Kovacevic, Marchesi, Bach-Gounod, Donizetti és Lambiotti műveiből, amiket az Ave Maria ima ihletett.

Augusztus 15. – Szúz Mária Mennybevételét – a székesegyház búcsú ünnepét közösen ünnepelte a város katolikus népe. Augusztus 14-én pénteken este 8-kor szentségimádás volt a Székesegyház előtti téren majd Mária köszöntő. Szombaton este 6-kor pedig püspöki szentmise szintén a téren a járványügyi előírások betartásával.

A nagyváradi Hálós fiatalok  a plébánián illetve az egyetemista kollégiumban tartották a csapatépítő lelki hétvégéjüket. A programot közösen állítottuk össze és a mintegy 20 fiatal az elő nap vagyis csütörtökön  (2020.07.30) Szent László lelkiségével és váradi történeti éített kultuszával ismerkedett meg. A második a városi szerzetesi torténeti jelenléttel illetve akkor délután a Rulikowszki temetőben sír takarítésban önkénteskedtünk. Szombaton egyben a lelki napok utolsó alkalmával Újpalotára zarándokoltunk ki gyalog és az ottani templom és történelem értékeivel ismerkedtünk. Ennek a lelki hétvégének az volt a célja, hogy a saját/ helyi értékeinket ismerjük meg illetve azokban erősödjünk – gazdagodjunk.

Az idei év egy jelentős megvalósítása a kolozsvári iroda kivitelezésében elkészült projekt a templomunk állapotát illetően. A Consolidem Kolozsvár tervező iroda a templom állapotát a tető szerkezettől egészen az alapokig és július végén el is hozták a tanulmányokat, hogy így pályázni lehessen és elindulhasson a templom teljes felújítása. A legszükségesebb a tető héjázatának a cseréje lenne.

A megszorítások ellenére nagyon aktív szolgálatot végzett a plébániai Szeretet Szolgálat csoport. A németországi jótevők fáradhatatlan munkájának köszönhetően érkeztek a segély szállítmányok , amit az itteniek Lakó Eszter vezetésével szorgalmasan osztottak ki a városban a plébánia tagjainak, illetve nemcsak a városban és nemcsak a mi közösségünk rászorulóinak.

Július első hetében az elsőpéntekes betegeket is újra látogattam 30% – ban még bizonytalanok voltak és inkább augusztusra kérték csak a látogatást. A templomban az arcmaszk kötelező a hívek számára, valamint a nem egy háztartásban élőknek a 2 méter távolságot betartaniuk a padokban és bent a templomban.

A búcsúünnepet követően, június 28-án vasárnap már a templomba ünnepeltük a szentmiséket a megszokott időbeosztás szerint vagyis reggel 9, 11, és este 6-kor. Ezen az első vasárnapi alkalmon az egykori templombajárók 30 % tért még csak vissza. Valószínű sokan még nem értesültek, illetve olyanok is lehetnek, akik bizonytalanok vagy éppen félnek.
A plébániai irodán és a személyzet beosztásában is igyekszünk a stabilitásra visszatérni, Elek István úr, aki nyugdíjasként bedolgozott a sekrestyében már nem tért vissza ehhez a szolgálathoz.

Június 27-én Szent László király napján, templomunk búcsúünnepét a Székesegyház előtti téren únnepeltük meg. Ezzel a szentmisével az egész város, sőt az egyházmegye is hordozta Szent László kultuszát, hiszen a zarándoklati napot nem lehetett a hívekkel ünnepelni csak online. A főpásztor mutatta be a szentmisét, Szabó Ervin olaszi plébános atya prédikált. A hívek szép számban kapcsolódtak be Szent László szobra körül, mi pedig az oltárkép másolatát is kivittük a térre ezzel is otthonosabbá téve az alkalmat.

Június 22-től vissza tudtunk menni a templomba és a hétköznapi szentmiséket közösen a hívekkel ünnepelhettük meg, persze az előírások értelmében 2 méter távolság betartásával, így egyik padban kettő és a háta mögött lévő padban maximum egy személy foglalhat helyet, a hétköznapok során ez nem jelent problémát. A hétköznapi szentmise látogatók 90% – ban mind visszatértek rendszeresen.

Szentháromság vasárnapján, a szőllősi templom búcsúünnepén szintén a téren ünnepeltük a szentmisét szép napos időben, az június első vasárnapja volt, egy nagy öröm, hogy a „ Forrást” már nyomtatott alakban, hoztuk el és osztottuk ki az embereknek illetve minden érdeklődőnek. Nagy köszönet a szerkesztő Voiticsek családnak a sok-sok munkáért és töretlen lelkesedésért.

Május 17-én vasárnap ( Húsvét 6. vasárnapja) engedélyezték a közösségi szentmise bemutatását csak nyílt téren megfelelő távolság tartásával és szájmaszkkal. A székesegyház előtti téren gyűltünk össze, ott voltak a szentmisék a zuhogó esőben, mégis valami személyes meghatottságban, hogy „ minden rendben …, minden rendben lesz … és tudunk még közösen szentmisét ünnepelni a templomban is…”

         A Szent László templomnál a tér alkalmatlansága ( zaj, villamosok, autók, közlekedés ) nem tartottunk még közösségi szentmisét csak vasárnap 11.30-kor a székesegyház előtti téren gyűltek össze a hívek és ünnepeltük a vasárnapot. Pünkösdkor is nagyon zord időnk volt de sokan hősiesen álták az összes megpróbáltatást. Pünkösdhétfőn néhány lelkes közösségi tag bátor kezdeményezésére (szimbolikusan de intenzíven) megemlékeztünk templomunk megmentéséről. Imádkoztunk a templomban majd néhány gyertyát gyújtottunk és virágot is tettünk a templom falára, sajnos szervezni még nem mertünk semmi többet, illetve még nem lehetett, de már nagyon várja mindenki a találkozások örömét és a templomban a szentmisék normális megünneplését.

Május 17-én vasárnap ( Húsvét 6. vasárnapja) engedélyezték a közösségi szentmise bemutatását csak nyílt téren megfelelő távolság tartásával és szájmaszkkal. A székesegyház előtti téren gyűltünk össze, ott voltak a szentmisék a zuhogó esőben, mégis valami személyes meghatottságban, hogy „ minden rendben …, minden rendben lesz … és tudunk még közösen szentmisét ünnepelni a templomban is…”

         A Szent László templomnál a tér alkalmatlansága ( zaj, villamosok, autók, közlekedés ) nem tartottunk még közösségi szentmisét csak vasárnap 11.30-kor a székesegyház előtti téren gyűltek össze a hívek és ünnepeltük a vasárnapot. Pünkösdkor is nagyon zord időnk volt de sokan hősiesen álták az összes megpróbáltatást. Pünkösdhétfőn néhány lelkes közösségi tag bátor kezdeményezésére (szimbolikusan de intenzíven) megemlékeztünk templomunk megmentéséről. Imádkoztunk a templomban majd néhány gyertyát gyújtottunk és virágot is tettünk a templom falára, sajnos szervezni még nem mertünk semmi többet, illetve még nem lehetett, de már nagyon várja mindenki a találkozások örömét és a templomban a szentmisék normális megünneplését.

Május 15 –én véget ért a két hónapra meghirdetett szükség állapot ( „ stare de urgență) és kijárási tilalom. Mindenkit megviselt ez az időszak, persze a lelki igényeket igyekeztünk kielégíteni. A püspökség minden nap élőben szentmisét közvetített ( itt nekünk nem volt erre alkalmas felszerelésünk), akik gyónást szerettek volna végezni azokat a plébánián vagy a templomba fogadtuk. Az Oltáriszentséget többször elvittem ahol csak kérték és amennyire tudtam a családokat is látogattam, persze az idős, beteg (elsőpéntekes) réteget nem. A májusi „ Forrást” és filmszerű online alkalmassággal készítettük el.

Március 11-től Romániában felfüggesztették az iskolai és óvodai oktatást a COVID-19 vírus terjedését megelőző szándékkal. A püspökök már korábban intézkedtek a szenteltvíz illetve már liturgiát illető biztonsági megfontolásból. A plébániai hittan oktatást is felfüggesztjük erre az időre, illetve a 2020-as évi Bihar megyei Gyermekotthon Találkozót, amit március 29-re terveztünk, lemondtuk.

A rendelkezések sorra és egyre szigorítottabbam jelennek meg. Felfüggesztették a felsőoktatási tevékenységet, aminek következtében a bentlakó diákjainkkal úgy egyeztünk meg, hogy azonnal haza utaznak és elhagyják a bentlakást. Jó, hogy így tették, hiszen előbb a nemzetközi vonatközlkedés, majd sorra a többi közlekedési tilalom lépett érvénybe.

Március 15-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a templomban már csak 100 hívő jelenlétében lehetett szentmisét ünnepelni, ennek megvalósításáért újra 4 szentmisét tarottunk 8, 10, fél 12 és d.u. 6-kor. A 65 éven felüliek illetve átlagban az idősek képezik a legveszélyeztetettebb réteget. Március 15-ét követően még csütörtökig lehetett szentmisét végezni a nép részvételével, ám március 19-től semmilyen vallási tevékenység nem megengedett a templomok zárt tereiben, csupán szabad téren és ott is csak 50 fő részvételével. Ennek értelmében március 22-én vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapján csak a Székesegyház előtti téren végeztünk szentmiséket 8, 10, 11:30 és d.u. 6-tól felváltva: 8-kor Szabó Ervin atya, 10-kor a főpásztor, 11:30-tól ék Sándor és 18-kor Kovács F. Zsolt atya. Közben gyónási lehetőséget is kínáltunk a híveknek, de rendkívül kevés ember jött már el. Az idősek szinte mindenki távol maradt. Ettől az estétől Romániában kijárási tilalom van, csak igazolással-engedéllyel lehet elhagyni a lakást, főleg az idősek védelmében. 

Tovább ...

A templomot naponta egy rövid időre kinyitom, akkor ott elvégzem a szentmisét is a szándékoknak megfelelően. A város kihalt, alig-alig közlekednek autók, emberek. A média folyamatosan a témával foglalkozik, Olaszországban drámai a helyzet. Csak az élelmiszer üzletek és a patikák vannak nyitva. Minden idős közösségi tagot telefonok segítségével elértünk, hogy segítségnyújtást kínáljunk. Egyenlőre mindenki megvan. A teljes személyzet otthon van a kijárási tilalom miatt. Igencsak egyedi a teli templom után magánmiséket (sine populo) végezni. Kérdéssé válik a Húsvét megünneplése illetve az elsőáldozás és más ünnepek megtartása.
2020 áprilisában a kijárási tilalom miatt az elsőpéntekeseket telefonom hívtam fel. Biztosítottuk egymást imáinkról és az egységért aggódva mindenki a vírus és a járvány végét várja. A szükségállapotban kiadott katonai rendeletek egyre szigorúbbak és óvatosságra intenek. Virágvasárnap április 5-én magán mise keretében szenteltem meg a barkákat és tettem ki a zárt templomajtó elé, hogy aki szeretne hazavinni, így megtehette. Virágvasárnap idén elsővasárnap is, ekkor jelenik meg plébániánk havi értesítője is a „ Forrás”, amit a hívek a szentmise után hazavisznek magukkal. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, élővideós, online Forrást készítettünk, ami azért is nagyszerűnek bizonyult, mert az emberek láthattak pár arcot. Többen csatlakoztak is és üdvözlő rövid videofilmeket töltöttek fel a plébánia közösségi oldalára. Húsvét 2020 – a kijárási tilalom miatt, legnagyobb únnepünket, Jézus feltámadásának az ünnepét zárt ajtó mögött tartottuk meg a Szent lászló templomban is. Az egyházmegye rendelete alapján egységes időpontba történtek a szent cselekmények. Nagycsütörtökön olajszentelési szentmise volt a székesegyházban a papok részvétele nélkül. A papi igéreteket egy későbbi időponban fogjuk megújítani. Az utolsó vacsora emlékmiséjét egyedül ünnepeltem a templomban ( persze lábmosás és minden más szertartás nélkül), a maga bensőségében és lelki összeszedettségében. Nagypénteken d.u. 3-kor keresztúti imát végeztem, szintén zárt templomban majd 6-kor a nagypénteki szertartást egyedül végezve a hódolatot a szent kereszt előtt. A nagyszombati szertartás a feltámadás ünnepe este 8-tól volt a templomban, egyedül egészen sajátos hangulatú volt. Jézus feltámadásának a szelíd, csendes fénye átragyog minden sötétsége, homályon. Szentsírt rendeztünk Jézus iránti szeretetből. Húsvétvasárnap reggel a templomban mindenki ételeit is megáldottam miután egyedül az ünnepi szentmisét végeztem el az ünnep első és második napján is.
Nagyon nehéz megfelelő kifejezéseket találni a lelkiállapot leírására. Az aggasztó jeen, a reményteli jövő felé irányít bennünket. Hitünk erő és Jézus feltámadott! Valóban feltámadott! Ez a legfontosabb üzenet.
Az ünnep alkalmából a munkatársakat, minden hívőt próbáltunk telefonom elérni, felköszönteni és lelkesíteni. Boros Mária irodai alkalmazott ezen a téren remek munkát végzett.

Nagyböjtben pénteken és vasárnap 17.20-kor keresztutat imádkozunk, ez minden nagyböjtben így szokás templomunkban. A plébánia női imacsoportjai képviseltették magukat 2020 március 6-án a Keresztény Nők Világnapján, amit idén a Zimbabvei nők készítettek el a „Kelj fel és járj!”mottóval.

A triduum utáni szerdán kezdetét vette a nagyböjt, a bűnbánati idő amivel húsvétra készülünk legnagyobb ünnepünkre. Hamvazószerdán illetve nagyböjt első vasárnapján volt hamvazkodás a hívek számára.
Nagyböjti elhatározásunk plébánia szintén a „ közönségből közösség” címet kapta. Sorra lezárt borítékban „ házi feladatot” visznek haza a hívek, amiben ilyen kérdésekre lehet válaszolni: „ Miért szeret ( a Szent László) templomba járni?” „ Mi a hobby, érdeklődés, kedvtelés, közösségi életem?” „ Miben segíthetnének mások?” „ Miben tudnék és segtséget nyújtani?” és a válaszokat a Forrásban közöljük, hogy a plébániának tagjai megismerjék egymást, a közönségből egyre inkább közösség legyen.

Február 23 – 25 között az idei utolsó három farsangi napon tartottuk az engesztelő szentségimádást és lelkigyakorlatot, ami a káptalan fogadalma (végül is nem a török alóli felszabadulás hanem a nagy árvíz miatt). A szentmiséket Mons. Fodor Józsaf nagyprépost végezte, ó tartott lelkigyakorlatos szentbeszédet is. A szentségimádást szintén a káptalan tagjai Kiss Albert, Májernyik Mihály és Dr. Lőrincz Ottó kananok urak végezték a szentmise előtt.
Február 25-én az egyházmegye főpásztora Böcskei László megyéspüspök úrral ünnepeltük a szentmisét, aki miután hordozta ezt az egesztelő fogadalmat. A zenei szolgálatot a Halmos László kórus látta el.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/fogadalmi-triduummal-keszulnek-a-nagybojtre-2666520/?fbclid=IwAR385H9rpc41bzfS2KB6amt7VPfAsle9K3TndexMgJ7RMzIqNcjrrCvDhMs

A Házasság Hete rendezvénysorozatba az idei évben is bekapcsolódtunk. A szervezés nagyrészét Kovács László és Katalin vállalta fel 2020. február 9 és 16 között. Február 9-én vasárnap megnyitottuk a hetünket, majd a következő programokat szerveztük és kínáltuk fel. Február 14-én pénteken este a Posticumban egy vacsorát készítettünk elő a házaspárok részére „ A szerelem íze – tápláld a kapcsolatot” mottóval. A teltházas programra a fogások mellé olyan feladatokat – gyakorlatokat készítettünk elő, ami egy nagyon bensőséges és megható légkört teremtett a párok beszélgetése által. Február 15-én szombaton este a Szent László gimnázium kápolnájában a „ Házaspárok útja” 16 állomása elmélkedést imádkoztuk végig, amit minden stációban olyan család végzett, akik éppen abban az életszakaszban vannak, akik éppen azt az élet-érzést élik. A meghatódottság sok könnyet csalt a résztvevők szemébe. Február 16-án vasárnap a 11-es szentmise után a házaspárok férjei feleségeiket, majd a feleségek a férjeiket áldották meg és ajándékba egy hűtőmágnest kaptak „ A házasságunk munka!” felirattal. Nagy köszönet és hála Kovács Lászlónak és Katalinnak a szervezésért.

Február 11-én a Betegek Világnapján templomunkban ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki Exc. Böcskei László megyéspüspök a betegek szentségét mindazoknak, akik előzőleg feliratkoztak, valamint akik erre felkészültek és a plébános ajánlásával rendelkeztek.

Mintegy 200 hívő járult a betegek kenetéhez, amit az otthoni plébániákon történt felkészítés után vehettek fel. Szép egységet éltek meg a város papjai illetve hívei. A szentmisében a beszédet a főpásztor mondta a szent kenetet pedig 4 lelkipásztor osztotta ki a híveknek.

Február 7 – 9  között szervezték Szatmárnémetiben a (KELET) Kárpátmedencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját a görök-katolikusknak. A program péntek este a Szent Miklós görög katolikus templomban vette kezdetét imádsággal majd közös kötetlen hangulatú vacsorával. Részt vettek a budapesti, szegedi, győri, szombathelyi, kolozsvári, temesvári és nagyváradi római katolikus illetve a budapesti, debreceni, nyíregyházi görög katolikus egytemi lelkészségek. Szombaton reggel az ima után Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyéspüspök úr előadását hallgattuk meg, majd Peleskére utaztunk, ahol a helyi görög katolikus templomot látogattuk meg illetve hagyományos disznótoros ebédet  kaptunk helyi néptánccal körítve. Délután városnézés, este pedig bál volt. Vasárnap az ünnepi szentmise után közös ebéddel ért véget a találkozó, amin öten képviseltük közösségünket.

http://www.frissujsag.ro/kelet-egyuttlet-a-partiumban/

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napja vasárnapra esett. A gyertyákat personalizáltuk és a szentmise után balázs áldást osztottunk.

Január 18 és 27 között került megrendezésre városunkban az Ökumenikus Imahét a Krisztus hívők egységéért. Idén ifjúsági programmal történt a nyitás majd január 19-én  vasárnap délután a római katolikus székesegyházban gyűltünk össze közös imára, ekkor templomunkban nem végeztünk esti szentmisét. Plébániánk két alkalommal képviselte egyházunkat. Január 20-án hétfőn az evangélikus közösségnél illetve január 27-én hétfőn a magyar baptista imaházban. Január 21 és 25 között testvérplébániánkhoz Vredenbe látogattunk egy 11 fős csoporttal. Voiticsek Árpád és Ilona, Veres Julianna és Bernadett, Balogh Ildikó és Kovács László, Fodor János, Bakos Róbert, Hatvani Gizella, Fábián Bernadett valamint Ft. Pék Sándor. Debrecen – Dortmund légiútvonalon érkeztünk meg, majd rögtön a landolás után a FC Schalke 04 labdarúgóklub sportlétesítményét látgattuk meg, ami lelki szempontból is jelentős volt, hiszen a stadionban központi helyet foglal el a kápolna. Aznap Vredenben találkoztunk több ismerőssel akik vacsora keretében üdvözölték a látogatásunkat. Január 22-én iskolás szentmisén vettünk részt majd a plébánia lelkipásztori csapatával találkoztunk. Délben a helyi korházat látogattuk meg, ahol ebéddel vártak minket, majd a plébánia közösségi termében közösségi est volt, amikor Rainer Pag a gyalogos zarándoklatáról képes beszámolót tartott. Ez a vetítés az estnek egyik csúcspontja volt, hiszen komoly érzelmek ébredtek ennek a „legendás” teljesítménynek a kapcsán.

Január 23-án szerdán közösen egy nagybusszal egy bencés kolostorhoz utaztunk, ahol egy szerzetes atya előadást tartott a rendi életről. Ez után ebéd volt, majd a Billerbecki Szent Ludger dómba közös szentmisét ünnepeltünk. Csütörtökön délelőtt Lüntenben vettünk részt szentmisén majd Zwillbrock-ba a barokk templomban tettünk látogatást. Este zenei matinén voltunk a Georgianum Gimnáziumban. Sok élménnyel és örömmel megajándékozva érkeztünk haza Nagyváradra.

Február 15-én volt az egyetemista kollégiumban a házszentelés. A plébánia épületében kezdtük a szertartást, mindenki közös részvételével, majd sorban a szobákban történt a szentelés az egyetemista fiúk ministrálásával, végül pedig az udvaron volt a közösség számára melegbor és zsíroskenyér vendégbarátság.

Házasság hete rendezvénysorozat közel két évtizede Angliából indult el, amely minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Kovács házaspár szervezésében idén is folytatódik a házaspárok számára az „Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt” elnevezésű képzés-sorozat, ami Pécsi Rita előadásaiból áll. Az első alkalom január 10-én volt, újra sok jelentkező házaspárral. 

Január 6-án Vízkereszt ünnepén templomunkban is elvégeztük a vízszentelést, idén azonban előre elkészített kis üvegekbe tettünk szenteltvizet és azt vihették haza a közösség tagjai, ezzel elkerülve az üvegek töltögetésével járó kellemetlenséget és jobban szolgálva az ünnep és a szenteltvíz méltóságát is. A Literaprint nyomda kivitelezőként nagyon frappáns és illő lelki üzenetet szerkesztett az üvegekre: „ha mi tisztulunk, a világ is tisztulni fog”.

Január 5-én elsővasárnap volt templomunk örökös szentségimádási napja. Délután 2-től az esti szentmise kezdéséig (18.00) végeztünk szentségimádást, mintegy 100 személy összesen.

Január 2-án elkezdtük a házszenteléseket. Az első három nap Ft. Szűcs Attila, Ft. Giosanu Leonard, Ft. Mihály Balázs, Ft. Kurilla Gábor és Ft. Nagy Tibor atyákkal végeztük a szenteléseket, odafigyelve, hogy ekkor vannak a hívek is leginkább otthon. A maradék napokban egyedül végeztem a házak megáldását január 9-ig bezárólag, mintegy 733 családot kerestünk fel összesen.

Az év első napján Szűz Mária Istenanyaságát köszöntöttük és minden szentmise után idén is volt „Szentgenerátor”. Mindenki kapott egy papírcetlin védőszentet annak képével és életrajzával erre az évre is, így is erősítve a vertikális kapcsolatainkat.

2019.

December 31-én este év végi hálaadó szentmisét ünnepeltünk lelkipásztori beszámolóval, megköszönve Isten ajándékait a 2019-es esztendőben is. Ezen a szentmisén külön megemlékeztünk Hesz Márta SCJ születésének 100. évfordulójáról és a jelenlévők egy imaidézetet is magukkal vihettek az évfordulóról az év-fordulóra!

„Jézus, életem, erőm, békém, társam, örömöm. Csupa hála a szívem, mert nincs nagyobb boldogság, mint Jézusról beszélni az embereknek. Kell a szeretet a törődés, az irgalmasság, a meghallgatás, az odafigyelés az embereknek. Legyünk Jézusa egymásnak!” – Hesz Márta SJC.

O. A. M. D. G.

Szent Család vasárnapján minden jelenlévő házaspár családi áldásban részesült és lelki morzsákkal is gazdagodhatott.

Az éjféli mise előtt a Halmos László Kórus ráhangoló koncertet tartott, ami nagyon jól megtöltötte karácsonyi dallamokkal a templomot és az odaérkezők lelkét is. Az ünnep első napján a 11-es szentmise után szerepeltek a hittanosok, majd ajándékot kaptak a jelenlévő gyerekek. A csomagokba nem véletlenül került az édesség mellé alma, dió és mogyoró, mert a régmúlt és hiányolt egyszerűséget és bensőségességet kívántuk ezzel is megteremteni.

December 17-én a Partiumi Keresztény Egyetem előkarácsonyi ünnepségén voltunk jelen egyetemista kollégiumunk több tagjával. Igehirdetést végzett Szomor Abigél egyetemi lelkész és szépen szerepelt a zenetanszék kórusa is. A karácsonyi ünneplésünk szép lelki ajándék volt idén is.

December 13-án a Partiumi Nyugdíjasok kórusával karácsonyváró ünnepséget tartottunk, az újvárosi református lelkipásztorral közösen vettünk részt a RMDSZ helyi székházában.

December 4-én járt a Mikulás az egyetemista kollégiumban. A bentlakók egyentrikót kaptak ajándékba, illetve a mikulásjárás után közös süteményevés volt a tanulószobában. Mivel karácsonyt mindenki a családjával tölti ezt az ünneplést fontos közösségi eseménynek tartjuk.

Advent során a templomba „lelki morzsákat” tettünk ki, idézeteket a gyulafehérvári papnövendékek és elöljáróik adventi naptárából, amiből mindenki húzhatott magának a lelki élete, vagy aznapi imagyakorlata gyarapítására.

Keddenként adventben hajnali 6-kor roráté szentmisét ünnepeltünk az egyetemista közösség szervezésében. A kollégium lakói készültek énekkel, felolvasással majd a szentmise után reggelire hívtunk meg mindenkit a közösségi pinceterembe.

Az egyházközség adventi gyakorlata a Szeretetszolgálat által szervezett tartós élelmiszer-gyûjtés volt. Vasárnapról vasárnapra ki volt téve a kosár és a hívek oda helyezhették el ételadományaikat, de többen pénzt is adakoztak. Karácsonyra mintegy 80 csomag készült el, és hatalmas segítség volt az anyagi támogatás is a fûtésszezonban rászorulóinknak.

Ugyancsak december elsején volt a templom előtti téren a nyilvános adventi koszorún az első gyertya meggyújtása, amin jómagam is részt vettem, valamint a Halmos László kórus aki  aztán képviselte templomunkat az ökumenikus kórustalálkozón a Réti református templomban.

December 1-én a 11 órai szentmise keretében templomunk kórusa megemlékezett névadójáról Halmos László nagyváradi születésű zeneszerzőről, születésének 110. évfordulóján.

Krisztus Király vasárnapjának előestéjén november 24-én templomunkban is egy órás szentségimádást tartottunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való készület jegyében. Krisztus Király vasárnapján a 11 órás szentmise keretében volt az elsőáldozók bemutatása. A gyermekek bemutatása során egy mondattal mindenki elmondta, hogy miért szeretne elsőáldozó lenni majd egy éneket is elénekeltünk. A szentmise után a közösségi teremben a szülőkkel egy kellemes hangulatú értekezletet is tartottunk, azzal a reménnyel, hogy így jobban sikerül szocializálódni, mint közösség és mint egyház is.  

November 22-23 –án a püspökség Egyházzenei Konferenciát tartott, szervezett, amin Kribus Mónika kántor-karnagy is jelen volt. A konferencia keretében volt az Egyházmegyei Kórustalálkozó, amin templomunk Halmos László kórusa is jelen volt.

November 19-én a Posticum Szent Erzsébet kápolnájának a búcsúját ünnepeltük. A szentmisét és a szentbeszédet Ft. Pasca Szilárd atya tartotta, aki Csíkszentdomokoson segéslelkész. A kápolna megtelt hívekkel és a szentmise után a Posticum mindenkit ebédre is meghívott.

November 9-én Kribus Mónika kántor-karnaggyal két kórustag Győrben részt vett a Halmos László Konferencián.

Október 24 és 29 között a testvérközösség csapata látogatott el hozzánk Vredenből. Érkezésük után a pincében fogadtuk őket mindazokkal, akik már jártak náluk. Pénteken a szentmise után városlátogatás, majd közös ebéd volt, este pedig a püspökségen volt vacsora a tiszteletükre, ahol Exc. Böcskei László püspök úr kalauzolta őket.

Szombaton Nagykárolyba utaztunk, ott volt közös szentmise németül, majd ebéd. Vasárnap részt vettek a 11-es szentmisén, majd családok látták őket vendégül kis csoportokban. Hétfőn Újpalotára utaztak ott volt ebéd majd este az egyetemistákkal találkoztak táncest keretében. Hálás köszönet mindenkinek a vendégfogadás szervezésében. A 16 vendég örömmel és sok-sok élménnyel távozott. Rainer Pag gyaloglására felajánlott adományokból a Szent László iskolának adományozott a hittanterem berendezésére.

Október 20-án vasárnap volt a missziók vasárnapja. Ferenc pápa az idei év októberét rendkívüli missziós hónapnak rendelte el és ennek a lelkiségébe igyekeztünk behatolni. Templomunkban állítottunk egy saját missziós keresztet, amin ezen a vasárnap 10 személy ( ministránsok, fiatalok, egyháztanács, pedagógus, családos, rózsafűzéres, lapszerkesztő, kórusvezető, stb. elhelyezte saját missziójának  a jelképét a kereszten és ezt aztán a hívek is megtehetik tudatosítva saját missziójukat. A szentmise végén egy kitűzőt áldottunk meg, amin egy mottó olvasható: „ Itt vagyok én, engem küldj!” és ezt azok vehetik át, akik egy hétig vállalják, hogy viselni fogják saját missziójukként.

Október 18-án pénteken, mintegy 100 személlyel Máriapócsra zarándokoltunk két nagy autóbusszal. A kegyhelyen szentmisét ünnepeltünk, majd volt közös meleg ebéd, utána rózsafűzér és értetkőzés. Istennek legyen hála a zarándoklat minden kegyelméért.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ), valamint a Magyar Kurír szerkesztősége 2019. október 4-6. között ezúttal Nagyváradon a Posticumban szervezte meg a Sajtóapostolok Találkozóját. A XVIII. Országos Konferencia címe “A közösségi hálózatból az emberi közösségekbe, avagy a lájktól az ámenig” volt. Többek között a résztvevők ellátogattak hozzánk a Szent László templomba is.
FOTÓ: Lázár Tamás

Október 2 és 3-án Nagyváradon fogadtuk a NEK Missziós keresztjét. Szerda délután szentmise volt, majd a családok végeztek szentségimádást és elmélkedést. Csütörtökön egész napos program volt s Székesegyházban. Délelőtt iskolás mise és ifi óra, imák és rózsafűzér, délután folytatódtak a lelki programok. Volt egy értekezés a misszióról majd püspöki szentmise, végül szentségimádás, ima.

Ugyancsak vasárnap a szentmise keretében köszöntöttük Rainer Pag zarándokot, aki csütörtökön 26-án megérkezett Vreden-ből Nagyváradra. Összesen 2066 km 61 nap alatt tett meg gyalog. Az érkezés napján a személyes ismerősök is köszöntötték, majd vasárnap az egész közösség tapsolta a legendás teljesítményt.

Szeptember 29-én Szentírás vasárnapját tartottuk. Minden szentmisében megszenteltük a hívek bibliáit, amit magukkal hoztak. A padokra egy idézetet készítettünk a Szentírásból és az oltár elé kiállítottunk egy szép nagy Bibliát. A 11-es mise keretében a Halmos lászló kórus előadást készített énekek és elmélkedések segítségével tudtunk még inkább egyesülni Szentírás vasárnapjának üzenetével.

Szeptember 28-án az Egyházmegye szervezésében Margittán ministránstalálkozó volt. A programban szerepeltek műhelymunkák, volt drámapedagógiai mozgókép, amibe aztán mindenki bekapcsolódott, közös ebéd, illetve szentmise amit a főpásztor mutatott be a mintegy 230 ministránssal. A plébániánkról mintegy 15-en voltak jelen a rendezvényen.

http://hirek.varad.org/2019/09/30/ministransok-alkottak-az-oltariszentseg-tartot/?fbclid=IwAR0zPpBi8DO50vKMP5WOyBfBQ9-6Dsm4DObWfgb7Ag5Q6c5_pY6j0WYZ2NI

Szeptember 25-27 között az egyetemista kollégium lakóinak jó részével csapatépítőn vettünk részt Szentjobbon. Az országos Koplping támogatásával sikerült ezt megszervezni. Nagyváradról indultunk autóbusszal és indulás előtt megnéztük a NagyL pincét, illetve a Szent László templomot is. A két nap során volt sok közös megbeszélés, játék, séta és nem utolsó sorban buli és tánc. Nagyon fontosnak tartom az időt, amit így együtt töltöttünk, mert ez lehetőséget jelent a közösséggé válásra. Szentjobbon részt vettünk a szentmisén is, amire szimbólumokkal és egyetemes könyörgésekkel is készültünk, de a bentlakás belső szabályait és életritmusát is sikerült átgondolnunk, átadnunk. Volt ima a kápolnában és helyismereti séta is. Nagy köszönet a szentjobbi Szent István gyermekotthonnak a lehetőségért.

Szeptember 14-én Tótteleken az erdészházban a püspökség az idén bérmált fiataloknak találkozót szervezett. Plébániánkról közel 10 bérmálkozó válaszolt igennel és jött el a meghívásra. A találkozóban volt előadás, kiscsoportos beszélgetés, akadály-verseny, közös ima és ebéd.

http://hirek.varad.org/2019/09/14/bermalkozok-egyhazmegyei-talalkozoja/?fbclid=IwAR0BFKAx0R7uz11nhXUS6jhg_7LSzS3UroC75X7anVmyEhwy0Fy0HFQAKAc

Veni Sancte tanévkezdő szentmisét tartottunk vasárnap délelőtt a nagyvárad-újvárosi Szent László plébániatemplomban. Pék Sándor esperes-plébános Isten kegyelmét kérte a tanévkezdő diákokra, tanárokra, szülőkre, illetve a szentmise végén megszentelte a gyermekek és a pedagógusok táskáit, hogy Isten áldásával kezdjék a 2019-2020-as iskolai évet.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2019/09/08/taskaszenteles.biharinaplo?fbclid=IwAR1NJtbDhabVXHiBY5UdSWJiWmz88GeqETvkdLnEL_XsFAi6dfurkRX5Xno

Plébániánk hittanosai Pék Sándor atyával Vársonkolyosra kirándultak. Bár jó tapasztalat volt maga a vonatozás is, igazán élménydús napot töltött együtt a kis csapat. A résztvevő 13 ministráns legkisebbje most lesz első osztályos, a legidősebb pedig első éves egyetemista. A nagyobbak és tapasztaltabbak segítettek Sándor atyának bevezetni a kisebbeket a ministránsok “komolyabb” feladatkörébe. Különleges hangulata volt a természet nagy templomában megtartott hittanórának. A csengő és hangtál hangjai messze szálltak, hirdetve az Istenszolgálat szabadságának gyermeki örömét. Természetesen nem maradhatott el a játék, barlanglátogatás, a Sebes-Körös sziklás részeinek felfedezése, lengőhidak, séta sem. Mindez segített egymás jobb megismeréséhez, a kis csapat összekovácsolódásához. Köszönet ezért a remek vakáció-búcsúztató, az előttünk álló tanévre tekintő, értékes tartalmakra épülő csapatépítő napért!

https://www.biharinaplo.ro/szolgaltatas/2019/09/10/kozlemeny-118.biharinaplo?fbclid=IwAR0uhUFrP68x_ciNacxLSXzgi1Rm8sGxLHyAO9mU4QRCljSnV_iYAjriQdk

Augusztus 20-án a Szent László Egyesület megszervezte a városban az „ Államalapítés és az Új kenyér ünnepét” a Szent László templommal szembeni téren. A szertartást Ft. Bakos Gábor egykori segédlelkész vezette.

https://www.facebook.com/EgyVaradi/

http://www.erdon.ro/az-uj-kenyer-unnepe-nagyvaradon/4235652

Augusztus 7 és 11 között szervezték meg a családosok (Kovács László és Katalin) a Schönstadt-i családnapokat – a Leș-i tónál a nyugati kárpátokban mintegy 60 résztvevővel – a „Jelenlétem tiéd” mottóval. A házaspárok számára ez egy hatalma lehetőség a kapcsolattal való foglalkozás terén, hiszen az előadások alatt a gyermek felvigyázók gondoskodnak programról a kicsinyeknek. Nagy köszönet és hála a szervezőknek.

2019. augusztus 3-án a Szent László templomban a Duo Varadiensis, azaz Thurzó Sándor József és Lucian Malita „ Szerenád est” címmel koncertet tartott klasszikus egyházi művekből.

2019. július 28-án vasárnap délben a 11 órai szentmise után a templom bejárata előtt megáldottuk az alternatív/bio járműveket, az olyan ott lévő „szuperszonikus járgányokat”, mint a kerékpárok, a rollerek és egy elektromos tricikli, mivelhogy ezen a héten ünnepelte a római katolikus egyház Szent Kristóf liturgikus emléknapját.

https://romkat.ro/2019/07/30/megaldottak-a-jarmuveket-szent-kristof-emleknapja-alkalmabol/?fbclid=IwAR2HGJJ_qwr3OQZuD_BE7–zbTLtLkHFQRlhlJpRZvJcjBjUcdh3nKoBtCQ

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2019/07/28/megaldottak-az-alternativ-jarmuveket-varadon.biharinaplo?fbclid=IwAR2LcVoNIKAvVOyWbsoidco-zhA-NwkGMLfmZomZnP7RyaIghktCLK3hYjU

Július 27-én a bérmálkozók számára volt egy egynapos kirándulás Nagyszalontára. A nagyváradi vasútállomásról indultunk, majd a nagyszalontai plébániát kerestük fel ahol uzsonnáztunk. A programban a továbbiakban a plébánia templom meglátogatása, ahol Ft. Dr. Lőrincz Ottó atya előadása által hittaismereteinket is felelevenítettük. A délután során meglátogattuk Arany János emlékmúzeumát a csonkatoronyban, fagyiztunk és délután utaztunk vissza Nagyváradra szintén vonattal.

2019. július 20-án, szombaton megszervezték az “Orgonák éjszakáját” és ebbe a rendezvénysorozatba városunk is bekapcsolódott. Józsa Domokos a Várad-Szőllősi Szentháromság templom orgonista kántora 19 órakor, Szeghalmi Emese orgonista kántor pedig a Szent László templomban este 20 órakor orgonakoncertet tartott, aki orgonajátékával és énekszolgálatával erősen megörvendeztette az érdeklődőket.  

2019. július 14-én indult el Rainer Pag Vredenből gyalogosan Nagyváradra, hogy októberre a csoport érkezésére ő is idejusson. A három hónapos több mint 1400 kilóméteres gyaloglást a közösségeink közötti kapcsolat erősítéséért ajánlja fel.

2019. június 27-én, tartottuk templomunk búcsú ünnepét. A rossza idő ellenére nagyon szép számban gyűltünk össze ezen az ünnepen, melynek főcelebránsa Exc. Böcskei László megyés püspökünk volt, akit névnapja alkalmából is köszöntöttünk. A szentbeszédet pedig Jelenits István piarista szerzetes teológiai tanár tartotta, akit nagyváradi kötődéseire való tekintettel hivtunk meg az ünnepünkre és közös időtöltésre, városlátogatásra. Mindenkinek hálás köszönet!

2019. június 24-én, hétfőn az elsőáldozókkal és néhány ministánssal kirándulást tartottunk. Vonattal utaztunk Nagyszalonátára ahol a plébánián felkerestünk egy régi kedves ismerőst Ft. Lőrinc Ottó atyát, aki korábban a Szent László templom plébánosa volt, igy a gyerekeket szinte mind ő keresztelte. Az uzsonna után meglátogattuk a plébánia templomot ahol egy rögtönzött hittanóra volt. Délután sok játék, fagyizás után vonatoztunk haza Nagyváradra. Fontos alkalma volt ez a kirándulás az elsőáldozokkal való további foglalkozás.

2019. június 22-én, Nagyváradon szervezte meg a Római Katolikus Püspökség az Egyházi Alkalmazottak és Munkatársak Találkozóját, amelyen a találkozás és a közösségépítés kultúrájáról volt szó. A program része volt a felújítás alatt levő püspöki palota és kertben való körséta is.

A plébániai szeretet szolgálat csoport legfőbb támogatója a németországi Elsenfeldből Emil és Rosemarie Koch. Nagy öröm, hogy elfogadták meghívásunkat és az általuk küldött segély útját így nyomon követhették. Több találkozás szerepelt a programjukban: Böcskei László megyéspüspökkel, az egyháztanács tagkaival , a Szeretet Szolgálat csoport segítőivel, de a sok sok támogatottakkal: a szegényekkel, az autistákkal, gyermekotthon lakókkal vagy éppen az egyetemista bentlakás diákjaival is találkoztak. Nagyváradon túl ellátogattunk Gálospetribe az ottani Szentháromság gyerekotthonba, illetve Újpalotára a német kisebbség valóságaival is megismerkedni.

Ebben az évben is megemlékeztünk Pünkösdhétfőn az esti 6.00 órás szentmisén a templom megmentésének 55. évfordulójáról. A szentmise után kimentünk a templom előtti térre, virágokat, gyertyákat helyeztünk el a templom körül, hálás szívvel gondolva a “hétköznapi hősökre”, akik mertek szembeszegülni a hatalommal és nagyot cselekedni. Feladatunk ápolni emléküket, és tovább vinni az összefogás szellemiségét, mindannyiunk épülésére.

Június 9-én vasárnap a Szentlélek eljövetelét Pünkösdöt ünnepeltük. Többen a szomszédos plébániák szervezéséhez kapcsolódva elzarándokoltak Csíksomlyóra a fogadalmi püskösdszombati búcsú ünnepre.

Június 6-án „garden party” keretében búcsúztunk el a ballagó bentlakóinktól. Nagyon kedves bensőseges este volt mindenki számára.

Történelmi esemény 2019-ben Ferenc pápa romániai apostoli útja május 31 és június 2 között. A pápa programjába Csíksomlyó is szerepelt ahol június 1-én szentmisét ünnepelt. Nagy váradról zarándokvonat indult Csíkszeredába, ezzel utaztunk a plébániánkról is mintegy ötvenen a pápai szentmisére.

Beszámolók a hívektől:

A pápára való várakozás már-már nyomasztólag hatott a mise előtt, ám a pápamobil megjelenésekor mindenki tapsolva ujjongott, minden előre megbeszélt forgatókönyv nélkül. S a bevonulás utáni áhítatos csend, amiben a hívek a misét követték, minden válasz és ének bensőséges részvételt hozott ki a bőrig ázott zarándokokból, feledtetvén az esőt, a szelet és a ködöt.

Pap Gyula

Életem legnagyobb élményeként éltem meg a Ferenc pápával való találkozást. A katolikus Egyházfő a legnagyobb szeretettel fogadta az odazarándokolt Egyházat. Ferenc pápa felhívta a figyelmünket az egységben rejlő szeretet fontosságára. Ezzel a látogatással az irántunk való legnagyobb tiszteletét fejezte ki.

Lolo Gabriella-Brigitta

… és még néhány cseppel több

„Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton” – mondta Ferenc pápa homíliájában Csíksomlyón. Minden bizonnyal ez a meghívás indította útra a váradi egyházmegye több mint 800 fős csoportját is. Áldással és útravalóval indultunk: Fodor József általános helynök úr idézte Szent Ambrust: „Ubi Petrus, ibi Ecclesia” – Ahol Péter, ott az Egyház. Péter utóda eljött hozzánk, közénk, mi pedig indultunk, hogy ott legyünk, ahol az egyház szíve dobog, ahol a Föld és az Ég összeér – hallhattuk a ráhangolódás során.
A somlyói nyereg földjét órákig tartó eső áztatta, és még néhány cseppel több, amikor a Szentatya megérkezett. Akkor és ott szem nem maradt szárazon…
A mi helyünkről – a Hármashalom-oltárral szemben, az erdő széléről – jól belátható volt a teljes nyereg. Láttuk, ahogy az átázott, laza, csúszós talajon a zarándokok „állták a sarat” – többünknek egészen földközeli élményben is részünk volt. Láthattunk egy békés, elszánt, fegyelmezett egységben lévő tömeget. Megerősítésként hatott a Szentatya mondata: „Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást.”
Az élmény még nagyon friss, talán még nem is értjük igazán a történtek jelentőségét, nagyságát, de azt érezzük, hogy lelkünkben hála és köszönet van, amiért földi életünk során részesei lehettünk ennek a találkozásnak.
„Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!”     

                  Voiticsek Ilona és Árpád

Május 26-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 25 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a nagyvárad – újvárosi plébániatemplomban. Felkészítésüket Pék Sándor esperes-plébános végezte. Októberben kezdtük az előkészületeket, vasárnap esténként voltak a hittanórák, volt két szülői értekezlet is, tartottunk egy egész napos tanulmányi napot az utolsó héten pedig a fiúkkal a lazarista plébániára, a lányokkal a vincés nővérekhez mentünk el. Utolsó héten volt találkozó a főpásztorral, illetve egy gyakorlatot is ki kellett próbálni: tanúságtételként egy keresztet lehetett viselni. Bérmálkozóink: Árkosi Jázmin, Bodó Dávid, Buder Renáta, Chira Anita, Cservid Dávid, Dávid Kevin, Dobován Ákos, Gui Vivien, Juhász Raymond, Karácsonyi Anett, Kincses Vivien, Kiss Erik, Kiss Vivien, Levendai Boglárka, Márton Panna-Réka, Meling Nóra, Mercsányi László, Moldován Miklós, Nemes Alexandra, Osvald-Lőrincz Gréta, Szabó Renáta, Sziki Evelin, Torzsok Beáta, Uivarosi Denisa, Varga Viktória. A szentmisén a zenei szolgálatot a templom kórusa látta el. 

Május 24-25-én az egyházmegyei családos találkozó. Pénteken este szentségimádással kezdődött a találkozó majd szombaton a lelkiségek bemutatkozója, előadás és szentmise is szerepelt a találkozó programjában.

Május 19-én, húsvét 5. vasárnapján volt a Székesegyházban az egyházmegyei zarándoklat szentmiséje. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök volt. A szentmise után volt a hermás körmenet. Az ereklyét idén a nagycsaládosok vitték. Templomunkban csak reggel és este volt szentmise.

Május 14-án kedd délután 4 órától templomunk kántor-karnagya Kribus Mónika Lucian Malita hegedű művésszel a nagyváradi Szent Erzsébet idősek otthonában tartott zenés délutánt anyáknapja alkalmából.

Május 13-án hétfőn délután az elsőáldozók számára utóhittanórát tartottunk, amiben visszatekintettünk az elsőáldozási élményeinkre.

Május 11-12 szombat – vasárnap zajlott a családosok rendezvénye Pécsi Rita szellemi – lelki vezetésével az „ Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt” – a mostani alkalom címe a „ Szexualitás, mint feladat” volt. Köszönet illeti Kuzmányi Katalint és férjét Kovács Lászlót a szervezésért.

Vasárnap május 12-én a 11 órás szentmise keretében a Halmos László kórus szolgált szintén olyan művekkel amelyek a pápalátogatásra hangoltak bennünket.

 

Május 11-én szombaton Kribus Mónika kántor-karnagy Lucian Malita hegedű művésszel koncertet adott a pápalátogatás tiszteletére szakrális zenei művekből.

 

Május 5 elsővasárnap, anyák napja is. A szentmise után kiosztottuk a Forrást, a plébániánk lapját illetve egy szentképpel is köszöntöttük az édesanyákat. A kép hátoldalára Dzsida Jenő Hálaadás versét nyomtattuk, ami egészen hordozta azt, amiért ezen a napon imádkoztunk „ köszönöm Istenem az édesanyámat”.

Május 2-án csütörtökön az elsőáldozóknak, 3-án pedig a bérmálkozásra készülőknek votl egésznapos hittanfoglalkozás. Délelőtt elméleti dolgokkal foglalkoztunk, a szentségekkel, gyónással, áldozással, délben volt közös ebéd, majd délután foglalkozások voltak, plakátkészítés, drámázás illetve szertartáspróbák.
Május 5-én elsővasárnap volt templomunkban az elsőáldozás. Kilenc gyermek készült már tavaly óta, nagyon szép lelkesedéssel: Bodó Dóra, Bodonea Petra, Kovács Dávid, Kovács Patrik, Lăcătuș Gabriella, Moldoványi Antónia, Móricz Alexandra, nagy Bettina és Rácz Viktória. A gyermekek nagyon szépen készültek és megható volt a családok támogató szeretete és jósága. A szentmise után kis reggeli is volt a pince-közösségi teremben. Nagy öröm volt a közös készület, ami hétről-hétre hétfő délutánonként, majd a teljes hittanos nap illetve szombaton délután a szentgyónások elvégzésére, amire nagyon készültek a gyermekeink.

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3sy2LzkxE&fbclid=IwAR0AkcrJMrl3RPadIOMSodqvxTprR56GSrWTM6MjRiifnMglfSs7mBznMq8

Április 28-án húsvét második vasárnapján elvégeztük a templomban a búzaszentelés szertartását, imádkozva a mindennapi kenyerünkért és Isten áldásáért.

Április 25-27 között Kolozsváron volt az egyetemi lelkészek pasztorális konferenciája. Az előadások és a programok is az Eukarisztia és a kommunikáció témakörében voltak. A kolozsvári lelkészség nagyon szép programot a jezsuiták lelkigyakorlatos házában. Jelen voltak a budapesti, szegedi, nyíregyházi, egri, debreceni, veszprémi, csíkszeredai és nagyváradi lelkészek és néhány munkatárs is. A találkozó csúcspontja a péntek esti szentmise volt a Szent Mihály templomban.

A „ Keresztény Szó” katolikus kulturális folyóirat 2019. áprilisi számában az egyetemi lelkészségek témakörében cikkek jelentek meg, a nagyváradi egyetemi lelkészségről és a „ Felnőtté válás helye” címmel. Nagyon örültem a megkeresésnek, szívesen beszéltem az itteni kollégiumban történő munkálkodásról. Legyen az is egy jó alkalom ismertté tenni az erdélyi közösséggel a mi bentlakásunkat is.

Nagyszombaton 10-18 óráig a szentsírnál csendben imádkoztunk az oltáriszentség előtt. Be voltak osztva az egyháztanácsosok, a Mária Légió és a Rózsafűzértársulat tagjai. A feltámadási szertartást nem 8-kor hanem fél 10-kor kezdtük a városi ünnepség miatt ( Centanárium – Traian Mosoiu). Ez igencsak kellemetlen volt a közösség részére, körmenetre nem tudtunk kimenni. Húsvétvasárnap rendkívül sokan voltak a templomban minden szentmisén. Mind húsvétvasárnap, mind hétfőn ünnepi miserendet tartottunk vagyis 9, 11 és este 6-kor.

Nagypénteken április 19-én d.u. 3 órakor a Székesegyház előtti téren a város plébániáinak közös keresztútja volt. Idén a Szent László iskola diákjai és tanárai élő előadásban is bemutatták Jézus Urunk szenvedéstörténetét. Nálunk a templomban d.u. 6-kor volt a nagypénteki szertartás. A Halmos László kórus énekelte a passiót – Jézus szenvedéstörténetét Szent János evangélista írása szerint.

Április 18-án ünnepeltük Nagycsütörtököt – mint minden évben d.e. a Székesegyházban volt olajszentelési szentmise az egyházmegye papságával, ahonnan idén is elhoztam a szent olajokat. Délután templomunkban elvégeztük az utolsó vacsora emlékmiséjét. A szentmise keretében lábmosás is volt 12 férfi számára, majd a szentmise után rövid szentségimádást végeztünk.

A délutáni szenmise után a bérmálkozók szüleinek volt értekezlet közösen a gyerekekkel. Nagy feladat és nem egyszerű a felkészítésük. Három kérdéssel kiscsoportban is foglalkoztak, többek közt az előkészület illetve, hogy mit tegyünk, hogy ne kibérmálkozzanak.

Virágvasárnap április 14-én minden szentmisében Jézus szenvedéstörténetéről, passiójáról elmélkedtünk. A 11 órás nagymisében a Halmos László kórus énekelte a passiót, majd a közösségi teremben egy kis szeretetvendégséggel köszöntük meg szolgálatukat. A többi szentmisén felolvastuk a passiót. A délutáni szentmise előtt az egyháztanács tagjai keresztutat imádkoztak – szép lelki alkalom volt, felnőtt férfiak és nők komoly megfontolt átélt imája.

A szeretet szolgálat csoport nagyböjt során újra megszervezte az élelmiszergyűjtést. A hívek szépen adakoztak. A csoport tagjai 75 bőséges élelmiszercsomagot készítettek el és hordtak ki a rászorulóknak húsvétra.

2019. március 24-én egyházzenei koncert volt tamplomunkban, közreműködtek: Lucian Malita (hegedű) és Kribus Mónika (orgona). A kocert során E. Zimbalist, G. Tartini, G.F. Haendel, A. Vivaldi, G. Fauré, A. Stradella, J.S.Bach és G.B.Pergolesi műveket hallhattak, akik jelenlétükkel megtisztelték őket.

Március 21-én 18.00-kor Uzsalyné dr. Pécsi Rita tartott előadást “Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat!” – címmel, aki ,mint feleség és négy gyermeket nevelő édesanya, gyakorló pedagógus és kutató mutatta be az apaság örömeit, nehézségeit, feladatait és nélkülözhetetlenségét. Előadásai az organikus pedagógia része.Ez a nevelési módszer az élet ritmusát veszi fel, az élet szolgálatában áll, és az egész emberre figyel. Ez az életszemlélet épít a kötődésekre, a szabadságra, a bizalomra és a személy eredetiségére.
Az egészséges személyiség fejődéséhez pótolhatatlan az apák aktív jelenléte a gyermekeik életében. 
,,Az apa az első külső személy, akin keresztül tanulunk meg kapcsolódni a többi emberhez. Vele tapasztaljuk meg, hogyan viseljük el egymást, hogyan tudunk szeretni, miként bízhatjuk magunkat a másikra.” – dr. Pécsi Rita.

Március 17-én casárnap az egyetemista kollégium lakóival Máriapócsra zarándokoltunk. Nagyváradról indultunk a nagybusszal majd a Vállaj – Csanálos-i határátkelőn keresztül érkeztünk Máriapócsra a magyar nemzeti kegyhelyre. A kegyhelyen szentmisét ünnepeltünk és egy közös ebédet fogyasztottunk el. Odafele rózsafűzért imádkoztunk visszafelé pedig az öröm és a baráti jóhangulaté volt a főszerep.

Ugyancsak március 16-án, szombaton szervezték meg a Rózsafűzér Társulatok I. Egyházmegyei Találkozóját. Az esemény 9.30 órakor kezdődött szentmisével a székesegyházban, amelyet Böcskei László megyéspüspök mutatott be. A rendezvény második része a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum sporttermében zajlott, ahol a Máriás lelkiségről tartott előadást Ft. Pálos István atya. A mi plébániánk társulata is képviseltette magát mintegy 40 személlyel. 

2019. március 16-án, szombaton 10.30 órai kezdettel a Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ismét megszervezte a Bihar megyei magyar gyermekotthonok találkozóját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Laikusképző Központjában. Az eseményre a nagyváradiak mellett Nagyszalontáról, Szentjobbról, Gálospetriből és Székelyhídról érkeztek vendégek. Az idei év mottója a pápalátogatás kapcsán a „ Tartsd meg Isten Szentatyánkat!” volt. Az eseményt EXC. Böcskei László megyéspüspök úr nyitotta meg, majd a mottóhoz kapcsolódó nagyon értékes műsorokat tekintettünk meg, Szerafina nővér együtt zenélt és énekelt a szentjobbi gyerekekkel, végül pedig a Székesegyházban közösen énekeltük el a pápai himnuszt.

Március 3-án elsővasárnap délután vette kezdetét az ősi fogadalmi szentségimádás és triduum. Mindhárom nap délután 5-kor volt a szentségimádás, amit Kiss Albert, Rajna József és Mons. Fodor József kananokok vezették. A szentmisén Ft. Pálos István kananok atya prédikált. Az egyházmegye főpásztora is részt vett a székeskáptalan régi fogadalmi triduumán egy alkalommal a három napból. Szépen hordozták, mind a város papjai, mind a plébániák ezt az egységet. Istennek legyen hála minden kegyelemért amit ilyen alkalmakon kapunk.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2019/03/05/triduumot-tartottak-ujvaroson.biharinaplo?fbclid=IwAR1awdIAEyaU70TwGP2mobwHZZ8MIq701SNCSIlqg1UMl2oV1-WKBFYipqg

Tovább ...

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. Ennek megfelelően szervezték meg a fogadalmi triduumot idén is március 3–5. között a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban: 17 órakor szentségimádásra, 18 órakor pedig szentmisére került sor mindhárom napon. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Pálos István nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános-kanonok volt.

A hétfő esti mise bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a keresztény élet tökéletesítéséhez hozzátartozik, hogy meg tudunk állni, magunkba tekinteni. Istenhez fordulunk, hogy elé tárjuk mindazt, amik vagyunk: azt is, ami jó bennünk, de főleg azt, ami hiányos, amit elmulasztottunk, a rosszaságot, amit sokszor megtapasztalunk, vagy mi magunk idézünk elő az életben. A sok szomorúságot és bánatot az Úr elé visszük, engeszteljük őt, kérjük az irgalmát és a megbocsátását. Keresztényként azonban feladatunk, hogy ne csak önmagunkért szóljunk, hanem egymást is felkaroljuk a cél felé tartó úton. Egymást Isten irgalmába ajánljuk, hogy kibékülve vele, el tudjunk mélyülni a megváltás nagy titkaiban. Többek közt ezért tartanak a nagyböjt előtti napokban engesztelő szentmisét és szentségimádást, hogy lelkileg megtisztulva még nagyobb hittel és reménnyel készülhessünk a megváltás titkának megünneplésére.

Akadályok

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. Elmélkedésében Pálos István nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános-kanonok aláhúzta: a keresztény ember alapvető megnyilvánulása, hogy Istennel kapcsolatban él. Nem a mások által papírra vetett gondolatokat ismételgeti ájtatosan, hanem az egyénisége legmélyebbjéből tör elő a szüntelenül folytatott dialógus. Sokszor lehet tapasztalni azonban, hogy nem mindig sikerül megfelelő kapcsolatot létesíteni az Úrral, és ennek több oka lehet. Az egyik ilyen akadály a szándékos, bocsánatos bűn, vagyis amikor azt gondoljuk, hogy ezt vagy azt még megengedhetünk magunknak, „csak úgy, a poén kedvéért”, és közben észre se vesszük, hogy milyen nagy kárt okozunk ezzel. Bűnös személyek vonzásába kerülünk, a siker igézetének, az ösztönök sóvárgásának bűvkörébe, s mindeközben, ott benn, a lelkünk legmélyén sivárság uralkodik, mert már nem hallgatunk az isteni sugallatra, lassan kialszik a kegyelem fénye, elgyengül az akaratunk, felborul az értékrendünk és kiszorul belőle az Úr.

Egy másik ilyen akadály a fegyelmezetlenség, mely kirekeszti az imádságos lelkületet és felszínessé teszi az Istennel való csodálatos és elkötelezett kapcsolatot, megfoszt minket attól az örömtől és harmóniától, amit az ő jelenléte eredményez az életünkben. A harmadik akadály pedig a szétszórtság, az összeszedettség hiánya, az az állapot, amikor nem tudunk elcsendesedni, csendet teremteni azért, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi valójában – figyelmeztetett a tisztelendő.

Az elhangzottakért, illetve paptestvérei szolgálatáért köszönetet mondó Pék Sándor esperes-plébános a bizalom fontosságát hangsúlyozta, hiszen, mint fogalmazott, az elődeink is bíztak ismeretlenül bennünk és Istenben, nem féltek vagy aggodalmaskodtak. A szentmisén Kribus Mónika kántor-karnagy orgonált.

Ciucur Losonczi Antonius

Március 2-án szombaton, Kribus Mónika kántor-karnagy asszony az egyházmegye szervezésében részt vett a kántorok lelki napján a püspökségen. Az előadásokat és műhelyeket Balogh Péter piusz O. Prem gödöllői apát, valamint Farkas Domonkos és Kája Sándor tartották.

Változás történt a személyzet terén, Tőtős Erzsébet lelkipásztori munkatárs helyét Boros Mária eddigi sekrestyésünk vette át. A sekrestyési szolgálatot pedig Elek István váltotta fel.

Február 22-én Kribus Mónika kántor-karnagy a pinceteremben a kórusnak farsangi estet szervezett.

Január hónapban vette kezdetét az óraműszerkezet teljes felújítása. Az adományt (Bruder-testvér) Hubertnek köszönhetjük, ő korábban Vredenben szolgált most Kevelae-ben. Istennek hála ezért a megvalósulásért is.

 A Házasság hete rendezvénysorozatba a mi plébániánk két programmal kapcsolódott be: “Szerelem íze – tápláld a kapcsolatodat!” ugyanis február 16-án szombaton este a Posticumban mintegy 20 házaspárt hívtunk meg a Házasság hete alkalmából vacsorára. A fogások során kapcsolatépítő feladatokat kellett teljesíteniük , a közös ünneplés pedig táncolással ért véget párban valamint vasárnap a 11 órás szentmise közös megünneplése után a házaspárok megáldása, a házassági fogadalom megújítása, valamint minden házaspár kapott egy keresztet és egy képet emlékbe.

„Boldogok vagytok…” Lk 6,17.20–22

A vasárnapi szentmise kezdetén Pék Sándor atya arra hívott bennünket, hogy tegyük fel a kérdést: mit jelent számomra a boldogság, boldog vagyok-e? Egyszerűnek tűnő kérdés, amelyre hirtelen sok-sok válasz fogalmazódik meg. Végül letisztulnak a gondolatok, és megmarad az, ami minden válasz alapja: a hála. Igen, úgy érzem ez boldogságom forrása. Hálás vagyok mindazokért és mindazért, ami számomra megadatott. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek terveim, vágyaim, kéréseim… Legfőbb kérésem az, hogy a Jóisten segítsen felismerni, mi az, ami az Ő tervével, szándékával egyezik. Ez a bizalom ad erőt a továbblépéshez.
Ma, amikor az oltár előtt megújítottuk házassági fogadalmunkat, felvillantak a képek, amikor először találkoztam férjemmel. Akkor – szinte gyermekként – ez a találkozás volt maga a boldogság. Most, 40 év távlatából, az együtt megélt idő tapasztalatából elmondhatom, hogy boldog vagyok, mert hálás vagyok Istennek a férjemért, a családomért, a közösségért, amelynek tagja lehetek. Ezek a kapcsolatok erősítenek a mindennapokban. Köszönet a mai napfényes vasárnapért, a szervezésért, az ajándékokért!

Voiticsek Ilona

Február 11-én Szűz Mária Lourdes-i jelenésének emléknapján, a betegek világnapján a város plébániái közösen az Olaszi/ Barátok templomában vettek részt szentmisén , ahol a hívek számára a betegek kenetét is közösségileg kiszolgáltatták. A szentmise főcelebránsa exc. Böcskei László megyéspüpök úr volt, a szentbeszédet Ft. Giosanu Leonard atya végezte. Plébániánkról mintegy 40-en készültek fel a szentség felvételére és vettek részt a szentmisén illetve fölvették a betegek szentségét. A szentmisén megtelt a barátok temploma és a szentmise után a plébánián agapé is volt a jelenlevő papságnak.

Január 22 és 26 között a Vreden-i testvérközösségbe látogattunk. Veres Attila és neje Julianna, Voiticsek Árpád és neje Ilona, Pap Gyula és neje Balogh Éva, Balogh Ildikó, Tankó Zita, Rejtő Regina, Kovács László, Fábián Attila, Kóródi Erik, Nyírő Szabolcs, Antal Zoltán, Baricz Hunor, Lőricz Szilárd, hívek és bentlakó egyetemisták a plébános kíséretében. Érkezésünk után a plébábián fogadtak bennünket mindazok, akik már Nagyváradon jártak. Szerdán iskolás misén vettünk részt majd a lelkipásztori team-mel találkoztunk. A délelőtt végén a vredeni kórház új rehabilitációs részlegét tekintettük meg, ahol….. készítettek. Csütörtökön Eggerode helységbe zarándokoltunk, ami egy közeli Mária kegyhely ott szentmisét ünnepeltünk, majd keresztutat imádkoztunk. Este élő csocsót játszottunk, ami az ottlétünk sportprogramja volt.Pénteken a helyi önkéntes tűzoltó parancsnokságot látogattuk meg , családoknál ebédeltünk, este pedig szentmisén vettünk részt a plébánia templomban, majd egy közös búcsúztatón vettünk részt élő zenével és sok tánccal. Ezekben a nagyszerű napokban 17 fős csapatunk a vredeniek vendégszeretetét és figyelmes barátságát élte meg, ami egy új lehetőség és lépés volt kapcsolatunk elmélyítésében. A Vredenben töltött néhány nap újra nagy ajándék volt számunkra. Ők adományaikkal is támogatnak bennünket az egyetemista bentlakás felújításának folytatásában.

Január 17-én csütörtökön este volt a plébánián és az egyetemista bentlakásban a házszentelés, ami mindig egy kedves bensőséges lelki alkalom. A szobák szentelése után az udvaron kis melegboros vendégbarátság is volt amin a bentlakók örömmel vesznek részt beszélgetve találkozva egymással. A házszentelés után SMS angyallal köszöntük meg a híveknek a sok-sok szeretetet, a figyelmes fogadtatást és azt a jóságot amit a találozások alkalmával tapasztaltunk. A bentlakás házszentelés mindig a plébánián kezdődik az ott felállított karácsonyfánál majd a bentlakás szobáit szenteljük meg a bentlakó fiúk ministranciájával. A bentlakás szentelés után az udvaron zsíroskenyér és melegbor kerül hagyományosan terítékre.

Harmincöt – házasságuk kerek évforulóját tavaly ünneplő – házaspárt áldott meg Böcskei László megyés püspök 2019. január 13-án, a Nagyváradi Székesegyházban Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén bemutatott szentmise végén. A mi híveink közül is volt aki ünnepelt. 4 pár volt jelen: Juhász Zoltán és Mária (55), Balogh Géza és Zsuzsanna (50), Pap Gyula és Balogh Éva (20), Fodor Marian és Krisztina (10) évfordulót ünnepeltek. Isten áldása legyen rajtuk, házasságukon és egész életükön.

http://www.erdon.ro/megaldott-jubilans-hazasparok/4107765

Idén is folytatjuk a házasok az „ Egy mázsa szén vagy egy marék gyémánt” képzés sorozatot Pécsi Rita előadásaival.
Január 12-13 volt az idei első alkalom, ahová megint többen jelentkeztek, mint amennyi férőhely volt. Nagyszerűen szervezi Kovács László és Katalin ezt a nagyon fontos és hasznos munkálkodást.

Tovább...

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita közös gondolkodásra hívott, és újra értékes és gyakorlati tanácsokkal lettek gazdagabbak a jelenlévő házaspárok.
Már az ókorban Marcus Aurelius megállapította, hogy: ,, Egymás kedvéért születtünk!”
Az előadó rámutatott, hogy a gondoskodás a gének kémiai szerkezetét is képes befolyásolni, azt, hogy a kapcsolatoknak lényeges szerepük van az agy formálásában.
Egy ember fejlődéséhez elengedhetetlen az empátia, a ráhangolódás,( a vidám harmonikus törődés) valamint az érintés.Legfontosabb fejlesztőink pedig a házastársunk, szüleink, testvéreink, barátaink és tanáraink.
Megvilágította számunkra a boldogságérzetet befolyásoló tényezőket.Érzékeltette, hogy nem a pénz, a komfortérzet, a munkahelyi stressz, családi állapot, HANEM a kapcsolatok tápértéke, a gazdag pozitív társas kapcsolataink felelősek a boldogságérzetünkért.
A két nap minőségi idő volt mindannyiunknak, és zárszóként Böjte atya szavaival búcsuzott a házaspároktól Pécsi Rita. Táláljuk meg egymást! – kívánta mindannyiónknak.
Újdonságnak számított, hogy most először az Élet Kenyere Közösség tagjai vállálták a gyermekfelügyeletet. Közös játékkal, liturgiával és vacsorával kedveskedtek a 22 jelenlévő kisgyermeknek. Isten áldja jóságukat!

Január 5-án volt templomunkban az örökös szentségimádási nap. Több mint 100-an végeztek szentségimádást délután 2 és 6 között. Ekkor ezen a napon végeztünk vízszentelést is. Nagyon sokan vittek magukkal a templomból szenteltvizet otthonaikba.

Január 2-án kezdtük el a házszentelést. Idén több csoport is járt szentelni: Giosanu Leonard, Nagy Tibor, Bărbuț Péter és jómagam. A házszentelést január 12-én fejeztük be. A tapasztalatok az előző évekhez hasonlóak, voltak sokan akik nagyon kedvesen és szeretettel fogadtak, voltak olyanok is akik készületlenek voltak és nagyon kevesen elutasítóak vagy nem voltak otthon. Továbbra is próbáljuk szervezni és minél megfelelőbbé tenni a hívek számára is.

2 perc 27 másodperctől…

www.mediaklikk.hu/video/elo-egyhaz-2019-01-08-i-adas-13/

Az újesztendőt január 1-én Szűz Mária Istenanyaságának ünneplésével kezdtük. A szentmisék után „Szentgenerátor” volt, vagyis a hívek mindenki személy szerint egy védőszentet kapott erre az új évre. Kis lapokat készítettünk elő (Litera Print) a szent képével, nevével és életrajzával és ezt az emberek hazavitték. Nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést, akár évente megtarthatjuk szokásként.

2018.

A karácsony ünneplése kedves és bennsőséges volt, nagyon sokan voltak az ünnepi 11 órás szentmisén, akkor szerepeltek a gyerekek is és az ajándékosztás is akkor volt. Az ünnep másnapján a bérmálkozókkal pizzázni , december 27-én pedig az elsőáldozó hittanosokkal cukrászdázni voltam, ezáltal is keresve az utakat a gyerekek vezetésében az elköteleződés irányába.

December 21-én a templomban a Halmos László kórus előünnepi koncertet tartott – nagyon szép hatással: „Szállást keres a Szent Család…” címmel.

December 18-án a keddi hajnali misén részt vett Böcskei László megyéspüspök úr is és a közös reggelin találkozott a hívekkel és a bentlakókkal. Ugyanezen a napon este 19 órakor a PKE karácsonyi ünnepváró alkalma volt, amin igei szolgálatra kértek fel.

Advent során a Szeretet Szolgálat csoport tartós élelmiszer gyűjtést szervezett. Mintegy 80 csomag segélyt juttatott el így rászorulóinknak karácsonyra. Isten fizesse mindenki jóságát.

Advent 2. vasárnapján az esti szentmise után Józsa Domokos adventi orgonakoncertet tartott a középkori „Veni Redemptor Gentium” – Jöjj Népek Megváltója – Szent Ambrusnak tulajdonított zsolozsma himnusz hét feldolgozásában.

December 6-án este járt a Mikulás a kollégium bentlakóinál – ami immár egy hagyományos kedves alkalom.

A hitoktatás terén a hittanórák mellett szülői értekezleteket is szerveztünk az elsőaldozók szüleinek december 3-án, a bérmálkozóknak december 9-én. Az elsőáldozókkal dr. Nemes István egy szép Szent Miklósról szóló Kett foglalkozásban volt jelen, a bérmálkozóknak Tankó Zita is tartott előadást illetve a szülőkkel foglalkozott. Volt közös agapé és ajándékokat is kaptak a gyerekek.

Az egyházközség konkrét adventi elhatározása, hogy keddenként 6-kor roráté szentmisét ünnepelünk és utána közös reggelizés van a pinceteremben. A szentmisére az egyetemista kollégium bentlakói készülnek énekekkel, felolvasással vagy akár felajánlási szimbólumokkal. Ez egy szép jele az egységnek ugyanis a plébánia sokban hordozza ezt a kollégiumot és ilyenkor a diákok hálájuknak is jelét adhatják szolgálatukkal.

Advent első vasárnapján este a templom előtti téren meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/12/03/a-feny-novekedeset-jelkepezik.biharinaplo?fbclid=IwAR3EubKJyBHzqDO_8iq5cx3UTpVfkc8TK_zthhdqNHZKMoCWY6juD6ZW9uQ

November végén december elején a Nicolae Bălcescu és a Szacsvay Imre Általános iskolák hittaóráit látogattam.

November 27-én többen vettek részt plébániánkról a Katalin telepi Csodásérmű Boldogasszony templom búcsús szentmiséjén.

Krisztus Király vasárnapján a 11-es szentmise után az Oltáriszentség előtt felajánlottuk plébániánkat Krisztusnak és Szentségi áldás is volt. Elkészült Dr. Nogáll János, Krisztus követése fordításának nagyon szép reprint kiadása, a mai naptól egész advent során lelki morzsák húzhatók a kihelyezett kosárból és konkrétan abban az üzenetben lehet Krisztust követni.

Az egyetemista csoport hétfői foglalkozásaira vendégeket hívtunk: november 12-én Illés Zsolt és Izabella a házaséletről, november 19-én Moș Dorel șs Ella a gyászáról, november 26-án pedig Oláh Erzsébet grafológiáról tartott érdekes előadás a kollégium bentlakóinak.

November 24-25-én Uzselyné Pécsi Rita előadásait hallgatta mintegy 40 házaspár a plébánia szervezésében, a kritika és a haragkezelés témakörében, ami fontos aktualitás a házasok életében.

November 24-én szombaton plébániánk Halmos László kórusa képviseltette magát a VII. Egyházmegyei Kórustalálkozón. Hála Istennek a megújjuló kórus szolgálatával örömöt jelent.

https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/videos/350292689078135/

https://www.facebook.com/nagyvaradi.egyhazmegye/photos/rpp.432952033402262/2251227131574734/?type=3&theater

November 17-én szombaton 11 órai kezdettel a Posticum Szent Erzsébet kápolnájában búcsús szentmisét tartottunk. A szentmise után a ház vendégül látta a közösség jelenlevő tagjait.

November 11-én a plébánia templomban a Halmos László kórusunk „ Végtelen könyörület …” címmelkoncertet tartott. A színes előadást különösen is lelkivé tette a felolvasott szöveg, a szép elmélkedő sorok. Öröm, hogy a kórus immár minden vasárnap a 11-es misén vállalja az énekszolgálatot.

November 1-én Mindenszentek ünnepén a Rulikowszki temetőben a város plébániáival közös imát végeztünk az elhunytakért. Idén Ft. Giosanu Leonard várad-olaszi segédlelkész végezte a szertartást.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/11/01/a-steinberger-kapolnanal-imadkoztak.biharinaplo?fbclid=IwAR3nt5FEZlAF6qxJmN2EnR1gHtkolm2OEt7oiVYQe3KykmGUSmW6DE-ZIy4

Október 29-31 között KETT pedagógia képzés volt az elsőáldozásra vonatkozóan a Pasztorális központban ami nagyon jó és hasznos volt.

2018. október 19–23. között a Nagyváradi Szent Katalintelepi Plébánia zarándoklatot szervezett Párizsba, a Csodásérmű Szűzanya kápolnájába, ahol 1830-ban a Szent Szűz megjelent Labouré Szent Katalinnak. Az út a forrásokhoz vezetett, hiszen a plébánia nevét Szent Katalinról kapta és a templomot a Csodásérmű Szűzanya tiszteletére szentelték.
Plébániánkról is néhányan részt vettünk a zarándoklaton.
A Jóisten ajándékaként éltük meg ezt az utat, hála legyen Neki ezért! Köszönettel tartozunk a szervezõknek, személyesen Vass Csaba atyának, lelki vezetõnknek, akinek irányítása által mindig felkészülten érkezhettünk meg utunk állomáshelyeire. A tiszta forráshoz zarándokoltunk, oda, ahol lelkünket táplálhatjuk, gondozhatjuk, mert ha nem figyelünk oda, hogy meglegyen a rendszeres táplálék, amire szüksége van a léleknek, elkezdjük rossznak látni a világot. De nem a világgal lesz baj, hanem velünk. Mi látjuk másként a világot, ha belül nincsenek rendben a dolgaink – mondta Csaba atya Fain les Moutiers-ben, Labouré Szent Katalin szülőfalujában tartott szentmisén. Köszönjük a Katalin-telepi kedves híveknek, hogy befogadták a más plébániákról érkezõket, és egységben élhettük meg az út minden percét.

Voiticsek Ilona

Vredenből a testvérplébániánkról egy csoport, mivel 23-án a repülőgépet lekésték, 24-én megérkezett Nagyváradra. A program a püspökségen vacsorával kezdődött, ahol a kapcsolat 5 éves tartalmát is megünnepeltük. Csütörtökön látogatásuk után Újpalotára mentünk majd koncerten vettek részt a Filharmóniában, majd este az egyetemistákkal találkoztak. A sok szép színes programba vehettek részt. Többek között Máriapócsra is elzarándokoltunk német testvéreikkel, hogy  ők is közelebbről megtapasztalhassák a mi szokásainkat.  A magyar nemzeti kegyhelyen volt közös szentmise, ebéd majd rózsafűzér. Este érkeztünk haza ahol egy vacsora keretében búcsúztunk el vendégeinktől, akik szombaton Debrecenből repültek haza. 

Október 21-én Missziós vasárnapon az egyházmegye rendelete alapján a Missziók támogatására gyűjtöttünk. A missziók ügyét és valóságát azzal is próbáltuk közelebb hozni, hogy a szentmisében érintetteket kértük fel tanúságtételre, így a reggeli misén Pécsi Rita tett tanúságot az ő missziójáról a házasok irányába. Az élet kenyere közösség tagjai is tanúságot tettek az ő sajátos missziójukról.

Nagy örömünkre októberben ( 20-21-én) folytatódott a Pécsi Rita vezette házaspároknak szóló előadássorozat. Ez alkalommal a téma a serdülőket (serdülőkor sajátosságai), a felnőtteket ( életkori szakaszok) és a házasokat ( házaspárok útja)is érintette.

Szombat délután vette kezdetét Uzsalyné Pécsi Rita előadása. A terem bizony szűkösnek bizonyult a résztvevő házaspároknak.
Az első előadás az ifjakról és nagyserdülőkről szólt. Az előadó rámutatott arra milyen fontos ,,nyitott tenyérrel” szeretnünk ifjainkat, beszélt arról hogyan támogassuk őket, hogy az értékek bensőjükké váljanak.
Közös uzsonna után folytatódott a rendezvény, melynek második felében főként a felnőttkor életszakaszai és veszélyei kerültek bemutatásra. Megismerhettük a felnőttlét 9 stációját, valamint ennek esélyeiről és veszélyeiről hallhattunk. Az előadás végén mindenki feltette magának a kérdést: Abban az életkorban ahol vagyok beteljesülök vagy leépülök?
Vasárnap reggel közös Szentmisén vettünk részt, majd egy egyedi előadásra került sor. A házaspárok útján elkisért bennünket az Uzsaly-Pécsi házaspár.
Rávilágítottak mennyire fontos követnünk a szívünk dalát és szövetségben élni ketten- hármasban. A szeretet fájhat, de hűek maradunk és ne feledjük, hogy küldetésünk van, valamint MINDENNEK ÉRTELME az életünkben!
Az előadássorozat november 24-én délután folytatódik, amikor a harag kezelése, a (le)építő kritika, valamint a kütyük és az internet hatásáról lesz szó.
Addig is a résztvevők rövid házifeladatot kaptak, aminek megbeszélése segítheti őket a különböző élethelyzetekben a helyes megoldás megtalálására.

Október 12-én megkoszorúztuk a templom falán elhelyezett emléktáblát az áldozatok iránti tiszteletünk jelképeként. A koszorúzás után Miatyánkot imádkoztunk illetve áldást adtam a jelenlevőkre.

Az Aradi 13 vértanúkra emlékeztünk október 6-án templomunkban. Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki ma 169 éve. Szolgált a Halmos László kórus, illetve az RMDSZ által szervezett rendezvényen jelen volt és igei köszöntőt mondott Mons. Fodor József általános helynök, Csűry István főtiszteletű református püspök, Mátyás Attila evangélikus és Kardos József unitárius lelkészek.

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve ebben az évben öt regionális találkozót tartanak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében. A negyedik találkozót 2018. október 4-én, csütörtökön tartották a nagyváradi Székesegyházban. Híveinkkel együtt m is részt vettünk ezen a találkozón. 

Forrás: http://www.erdon.ro/regionalis-talalkozot-tartottak/4008319

A MAKÚSZ és a Magyar Kurír által a ciszterci nővérek érdi Regina Mundi Apátságában 2018. október 3. és 5. között szervezett idei találkozóra, amely a 17. volt, a Nagyváradi Egyházmegye munkatársai is meghívást kaptak.

http://stiri.varad.org/hu/hirek/nagyvaradiak-sajtoapostolok-orszagos-talalkozojan?fbclid=IwAR2X1paLcVm7mWG0doNCiE0ukm8cGNljIxFkUv4ydKH-Z3jOFITipiMBOdc

Rendben voltunk

A fenti cím tudom, hogy manapság nem sajtó-kompatibilis, mégis vállalom. Vállalom, mert nem féligazság, sőt… kétszeresen igaz. Igaz, mert a Ciszterci Rend érdi apátságában olyan közösséget éltünk meg, ahol mindenki egy hajóban evez – a sajtóapostolok hajójában – ami napjainkban igen ritka, pedig ez így van rendben.

Magamat inkább sajtómunkásnak nevezném, hiszen ez nyomdászmesterségemre is utal, de bízom abban, hogy kellő tudással és tapasztalattal idővel a sajtóapostolok sorába léphetek. Az apostolkodás felelősség, hiszen az egyház szolgálatát, az Örömhír közvetítését jelenti. Ezt Kuzmányi István Ferenc pápa szavaival érzékeltette: „Aki informál, az formál”. Mintegy mottóként tért vissza a Szentatya üzenete az előadások során, akár az álhír veszélyeiről, akár az interjúkészítés módszeréről gondolkodtunk.

Tovább ...

Ma a szakmaiság nevében szakmai torzítások történnek, de a katolikus sajtóban nyíltan ki lehet mondani az igazságot – hívta fel a figyelmet Erdő Péter bíboros, prímás. Meglátása szerint ma jobban jelentkezik a Szentlélek. Buzdításában arra hívott, hogy az egységet, a Krisztushoz való hűséget közvetítsük, mindezt úgy, hogy ismerni kell az egyház tanítását. Ugyancsak a lélekben és tudásban való gyarapodás fontosságáról – mint az egyház megújulásának útjáról – elmélkedett szentbeszédében Dobszay Benedek ferences tartományfőnök. Szőcs Csaba atya a személyesség, szakmaiság és szolgálat hármasának fontosságát emelte ki.

Számomra ez a három nap a tanulás, tapasztalatcsere és bátorítás ideje volt. Az előadások során kikristályosodtak a sajtómunkások számára legfontosabb üzenetek. Nem elég az elhivatottság, megfelelő tudással kell párosuljon. A világiak munkájára szükség van úgy, hogy a sok zaj és hamisság között kell megtalálni az utat. A sajtómunkások a hírek őrei, az egyházi sajtó munkásai az Örömhír őrei és közvetítői, ez a feladatunk és ez a felelősségünk. A mi erősségünk és vezérfonalunk maga az Evangélium. Ha erre építjük életünket, szolgálatunkat, kapcsolatainkat, bátran bízhatunk abban, hogy rendben leszünk.

Hálával, köszönettel tartozom a szervezőknek: a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének és a Magyar Kurírnak, személyesen Kuzmányi István igazgató-főszerkesztőnek és munkatársainak. Köszönöm a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, hogy részese lehettem a találkozónak. Isten fizesse a Regina Mundi Apátság ciszterci nővéreinek szolgálatát, vendégszeretetét! Köszönet mindenért! „Uram, tégy minket békéd eszközévé!”

Voiticsek Ilona

A Partium Keresztény Egyetem szintén október 1-én volt a tanévnyitó Veni Sancte. Idén a katolikus megyéspüspök Exc. Böcski László végezte a szertartást, mi is részt vettünk az egyetemistáinkkal együtt, akiknek nagyon sikeres akadémiai évet kívánunk.

Október 1-én az idősek világnapja. A Szeretet Szolgálat csoport az elsőpéntekes idősek számára kis ajándékcsomagot készített és juttatott el.

Szeptember 30-án Szentírás vasárnapján, templomunkban délután 3 és 6 óra között folyamatos szentírás olvasást szerveztünk. 12 személy vállalt felolvasást az Újszövetségből. A szentmisék után pedig Márk evangéliumát osztottuk ki mindenkinek ajándékba, amit újság formátumban nyomtattuk ki 400 példányban, a budapesti Szent Ferenc Bibliatársulat engedélyével. Ezekkel is próbáltuk szervezni és szolgálni az Isten igéjével való találkozásunkat.

“Aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája” (Mk 10,44) mottóval, IX. alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a Ministránsok Egyházmegyei Találkozóját Margittán.

Szeptember 29-én szombaton két ministránssal: Szabó Borókával és öccsével Szabó Ödönnel részt vettünk az egyházmegyei ministránstalálkozón Margittán. Istennek és a szervezőknek legyen hála a tartalmas programért.

Forrás:http://hirek.varad.org/hu/hirek/egyhazmegyei-ministranstalalkozot-szerveztek-margittan

Szeptember 28-29-én a Schönstadt családcsoport az akadémia után ami Lippán volt a plébániánk pincetermében tartotta a vizsgaelőadásokat. Egy sűrű de fontos hétvégén vettek részt az érintett házaspárok.

“Nem szabad csupán csatornának lennünk, mely átengedi az igazság, a szeretet és a kegyelem vizét, hanem tartályoknak is kell lennünk, hogy sajátunk legyen az, amit továbbadunk.” – Kentenich atya

A Nagyváradi egyházmegyét három házaspár képviselte: Kovács László és Katalin, Veres István és Kármen valamint Wagner András és Andrea.

Szeptember 26 és 28 között az egyetemista bentlakás mintegy 18 kollegistával (nagyrészt tulajdonképpen az új lakókkal) egy közösségformáló, csapatépítő tréningen vettünk részt Szentjobbon az ootani gyermekotthonban. Szerdán délután keltünk útra Nagváradról és a szentmiséig ismerkedtünk, illetve lelkileg a misére készültünk, hangolódtunk. A mise után volt vacsora majd közösségi játékok az ottani gyerekekkel közösen. Csütörtökön a reggeli áhitat után újabb ismerkedési gyakorlatok voltak és a nap során szünetben is önkénteskedtünk illetve a bentlakás iratlan szabálairól értekeztünk. A délutánunk a szerdaihoz volt hasonló annyi kivétellel, hogy este táncmulatság volt. Péntek délelőtt helyismereti úton vezetett bennünket kedves házigazdánk Szerafina nővér és nagyon tanulságos kiértékelőt tartottuk a fiatalokkal. A szentjobbi házigazdáinkon túl nagy köszönet illeti Tötös Erzsébet irodavezetőt az ötletért, a pályázáért, a szervezésért és a nagyszerű munkájáért.

Iskolatáskákat áldottuk meg vasárnap szeptember 16-án a 11-es szentmise után. Kértük Isten kegyelmét a tanévkezdő diákokra, tanárokra, szülőkre és nagyszülőkre.

Szeptember 9-én, Szentjobbon az egyházmegye Mária kegyhelyén volt a búcsú. Plébánia közösségünk zarándokai a Katalin telepi plébánia csapatával közöen indult a szentmisére.

Forrás:http://hirek.varad.org/hu/hirek/szuzanyat-koszontottek-szuletesnapjan-szentjobbon

Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén a plébánia hívei közül többen részt vettek Máriaradnán a búcsús szentmisén , amit a 350. évforduló alkalmából Erdő Péter bíboros úr mutatott be. A zarándoklat lassan megszokott programja a közös keresztút a főpásztor vezetésével.

Forrás:http://hirek.varad.org/hu/hirek/nagyvaradi-hivek-zarandokoltak-mariaradnara

Az új miserendre vonatkozóan az egyháztanáccsal való egyeztetést követően a következő elképzelés nyert teret: hétfőn, kedden, szerdán reggel 8-kor, csütörtökön este 6-kor, pénteken reggel 8 és este 6-kor, szombaton reggel 8-kor lesznek hétköznap a szentmisék. Vasárnap 9, 11 és este 6-kor, ezután tekintet nélkül a téli/nyári időszámításra.
A legfájdalmasabb ebben a nagyon nehéz döntésben és helyzetben a Posticum kápolnájának a feladása, ahová nagyon kevesen max. 20 személy jért szentmisére és így indokolt lépés volt ez.
Minden úton informéltuk a híveket: hirdettük több vasárnap során, újságban (Bihari Napló) közzétettük, szórólapon illetve a Forrás plébániai értesítőben is közöltük. A hétköznapi szentmisékkel párhuzamosan rózsafűzér imádság lesz.

Szeptember 1-től Bakos Gábor káplán atyát Érmihályfalvára helyezték át, így egy pap maradt a Szent László plébánián – ami időszerűvé tette a már régen esedékes lépést a szentmisék rendjén való változtatást. Gábor atya elzárkózott mindenféle köszöntéstől és búcsúzástól – ezt tiszteletben is tartottuk. Ezúton köszönet a munkájáért további útjára Isten bőséges áldását kívánjuk.

Szeptember 9-én Christoph Thebiréld atyát Vredeni plébánosnak iktatták be, mivel magán az ünnepségen nem lehettem jelen, augusztus utolsó napjaiba Vredenbe utaztam, hogy jókívánságainkat tolmácsoljam testvérplébániánk új plébánosának.

Augusztus 26-án a Duo Varadiensis komolyzenei hangversenyt tartott templomunkba: 12 Ave Maria szerzeményt mutattak be.

A nyár folyamán igen aktív volt a Szeretet Szolgálat csoport. Rosemarie Koch több alkalommal küldött segélyt, amit továbbítottak, az Arena Sport nagyváradi szaküzlete sport ruházatot adományozott, amit a Bihar megyei gyermekotthonoknak adtunk tovább. Az iskola kezdésre tanszergyűjtés volt, lehetett használt és új tanszert illetve pénzadományt is felajánlani, amit a csoport a nehéz sorsú családoknak továbbított tanévkezdésre.

A nyár során felújítási munkák folytak az egyetemista bentlakás két lakrészének a teljes felújítása illetve a jobboldali/ új épületszárny teljes tetőrendszerének a felújítása.

A nyári munkálkodás egyik jelentős feladata az iroda számára az egyetemista bentlakás benépesítése. Reklám anyagot küldtünk az Erdélyben és Partiumban működő magyar tannyelvű liceumoknak / gimnáziumoknak, ahol az osztályfőnökök továbbították az információt az érdeklődő diákoknak. Sajtó anyagok is készültek úgy a Bihari Naplónak, mint a jelentősebb erdélyi magyar lapok számára, hogy az egyetemista bentlakás léte minél szélesebb körben ismertté váljon.

http://www.erdon.ro/bentlakas-katolikus-fiataloknak/3940622

Július 26-án volt Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszüleinek, a nagyszülők védőszentjeinek a napja. Ezen alkalmából a nagyszülőkért imádkoztunk és a szentmisék végén őket külön megáldani.

Július 24-én kedden este 6-kor komolyzenei hangverseny volt templomunkban. Közreműködtek: Lucian Malița (hegedű) és Thurzó Sándor József (brácsa).

Július 22-én Pasca Szilárd Székelyudvarhely-i újmisés atya akit június 29-én szenteltek pappá a gyulafehérvári székesegyházban tartott primiciás szentmisét templomunkban. Akik jelen voltak a szentmise végén újmisés áldásban részesülhettek. 

http://www.erdon.ro/ujmisest-unnepeltek-nagyvarad-ujvaroson/3929280

Június 27-én tartottuk templomunk búcsú ünnepét. A szentmise előtt Józsa Domokos vezette a vesperást Szent László tiszteletére. A szentmise szónoka Ft Reszler Mihály atya Máramarosszigetről. A zenei szolgálatot Józsa Domokos szőllősi kántor látta el, közreműködött templomunk Halmos László kórusa. A szentmise végén főpásztorunk Exc. Böcskei László áldásban részesítette a jelenlvőket, mi pedig névnapja alkalmából köszöntöttük főpásztorunkat.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/06/28/eletszentseg-hit-es-szeretet.biharinaplo

Június 26-án este 19.30-kor Józsa Domokos szőllősi kántor-orgonista orgonakoncertet tartott templomunkban: Bach, Haendel, Zipoli, Mozart kompozicióit szólaltatva meg. A gyönyörű zene és a művészi eőadás megörvendeztette a jelenlevőket.

Plébánosunk Ft. Pék Sándor atya június 24-én vasárnap Vredenben a németországi testvérplébánián, részt vett a plébános Ft. Wachtel Giudo atya búcsúztatásán, akit elhelyeztek. Az ünnepi szentmise délután 2-kor volt, majd egy közösségi teremben több százan köszöntek el a nagyon szép munkát végzett plébánosuktól, ott a nagyváradiak köszöntését is tolmácsolta.

Ugyanezen a napon június 9-én volt a PKE tanévzáró ünnepsége, amikor a végzős diákok ballagtak. Igét hirdetett Tőkés László elnök. Az istentisztelet után voltak a köszöntések és az oklevél átadás.

http://www.erdon.ro/elballagtak-a-partiumi-kereszteny-egyetem-vegzosei/3888404

Június 9-én szombaton szervezték meg az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót Nagyváradon. A találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt a Székesegyházban, amit Böcskei László megyés püspök atya celebrált. Plébániánkról, mintegy 10 fiatal volt a találkozón.

https://www.facebook.com/pg/nagyvaradi.egyhazmegye/photos/?tab=album&album_id=1999619563402160

Május 22-én kedden este az udvaron búcsúztattuk el azt a 13 egyetemista bentlakót, akik idén elballagtak. Kedves ünnepség keretében volt együtt a bentlakás és minden ballagó egy emléklapot kapott ajándékba.

Május 20-án ünnepeltük Pünkösdöt a Szentlélek eljövetelének ünnepét. Mint minden évben idén is egy csoport ember elzarándokolt Csíksomlyóra a pünkösd szombati búcsúra. Idén közösen zarándokoltunk a Biharpüspöki közösséggel és így telt meg egy nagy busz.
Pünkösdhétfőn a hagyománynak megfelelően megemlékeztünk a templom megmentéséről és az esti hálaadó szentmisében mondtunk köszönetet Istennek és a templom megmentőinek is, akik közül már szinte senki sem él.

Május 12-én szombaton a Püspöki Palotában illetve a székesgyházban Egyházmegyei Családos találkozó volt. Budaörsről a Varga család tartott előadást a konfliktus kezelésről. Ők a Schönstadt Lelkiségi mozgalom elkötelezett tagjai és a családok lelkisásztori képzésével is foglalkoznak. Az előadás után volt párbeszélgetés majd műhelymunka és közös ebéd. A találkozó szentmisévél végződött, amit egyházmegyénk főpásztora mutatott be. A plébániánkat mintegy 10 család képviselte a rendezvényen.

http://www.erdon.ro/a-csalad-az-egyhaz-gazdagsaga/3858788 

Május első vasárnapján anyák napja is volt. Minden szentmise után minden nő és anya egy szál fehér szegfűt kapott a kijáratnál ajándékba, ezzel köszöntve és ünnepelve ezt a lényeges hivatást.

Május 6-án a hónap első vasárnapján elsőldozás volt a templomunkban. A gyermekeket Ft. Bakos Gábor káplán atya készítette fel már ősz óta a rendszeresen szombati hittanórákon. Volt szülői értekezlet is a szülők részére két alkalommal. Illetve az utolsó héten minden nap intenzív felkészítést tartott Gábor atya. Az ünnepség levezetésében segített Gulyás Mónika, a kántori szolgálatot pedig Nagy Gabriella látta el.

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/05/08/elsoaldozok-3.biharinaplo 

Április 29-én Húsvét 5. vasárnapján volt az Egyházmegyei Zarándoklati nap Szent László király tiszteletére. A székesegyházban 11 órakor kezdődött a szentmise, aminek főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi egyházmege püspöke volt. A szentmisén a város és az egyházmegye plébániái zászlóikkal , lobogóikkal vettek részt és ezeket a szentmise után a hermás körmenetre is magukkal vitték.

Az egykori Váradi Egyházmegye legnyugatibb pontjáról, az endrõdi Szent Imre-templomból indult útnak a 21 fõs gyalogos zarándokcsoport 2018. április 25-én reggel. A Nagyvárad-Újvárosi Szent László Plébániát négyen képviseltük: Boros Mária, Kelemen Etelka, Rozin Erzsébet és Voiticsek Ilona. Utunk a Körösök gátján vezetett, állomás- és szálláshelyeink Gyomaendrõd, Körösladány, Újiráz, majd érkezés Nagyváradra, az Egyházmegyei Zarándoklati Nap ünnepi szentmiséjére.

Április 18-án az esti szentmise előtt a Rózsafűzér társulat számára évi beszámolót tartottunk. A programot Orbán Mária elnőknő vezette. Volt elmélkedés és az anyagi helyzet ismertetése. A társulat a monstrancia vásárlását is nagyban támogatta.

Áprilistól Suta Zsuzsanna önkéntesen tevékenykedő titkárnő előrehaladó korára hivatkozva kérte a felmentését. Nehéz szívvel engedtük el, ugyanis szerény, figyelmes természete és alázattal végzett megbízható munkálkodása nagy ajándék volt. Távozásával teljesen visszatért Tőtős Erzsébet, aki szülési szabadságon volt és az iroda vezetését is átvette.

Április 7-én szombaton a Szent József templomban a Mária Légió közössége tartotta évi fogadalom újító ünnepét az A.C.S.-t. A Mária Légiós közösség kedves aktív csoportja a plébániánknak.

70 testvér újította meg a fogadalmat a Szűzanya oltára előtt. a lelki vezetők is jelen voltak: Bărbuț Péter, Gyenge Béla a comicion lelki vezetője és Árpád atya.

Április 5-6 Budapesten orosz Roland papnövendékkel részt vettünk Budapesten az egyetemi lelkészek pasztorális konferenciáján. Az egyetemista lelkipásztorkodás a kollégium miatt is fontos, színfoltja a plébániának. Az értekezés során betekintést kaptunk a Műegyetemi Katolikus Közösség életébe, Fábry Kornél atya lelkesítő előadását hallgattuk meg az Eukarisztikus kongresszus témájában illetve az egyetemisták rétegpasztorációjáról értekeztünk Palánky Ferenc püspök jelenlétében.

Délután 6-kor a plébánia templomban Ft. Bakos Gábor segédlelkész atya végezte a nagypénteki szertartást. A kórus passiót énekelt és a kereszthódolatra egy új keresztet szerztünk be. Szintén húsvétra egy új monstranciát vásároltunk és a régi mellett ezt is használni fogjuk majd. Nagyszombaton ezt a monstranciát használtuk a 10-től 18-ig tartott szentségimádáson. A szentség őrzésére egyháztanácsosok, rózsafűzér társulati tagok valamint Mária Légiós testvérek iratkoztak be, de egész sokan megfordultak a nap során a szentsír meglátogatására. A nagyszombati szertartás este 8-kor kezdődött, előtte volt asszisztenciapróba. A szertartásban volt tűzszentelés, vízszentelés és hála Istennek a jó időjárásért – körmenetet is tudtunk tartani majd ételszentelést.
Húsvétvasárnap a főmisében zsúfolásig megtelt a templom és nagy belső örömmel ünnepeltük Krisztus feltámadását. Húsvéthétfőn 8,10 és 18 órakor voltak templomunkban a szentmisék.

Március 30-án nagypénteken 15.00 órakor a Szent László templom hívei is részt vettek a székesegyház előtt a város plébániáinak közös keresztútján. Magyar, román, szlovák, angol és német nyelveken hangzottak el a stációk elmélkedései és imái. A mi plébániánk a 3. stációt mondta. A keretszút végén, a Szent Katalin-telepi plébánia fiataljai Passió játékot adtak elő.

Március 25-én az egyháztanács tagjai vezették az utolsó keresztutat templomunkban.

„Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett.” (Mk 3, 8b) mottóval 2018. március 17-én, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében tartották meg a Bihar megyében működő magyar nyelvű gyermekotthonok képviselőinek hatodik találkozóját, melynek helyszíne ezúttal a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Kanonok sori Lelkipásztori Központja és a Székesegyház volt.

Forrás: 

http://www.erdon.ro/gyermekotthonok-talalkozojat-tartottak-nagyvaradon/3799541

Március 15-én délután ökumenikus istentisztelet tartottak a nagyváradi Szent László plébániatemplomban, a római katolikus, református, evangélikus és unitárius hívek, gyülekezeti tagok részvételével.

forrás: http://www.erdon.ro/okumenikus-emlekezes-48-ra/3797443

Március 9-én és 10-én került megszervezésre újra a 24 óra az Úrért lelki program. A Ferenc pápa által kezdeményezett ájtatosság 24 órát tart és a szentségimádáson/imán illetve a gyónási lehetőségen van a hangsúly. Idén a szőllősi-, őssi-, velencei- és a román nyelvű személyi plébániák is templomunkban kapcsolódtak be a rendezvénybe.

Március 6-án a szokásos keddi egyetemi lelkészségi hittanórára Molnár Imola unitárius lelkésznőt hívtuk meg, aki életútjától, egyetemista éveiről és a zenéhez fűződő kapcsolatáról is beszélt.

Március 3-án kántoraink számára a nagyváradi egyházmegye immár 5. alkalommal lelki napot szervezett a Kananok sor 13. szám alatt, amelyen kántornőnk is részt vett.

A program témája A húsvéti idő liturgikus énekei, előadója pedig Kercza Asztrik OFM, ferences szerzetes volt.

Forrás: varad.org

http://hirek.varad.org/hu/hirek/lelkinapon-vettek-reszt-az-egyhazmegye-kantorai

https://www.mediaklikk.hu/video/kereszt-tenyek-2018-03-11-i-adas/#

Február 25-én a Mária Légió a Rózsafűzér társulattal közösen tartotta a keresztutat. A stációknál az elmékedéseket ők mondták.

 

Nagyböjt 2. vasárnapján, február 25-én a szentmisékben ezt a lapot adtuk a hívek kezébe a NEK 2020-ra való készület jegyében. Fontos minden katekézis jellegű alkalom, főleg az Oltáriszenséget illetően, hiszen sokszor tapasztaljuk a hívek ártatlan tudatlanságát – ezért is a hangsúly. Továbbá az átváltoztatás utáni formulárok használata, reméljük, hogy fokozza a tudatosságot és a figyelmet. A formulárokat nagyböjt során váltakozóan fogjuk használni.

Február 24-én szombaton délután a Schönstatt családakadémia alkalmán vettem részt Lippán. Fontos a családosok kezdeményezéseinek a támogatása és felpártolása.

Az I/2018-as körlevél értelmében, február 23-án, pénteken ima- és böjti napot tartottunk Ferenc pápa útmutatásának megfelelően a Kenyai Demokratikus köztársaság és Dél Szudán, Afrika és az egész világ békéjéért. A szentmisében külön imát végeztünk a békéért.

Február 18-án a templom kórusa tartotta a keresztutat. Szólamra énekelve a keresztúti éneket és a stációknál az elmékedéseket is ők mondták.

A nagyböjt során törekszünk arra, hogy a közösségek aktívan bekapcsolódjanak a keresztúti ájtatosságok végzésébe.

Február 11-18 között volt a Házasság hete. Vasárnap 18-án a délelőtt 10 órakor kezdődött szentmisén a családokért imádkoztunk és Isten áldását kértük a jelenlévő házaspárokra. Dr. Kovács F. Zsolt atya, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója prédikált. Tóth Attila Levente tasnádszántói plébános vezetésével zajlott lelki felkészülés a Kett-pedagógiai módszer segítségével, az “Éltető sodrásban” mottó jegyében.

A vasárnapi szentmisét különösen is a családokért/házasokért ajánlottuk fel, az egyetemes könyörgéseket a házasok írták majd a szentmise végén a férjek egy-egy szál rózsát adtak át feleségeiknek és azt mondták: „ … Én újra téged vennélek feleségül, mert….” – nagyon megható mély pillanatok voltak.

http://www.erdon.ro/unnepi-mise-a-hazassag-elteto-sodrasaban/3770790

Február 11-13 között volt templomunkban a triduum. A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. A három napos lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsai Mons. Fodor József vikárius, Kiss Albert várad-olaszi plébános főesperes és a szentmisék szónoka Ft. Román János nagybányai esperes volt. Ezen a szentmisén szolgáltatták ki a betegek szentségét is a híveknek, akik előzőleg feliratkoztak. A szentmisén a zenei szolgálatot a templom kórusa látta el. Minden szentmisét követően egy óra elmélkedésekkel és énekekkel egybekötött majd ezt követően egy óra csendes szentségimádás volt. 

A fogadalmi szentségimádási napok után hamvazószerdával kezdetété vette a nagyböjt. A szentmisék után volt hamvazkodás azok számára akik nem tudtak szentmisére jönni pedig nagyböjt 1. vasárnapján volt a szentmise után.

Forrás: youtube

https://www.youtube.com/watch?v=khLpLOh2rzk&feature=youtu.be

 

Február 5-8 között szervezték meg immár 30. alkalommal Csíksomlyón a lelkigyakorlattal egybekötött kántor továbbképzőt. Kántornőnk is részt vett rajta. 

http://hargitanepe.eu/osszetartozas-csiksomlyon/

Január 23-án kedden a plébánia 19 tagjával útra keltünk Vredenbe a testvérplébániánk meglátogatására. ( Csávossy György – egyháztanácsos, Papp Gyula – egyháztanácsos és felesége Balog Éva, Voiticsek Ilona egyháztanácsos és férje Voiticsek Árpád, Rozin Elemér és felesége Erzsébet, Dorhoi Kornélia és fia Dorhoi Róbert, Boros Mária sekrestyés, Köttink Mária Kriszta Újpalotai, Veres Bernadett ministráns, Korodi Erik, Fábián Attila, Antal Zoltán és Baricz Hunor egyetemisták, Szabó Emese a katolikus óvoda vezetője, Tötös Erzsébet szociális munkás és Pék Sándor plébános. Nagy előny volt az utazásunkat illetően, hogy a RYANAIR légitársaság Nagyvárad – Düsseldorf Weeze légijáratot üzemeltet így városunkból repülhettünk és Vredenhez elég közel landoltunk. Érkezésünkkor vendéglátóink a repülőtéren fogadtak minket, majd autóbusszal Kevelaerbe utaztunk, ami Németország második legnagyobb Mária kegyhelye. Ott az ebéd után a kegyhely történetével ismerkedtünk végül pedig szentmisét ünnepeltünk majd Vredenbe utaztunk. Látogatásunk második napján, január 24-én , szerdán reggel iskola szentmisén vettünk részt majd a vredeni plébánia lelkipásztori munka csoportjával folytattunk megbeszélést. Ebéd után, két mezőgazdálkodással foglalkozó családot kerestünk fel, ami tanulságos volt a hatékonyság és a fejlődés szempontjából. Este a plébánián zenés táncos ünneplés volt, ami a látogatásunk egyik csúcspontja és annak megünneplését kívánta jelezni. Csütörtökön a reggeli után a plébániáról Guido Wachtel plénámos atya vezetésével nidultunk Dülmenbe és az utunk során Anna Katherina Emmerich történetével, hivatásával és látomásaival ismerkedtünk meg. Nagy lelki élmény és ajándék volt a sírjánál imádkozni és közbenjárását kérni. Este egy újabb ünneplésre került sor. A vendéglátóink nagy szeretettel készültek és pecsételték meg az ottlétünket. Pénteken délelőtt Vreden belvárosát jártuk be tudatosan, felkeresve az egyházi, történeti illetve szociális vonatkozásokat. Délután Ammelve faluban a tejházban tettünk látogatást, majd este az egyik gimnázium zenei matinéját hallgattuk meg. Szombaton hajnalban repültünk haza sok élménnyel és örömmel. Istennek legyen hála ezért a testvérkapcsolatért.

https://szentlaszloplebania.ro/wp-content/uploads/2015/10/nemeteknek.mp4

Január 21-én vasárnap délután a nagyváradi római katolikus székesegyházban volt az imaalkalom a keresztények egységéért, akkor templomunkban nem is volt esti szentmise, hogy minél nagyobb számban lehessenek jelen a hívek.

Január 20-án szombaton az ifjúság imájával vette kezdetété idén az Ökumenikus imahét. A fiatalok imáján mind a fiatal ministránsok, mind az egyetemista bentlakás növendékei képviseltették magukat.

Január 13-14-én Pécsi Rita újabb előadás sorozata volt a családoknak, amit a plébánia égisze alatt a családok rendeztek. Rendkívül értékes alkalmak. Különösen is megérintett mindenkit az apáról szóló nagyszerű előadás.

Január 7-én Örökös Szentségimádás sorozatba mi is bekapcsolódtunk templomunkban délután 2-től az esti szentmiséig. A Rózsafűzér Társulat és a Mária Légió vállalta a beosztást az egész délutános szentségimádáson.

Január 2-13 között meglátogattuk családjainkat és egyben megszenteltük otthonaikat – a már előzőleg elkészített útvonalnak megfelelően. Öröm volt találkozni híveinkkel, akik nagy szeretettel vártak és fogadtak bennünket. 

A házszentelés végén a bentlakás szobáinak és a plébániának is megtartottuk a szentelését. A bentlakók fent a plébánián gyülekeztek, majd a plébánia szentelése után a bentlakás szobáinak is megvolt a szentelése végül az udvaron volt újév köszöntés és karácsonyi énekeket énekeltünk.

Fotóalbum / 2000 / házszentelés (normál)

2017.  Szent László éve

A Nagyvárad-Újvárosi Szent László Plébánia KRÓNIKÁJA védőszentjének emlékévéből.
Csapatmunka, hálaadásként született, Istennek és szent királyunknak, valamint mindazoknak, akiket ez az idő megszólított és tenniakarásra hívott.
Csokorba szedtük plébániánk eseményeit, melyeknek motivációja maga a cím:                „…hogy nevednek házat építsünk…” (1Krón 29,16).

(„Urunk, Istenünk, amit felhalmoztunk,
hogy nevednek házat építsünk,
mind a te kezedből származik, és a te tulajdonod.”)

December 25-én délután 3 órakor volt a gyerekek betlehemi játéka. Ft. Bakos Gábor káplán atya és a kántornő készítették fel a gyerekeket. Ezt követően csomagosztás volt.

December 22-én  este 6 órától templomunk Halmos László kórusa és Lucian Malița tartott előkarácsonyi koncertet templomunkban.

December 5-én este immár hagyományszerűen jött a Mikulás a bentlakóinkhoz. Szép ünnepélyes ez minden alkalommal, ugyanis Karácsonykor nincsenek itt és így ilyenkor közös ünneplésünk van.

Az év végével elérkezett az egyházi év kezdete az advent. December 3-án a templom mellett a Szent László Egyesület egy adventi koszorút helyezett el és advent 1 vasárnap estéjén megáldottuk a koszorút és ünnepélyesen meggyújtottuk az első gyertyát. Ezt követően ökumenikus koncertet tartottak az evangélikus templomban, ahová kórusunkat is meghívták.

November 25-én szombaton Érmihályfalván a plébánia Halmos László kórusa részt vett az egyházmegyei kórustalálkozón. A kórust Kribus Mónika kántor-karnagy vezette.

November 25-én szombaton az esti szentmise után a templomunkban is megtartottuk a szentségimádást a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való készület jegyében, ami 2020-ban lesz Budapesten. Az egyházmegyénk is bekapcsolódik az anyaországbeli készületbe és igy a mi plébániánk is.

November 24-én, pénteken délután kezdődött a Posticumban a plébánia égisze alatt szervezett családos, házas képzés Pécsi Rita vezetésével, amit Kovács László és felesége Katalin valamint Wagner András és Andrea szervezett. „ Egy mázsa szén vagy marék gyémánt” a képzés címe. Mintegy 50 nem csak vallásos házaspár regisztrált, az első alkalmat egyházmegyénk főpásztora nyitotta meg.

November 4-én este a szentmise után koncertet tartott Lucian Malita (hegedű), Thurzó Sándor József (brácsa), Kribus Mónika kántornőnk (orgona). 

November 1-én Mindenszentek ünnepén, a hagyománynak megfelelően délután 3-kor a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájánál, közösen a város plébániáinak híveivel és papjaival elvégeztük a szertartást elhunytjaink lelkiüdvéért. Idén Ft. Vass Csaba Katalin telepi atya predikált.

Október 28-án szombaton többen részt vettek a premontrei rend által szervezett élő rózsafűzér zarándoklaton dél Bihar megyei helységekbe.
Október hónapban minden hétköznap este szentmise előtt a Rózsfűzér Társulat tagjai elimádkozzák a rózsafűzért.

Október 22-én vasárnap este a szentmise után Szeghalmi Emese kezdeményezésére a Szűzanya Fatimai jelenéseinek 100. évfordulója alkalmával zenei elmélkedés volt Viktor József kontratenor és Szeghalmi Emese ének és orgona közreműködésével. Több orgonamű, gergorián offertórium és Ave Maria hangzott el a templomunkban.

Október 21-én szombaton a Szent László év alkalmából úgy döntött a város papsága, hogy a Szent Lászlóhoz kapcsolódó Mátraverebély-Szentkútra zarándokol el. A város plébániáinak zarándoklatán mintegy 120 ember vett részt. A jelentkezés a plébániákon történt, majd összesítettük a listákat és Mons. Fodor József általános helynök megszervezte a zarándoklatot magát. Hajnali 6-kor indultunk és 11-kor ünnepi szentmisén vettünk részt a nemzeti kegyhelyen, majd a közös ebéd után indultunk vissza Nagyváradra, ahová az esti órákban ( 9-kor) érkeztünk meg. Egy nagyon szép napunk volt és lelkileg sok örömben volt mindenkinek része.

Október 14-én szombaton este érkezett meg a Nächstenliebe Elsenfeld segély szállítmánya amit a szeretet szolgálat csoport kapott a szegények megsegjtésére. Óriási ajándék Rosemarie Koch asszony áldozatos munkája, amivel illeti ezt a segélyezést.

Október 10-14 között 12 személy volt Vredenből a testvérplébániánkról Nagyváradon. Mint minden évben idén is volt Jutta Wilkenhaus illetve Josef Schubert, akik vezették a csoportot, továbbá Guido Wachtel plébános is elkísérte idén a delegációt. Kedden érkeztek a debreceni repülőtérre és szerdán városnézéssel vette kezdetét a program, ami a várban végződött. Szerda délután Újpaotára utaztunk, ahol a Kötting család vendégelte meg a németeket, majd a templomban volt német nyelvű rózsfűzér és szentmise. Este pedig a bentlakó egyetemistákkal találkoztak. Zárásként élőzenés táncos mulatozáson vettek részt. Csütörtökön Szentjobbra zarándokoltunk nagybusszal. A szentjobbi templomban német nyelvű szentmisét ünnepeltünk, majd pedig az ottani gyerekotthont tekintettük meg, zárásként pedig a deportáltak emlékkersztjét koronáztuk meg. Csütörtök este az egyházmegye főpásztora fogadta a csoportot és ünnepi vacsorával kínálta meg őket. Pénteken a Szent László Római Katolikus iskola központot látogatták meg az ovodával bezárólag. Nagy érdeklődéssel követték az iskola törekvéseit és a szép műsort, amit a kis ovodások mutattak be. Szombaton a debreceni repülőtérről utazott haza a csoport az együtt töltött tartalmas napok után, amelyek tovább erősítették ezt a kapcsolatot.

Október 5-én számos hívővel részt vettünk a vártemplomban a Szent László év regionális találkozójának bezárásán, amikor a püspök atya misézett és képviselők imadkoztak illetve mindenki égő gyertyával tett hitvallást.

Szent László királyra emlékezvén…..

http://ujmisszio.hu/kolto-es-lovagkiraly/

Forrás: http://www.ujmisszio.hu/

Az egyetemista bentlakóinkkal otóber 3-án este a pincehelységben megtartottuk az évkezdő megbeszélést, ahol ismerkedtünk illetve a háznak néhány szabályára is kitértünk. Nagyon fontos, hgy az egyetemistákat felnőttként szabadon kezeljük és a nevelésük az önnevelésüket segítse. Kedden lesznek az egyetemista hittanok és megalakultak a kiscsoprtok is, Biblia olcasó csoport, rózsafűzér imacsoport, gasztronómiai csoport, média csoport és angolcsoport.

Október 2-án hétfőn kezdődött az egyetem, erre a dátumra érkeztek meg növendékeink is, idén 14 fiú és 21 lány egyetemista kapott helyet a bentlakásban. A PKE egyetem ünnepélyes évnyitójára Orbán Viktor magyar ministerelnök jött el Budapoestről, aki azután Böcskei László püspök is fogadott.

Október 1-én fél 12 órakor Veni Sancte szentmise keretében Ft. Bakos Gábor káplán atya megáldotta az iskolások táskáit.

Szeptember 30-án szombaton Margittán szerveztük meg az egyházmegyei ministránstalálkozót. A plébániánkat Ft. Bakos Gábor segédlelkész atya képviselte 4 ministránssal.

Szeptember 17-én vasárnap délután 17 órakor a diósdi Gellért kórus hangversenyt tartott templomunkban, bár az időjárás viszonylag többeket otthonmaradásra késztetett, a jelenlevőknek nagy ajándék és élmény volt a Gellért Kórus igényes szereplése.

Szeptember 16-án szombaton templomunk Halmos László kórusa a Kárásztelki búcsús szentmisén énekelt.

Szeptember 15-17 – közt Nagyváradon tartotta éves közgyűlését a Romániai Kolping-szervezet. Azért is esett idén városunkra a választás, mert éppen idén 90 éve alakult Nagyváradon a jelenleg plébánia épültként szolgáló házban a Katolikus legényegylet. Szeptember 15-én, pénteken a plébánián kezdődött a közgyűlés a tagokat az udvaron fogadtuk, majd néhány rövidfilmmel mutattuk be az az ifjúságnevelési munkát, ami jelenleg az egyetemista bentlakásba folyik, amolyan legényegyleti örökségként.
Szeptember 16-án szombaton a Posticumban folyt az értekezés, aminek fő témája a romániai Kolping egyesület arculata. A program keretében szombaton este Böcskei László püspök szentmisét mutatott be a Székesegyházban.

http://www.erdon.ro/kolping-csaladok-talalkoztak/3618327

Szeptember 10-én a mi templomunkból is mintegy 50 emberrel szerveztünk zarándokutat a Szentjobb-i búcsúra. Az úton imádkoztunk, majd Szentjobb határától gyalog rózsefűzért végezve érkeztünk a templomba Mária köszöntésére. A 11.00 órakor kezdődő szentmise keretében a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérték. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita érsek volt. Körmenet is volt a Brünn-i Fekete Madonna felújított kegyképével.

A Szeretet Szolgálat Csoport az iskolai tanévkezésre használt tanszer gyűjtést hírdetett, ami nagy segítség a rászoruló családoknak. A használt tanszergyűjtésbe a Posticum és a Kolping is bekapcsolódott és így több rászoruló is segítséget kapott.

A nyári hónapok során érkeztek az egyetemista bentlakásba a jelentkezések és hála Istennek megint kicsinek bizonyúlt a ház, de akit csak tudtunk igyekeztünk felvenni. Ha minden igaz 35 bentlakóval fogjuk kezdeni a 2017/2018-as akadémiai évet.

Szent László év lévén sok zarándokcsoport kereste fel templomunkat és több csoport szentmisét is ünnepelt Szent László tiszteletére.

Exc. Böcskei László megyéspüspök úr templomunkban 20 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét július 2-án a 10 órás szentmise keretén belül.

http://www.erdon.ro/husz-fiatal-bermalkozott-nagyvarad-ujvaroson/3536815

Június 27-én kedden este 6-kor ünnepeltük templomunk búcsúünnepét. Közösen építhettük Szent László iránti tiszteletünket és ragaszkodásunkat. A szentmise  szónoka és főcelebránsa Ft. Fazakas Zoltán Márton O. premontrei apát, csorna-türje-jánoshida-horpácsi prépost-prelátus úr volt.

http://www.erdon.ro/szent-laszlo-i-jellem-kell-a-magyar-nepnek/3532538

Június 17-én szervezték meg az ifjúsági találkozót.

Június 14-én szervezték meg a XV. Nemzetközi Brazil Komolyzenei Fesztivál (május 26 – június 16) egyik koncertjét, amelyen közreműködött kántornőnk valamint a templom kórusa.

Június 11-én Szentháromság vasárnap délután tartottuk a váradi plébániák zarándoklását a várhoz, hitünk és egyházunk helyi bölcsőjéhez. Délután már 4 től gyülekeztek a hívek a velencei templomban, majd 5-kor felfejlődtünk keresztaljába és imádkozva elgyalogoltunk a vártemplomhoz. A vártemplomban a Jézus Szíve litániát énekeltük, majd a Főpásztor szentmisét mutatott be a város papjaival. A szentmisében Ft. Kiss Albert atya predikált. Istennek legyen hála a szép ünneplésért.

http://www.erdon.ro/egy-hely-mely-iranytukent-mutatja-az-utat/3514211

Június 10-én szombaton volt az Egyházmegyei Ifjúsági találkozó. A szentmisét a főpásztor mutatta be, plébániánkról mintegy 10 fiatal vett részt.

http://www.erdon.ro/katolikus-fiatalok-talalkoztak/3512885

Pünkösdhétfőn az esti szentmise keretében megemlékeztünk és hálát adtunk az 1964-ben 53 évvel ezelőtt történt templom mentésért. A szentmise után a templom körül imádkoztunk, irágokat és gyertyákat helyeztünk el, ahogyan akkor is történt.

A pünkösd szombati csíksomlyói búcsúra Orbán Mária rózaefűzér társulati elnöknő, egyháztanácsos asszony vezetésével indultak el plébániánk zarándokai.

Május 27-én volt megtartva a VII. Egyházmegyei Családtalálkozót, amelynek témája a Családbarát plébánia, előadója pedig Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense volt.

Szénégető István szavait idézve: “a legnagyobb hivatás, az élet hivatása, nem az, hogy édesanya vagy, vagy édesapa, vagy Teréz anya vagy Pió atya, hanem, hogy az Istentől kapott életet tudd elfogadni, megélni és tovább adni“.

Az egyházmegyei családos találkozón plébániánkat a következők képviselték: Kovács László és Katalin, Pap Gyula és Éva, Kiss Gábor és Kribus Mónika valamint Sütő Attila és Harácsek Klementina. Nagy lelki élménnyel tértek haza és konkrét terveket is szövögetnek.

Pünkösd vasárnapján a családtalálkozón fellelkesült családok elkezdik kétheti rendszerességű találkozásaikat. A Lélek tegye teljessé irányulásukat.

http://www.erdon.ro/az-elet-szolgalatanak-hivatasa/3497085

A kárásztelki templom ez év május 21-én ünnepelte felszentelésének 100 évfordulóját. Erre az alkalomra Ft. Nagy Jácint plébános hívta meg templomunk Halmos László kórusát, hogy énekükkel is szebbé tegyék ezt az ünnepet. 

http://hirek.varad.org/hu/hirek/templom-centenariumot-unnepeltek-karasztelken

Híveinkkel és a kórussal közösen elzarándokoltunk a nagyváradi székesegyházba, ahol szentmisét mutatott be Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Szent László városalapító királyunk szentté avatásának 825. évforulóján, amelyre elhozták Győrből Szent László fej ereklyéjét is. Majd innen körmenet volt egészen a várig, ahol szentmisével zárult a nap.

Forrás: Bihari Napló

https://www.facebook.com/bihari.naplo/videos/455122388162224/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=4&video_creator_product_type=0&app_id=350685531728&live_video_guests=0

http://www.erdon.ro/szent-laszlo-halala-utan-is-igazsagot-tett/3480830

2017. május 14. az idei történelminek is nevezhető. Szent László éve lévén kiemelkedő jelentőségűvé vált az ünnepünk és mivel az anyaországból mind határontúlról rengeteg vendég érkezett Ngyváradra. A kulturális és a közéleti programokon túl a zarándokszentmise volt a legjelentősebb esemény. Történelmi volt, hogy Szent László fejereklyéjét erre a napra Győrből „haza” hozták. Reggel 9-kor érkezett a magyarság harmadik nemzeti ereklyéje a Székesegyházhoz, ezt követően végeláthatatlan sorban érkeztek a zarándokok a 11 órakor kezdődő szentmisére. A szentmisét mintegy 20 püspökkel, az apostoli nunciussal, számos pappal és papnövendékkel Erdő Péter bíboros celebrálta, majd többezres tömeg a Szent László hermával és ereklyével a várhoz vonult körmenetben Szent László várához, helyéhez, otthonához. Hatalmas jelentőségű és kiemelkedő esemény mind lelki mind történelmi téren.
Szent László évében alapító királyunk szentté avatásának 825. évfordulóján plébániánk gyalogos zarándoklatot szervezett 2017. május 11-14 között, felkeresvén a Nagyvárad környéki Szent László titulusú templomokat és kápolnákat. Almásfegyvernek, Püspökfürdő, Mezőbikács, Menedékház kápolna Nagyvárad.Hárman vállalkoztak a 90 km-méteres táv legyaloglására: Voiticsek Ilona, Boros Mária, Rozin Erzsébet. Május 14-én az egyházmegyei zarándoklati napra érkeztek meg. Hála és köszönet nekik a vállalásért az imáért, hogy bennünket is hordoztak és külön elismerés Voiticsek Ilonának a főszervezőnek. A mintegy 90 km-t főleg földutakon tették meg , elkerülve a nagyobb forgalmat és a veszélyt. Nagy ajándékként élték meg a zarándoklást.

 

Május 7-én tartottuk gyermekeink elsőáldozását a fél 12 órás szentmise keretében. Ft. Bakos Gábor atya készítette fel a gyerekeket. Az idei évben 9 gyermek járult először az oltáriszentséghez.

Május 6-án  az esti szentmise után Egyházzenei hangverseny volt templomunkban. Lucian Malița hegedűművészt kísérte orgonán kántornőnk Kribus Mónika.

 Április 23-án Irgalmasság vasárnapján délután szentmise keretében SER Böcskei László megyéspüspök megáldotta a restaurált oltárképünket, ami szép esemény a Szent László emlékévben. Friedlich Schilher 1863-ban készítette el a festményt, ami Szent László kultuszának és ikonográfiájának vonatkozásában rendkívüli és egyedülálló mivel azt ábrázolja, hogy a király átadja a székesegyház kulcsait a püspöknek. Az oltárképet a Bihar Megyei Tanács Szociális Közösségi Intézménye támogatásával Puskás Év és Sulyok László szatmári restaurátorok ujjították fel. Az ünnepi alkalomra a Litera Print (Voiticsek)nyomda jóvoltából egy könyv is készült az oltárkép restaurálásával illetve a restaurálási anyaggal. Szentképet is nyomtattak a felújított oltárképről. A szentáldozás utáni könyörgés és az áldás között hallhattuk, Medgyesy S. Norbert összeállításában az „Értünk támadt fényes csillag, virág ország gyökerén” címmel Szent László király énekelt életrajzát a Boldog Özséb Színtársulat – Piliscsaba – előadásában. Szólót énekelt: Kakucs Katalin és Sárközi Mária Stella.

https://www.erdon.ro/erdon-helyi-hirek/restauraltak-a-varad-ujvarosi-plebaniatemplom-fooltarkepet-56274/

Forrás: MTVA Médiaklikk – Élő egyház 2017. április 25-i adása
http://www.mediaklikk.hu/vi…/elo-egyhaz-2017-04-25-i-adas-8/
YOUTUBE: https://youtu.be/lO5MchOPp2k

Itt lehet letölteni Szent László király megénekelt életrajzát a Boldog Özséb Színtársulat előadásában. Oltárképszentelés

 

Április 20-21 -én az Egyetemi Lelkészek Pasztorális konferenciáján vettem részt a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében Tihanyban. Korzenszky Richárd OSB. perjel tartott előadást az oktatásról illetve SER Márfy Gyula érsek. A mintegy 20 résztvevő jelentős estmecserét illetve program tervezést is tartott. Nagyon jó és igen hasznos minden alkalom és öröm a találkozás is.

Április 9-én Virágvasárnap a templom kórusa énekelte a 10 órai szentmisében Jézus szenvedéstörténetét, valamit délután 19 órától elmélkedésekkel és versekkel egybekötött virágvasárnapi koncertet tartott a templomban.

Április 6-án volt a székesegyházban a Szent László tiszteletére megszervezett első regionális találkozó. Találkoztak a nagyváradi plébániák küldöttségei, illetve a Fugyivásárhelyről, Mezőtelegdről, Köröstarjánból, Újpalotáról és Váradszentmártonból érkező zarándokok. Az első találkozó témája Szent László és bűnbánatunk. Moderátor Ft. Pék Sándor plébánosunk volt. A hívek is szép számban vettek részt ezen az eseményen.

A mi egyházközösségünkből felszólalt és tanúságtételt tett, többet között Lakó Eszter és Voiticsek Ilona is.

A találkozás második részében Exc. Böcskei László szentmisét mutatott be a jelenlevő papsággal, végül pedig a Szent László Iskola diákjai rövid műsort is bemutattak alapító királyunkról.

Húsvéti gyűjtést tartott a szeretet szolgálat csoport, tartós élelmiszert kértünk a hívektől és mintegy 80 csomag került az idősek, magányosak, rászorulók húsvéti megsegítésére. Nagy ajándék a csoport munkálkodása valamint a németországi támogatók hozzájárulása, ami a bajbanlevőknek rendkívüli segítséget jelent.

Április 2-án Dürnsteinba utaztam ahol Hugo Rafael de Hominek atya egyházmegyénk tiszteletbeli kananokja 75. születésnapját ünnepelte, vittem a főpásztor köszöntését.

Március 31 és április 2 között a kolozvára Bábes Bolyai Tudományi egyetem Teológia karának diákjai Váradra zarándokoltak Szent László tiszteletére. Szombaton este a szentmisét templomunkban ünnepelték Ft. Dr. Holló László tanár úrral, majd közösen vacsoráztak a mi egyetemistáinkkal. A vendégeket Exc. Böcskei László püspök úr is eljött köszönteni.

Március 24-25-én a templomunkban is megtartottuk a „24 óra az Úrért” programot. A hívek közül nem sokan kapcsolódtak be. a program a következő képpen alakult:

17.00 Szentmise és gyóntatás

18.00 Szentségimádás

a Halmos László kórus vezetésével

19.00 Filmvetítés

20.30 Kereztút

21.00 Zsolozsma, befejező imaóra

21.30 Gyóntatás

22.00 Rózsafűzér elmélkedésekkel egybekötve

23.00 Bibliából felolvasás

24.00-6.00 Csendes szentségimádás

  7.00 Zsolozsma, olvasmányos imaóra

  8.00 Szentmise és gyóntatás

  9.00 Rózsafűzér elmélkedésekkel

10.00 Filmvetítés

12.00 Keresztút

13.00 Délutáni iamóra, gyóntatás

17.00 Szentmise

Március 23-án csütörtökön, indult útjára a Szent László emlékévre personalizált villamos, miután a püspökségen sajtótájékoztató volt a programokról. Minden jó kezdeményezés reméljük, hogy igazi és megfelelő gyümölcsöt terem. A villamos indítását a püspöség közösen a várossal szervezte és bonyolította le.

Március 23-án csütörtökön, Józsa Domonkos váradszőllősi kántor orgonált a templomunkban, egy általa indított koncert sorozat keretében, aminek az „Orgona dicsérete” címet adta, mivel plébániáink orgonáit kívánja ismertetni és kiemelni. A színvonalas este minden résztvevő belső örömét szolgálta.

Ugyancsak március 12-én az  egytemistáink Ft. Pék Sándor atya kíséretében Máriapócsra zarándokoltak. Útközben a buszon elimádkoztuk a rózsafűzért majd bemutatkoztunk és megosztottuk egymással imaszándékainkat. Máriapócson rövid idegenvezetés után szentmisét ünnepeltünk majd a zarándokházban megebédeltünk és hazaindultunk. Nyírbátorban megálltunk a történelmi sétányt végigjárni majd hazautaztunk.

https://www.youtube.com/watch?v=ICx7HgXJ5io&feature=youtu.be

Március 12-én a Halmos László kórus tagjai tartották a keresztutat, mondták az elmélkedéseket és kóruséneket énekeltek az állomások között.

Ugyancsak március 11-én szombaton az egyetemista lelkészség tagjai újra megszervezték a bihar megyei magyar nyelvű gyermekotthonok találkozóját. A rendezvény már öt éve jelentős programja az egyetemistáinknak. A programra mintegy 80 gyermek és 15 kísérő regisztrált és vett részt a PKE dísztermében. A találkozó menete az előző évek gyakorlatához igazodott és mivel idén Szent László emlékéve van a gyermekotthonok Szent Lászlóhoz kapcsolódó műsorokat hoztak el a találkozóra.

https://www.youtube.com/watch?v=kikAS4EbfJ0&feature=youtu.be

 

Március 11-én kántornőnk is részt vett az egyházmegyei kántorok találkozóján, amely idén már negyedik alkalommal lett megszervezve. A lelkinapon a nagyheti szertartásokról tartott előadást Balogh Piusz O.Praem., gödöllői premontrei perjel, valamint Medgyesy Norbert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és Farkas Domonkos doktorandusz.

Március 7-én Mária Légiós lelkinapot tartottak Szalontán, ahol a mi templomunk is kepviseltette magát.

Március 3-án a csillagvárosi református templomban a nők ökumenikus világnapja volt, ahol plébániánkat a Mária Légiós testvérek képviselték.
Szintén ekkor volt az ökumenikus imahét a nagyvárad-réti református templomban ahol igei szolgálatra kértek fel Dr. Pálfi József lelkész a Partium Keresztény Egyetem rektora.

Február 26-28 között ( vasárnap, hétfő, kedd) tartottuk a fogadalmi szentségimádást és triduumot. Mindhárom nap délután 4 –kor volt a szentségimádás és d.u. 5-kor a szentmise. A szónok Ft. Bartal Károly Tamás O. Prem. Nyugalmazott apát volt. A szentségimádásokat közösségek végezték: a szerzetes nővérek, a Szent Pál közösség tagjai és a Mária Légiós testvérek. Sajnos mind a papság mind a hívek időhiánnyal küzdenek.

http://www.erdon.ro/triduumot-tartanak-varad-ujvaroson/3391701

Február 25-én, szombaton, Kecskeméten a keresztény polgári bálon vettem részt. A szervezők a Szent László emlékév kapcsán Szent László tiszteletére dedikálták a báljukat és Nagyváradról Szent László városából vendégként meghívtak. Egy egyetemista fiatal párt vittem magammal és nagyon kellemes néhány órát töltöttünk Kecskeméten.

Február 11-én szombaton az olaszi barátok temploma plébánia szervezésében nagyon előkelő színvonalas katolikus bál volt. A több mint 200 résztvevő ezen az estén a részvételével a Szent László Gimnáziumot és a Szent Angéla nagyváradi gyerekotthont is támogatta.

Február 11-én van a betegek világnapja. Szentmise keretében vehették fel a betegek kenetét azon személyek akik erre jogosultak és eleget tettek az ezzel járó követelményeknek. A szentmise a székesegyházban volt megtartva 11 órától.

A Szeretet Szolgálat csoport tagjai pedig ezen alkalomból egy kis gyümölcs csomaggal kedveskedtek a mi körzetünkbe tartozó elsőpéntekeseinknek, összesen 35 csomagot.

Minden évben megszervezik a Gyulafehérvári egyházmegyében a kántorok találkozóját. Ebben az évben február 6-9 között volt a kántorok lelkigyakorlattal egybekötött továbbképzője Csíksomlyón, a Jakab Antal tanulmányi házban, amelyen részt vett kántornőnk is. Az elmélkedéseket Ft. Rózsa Gáspár deményházi plébános tartotta. A Veni Sancte-t követően egy könyvbemutató volt, amit Lászlóffy Árpád Ádám mutatott be, a kötet lektora. A könyv segítséget ad a kántoriskolások számára, de a gyakorló kántorok is hasznosan forgathatják. Előadásot tartott Józsa Domonkos nagyváradi kántor a zsolozsmákról, orgonáról, a nagybőjti időről valamint a liturgikus és egyházzenei magatartásról és szolgálatról. Fórika Balázs kántor előadásában betekintést nyerhettünk a zeneelmélet és az összehangzattan csodálatos világába.  Minden nap szentmisén vettünk részt esténként pedig zsolozsma volt a kegytemplomban.

2017. február 3-4-5 volt a Kárpátmedecnce-i Egyetemista Lelkészségek Találkozója (KELET). Plébániánkon működő egyetemista lelkészséget Ft. Pék Sándor atya és Czumbil Tímea képviselte. A találkozó jelszava: “Isten sohasincs offline!” Lelki programok, szentmisék, előadások, kiscsoportos beszélgetések mellett farsangi bállal zárult a program. 

Az alábbi linken további információkhoz juthatnak a találkozóval kapcsolatosan.

https://www.facebook.com/keletlelkes/?fref=ts

Suchen und fragen, hoffen und sehn,

miteinander glauben und sich verstehn,

lachen, sich öffnen, ranzen befrein:

Und Gott spricht sein Ja,

es stirbt unser Nein.

                                          Gotteslob 547-1

Keresni, kérdezni, remélni és vágyakozni,

együtt hinni és egymást megérteni,

nevetni, nyitottnak lenni, gondjainktól megszabadulni:

és akkor Isten azt mondja IGEN,

és meghal számunkra a NEM.

A fenti sorok vredeni látogatásunk minden napján elhangoztak a szentmiséken, tisztán tükrözve kapcsolatunk lényegét. Istentől kapott ajándék ez a barátság, amely immár ötödik évébe lépett. Idén, január 17–21. között Pék Sándor atya vezetésével tizenhárman érkeztünk a hollandiai Eindhoven repülőterére: Ambrus László, Anderlik Noémi, Czumbil Timea, Gulyás József, Hitter Levente, Lovossy Renáta, Mogia Patrik, Nagy Katalin, Szabó Zsolt, Tankó Zita, Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád.
Vreden főterén a találkozás öröme ragyogta be az esti sötétséget. Barátaink forralt borral köszöntöttek bennünket.
Másnap, szerda reggel a helyi St. Felicitas iskolában kalauzolt bennünket Anja Rolvering, akit már évek óta jól ismerünk. Itt viselkedési- és tanulási nehézségekkel küzködő gyermekeket nevelnek, példás odaadással, elhivatottsággal. Ebéd után felkerestük Szent Norbert megtérésének helyét jelző sziklát, majd a Quadrant műanyag-feldolgozó gyárhoz érkeztünk. Itt dolgozik Matthias Lübbering barátunk, aki bemutatta a céget, majd végigvezetett a részlegeken.
Csütörtökön Németország negyedik legnagyobb, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány legnagyobb városába, Kölnbe utaztunk. Nagy öröm számunkra, hogy vendéglátóink közül is sokan velünk tartottak, különösen örültünk a Nagyváradon megismert fiatalok népes társaságának. Szentmisén vettünk részt a St. Andreas templomban, majd következett a dóm, a kölni érsek székhelyének megtekintése.
A péntek délelőttöt Ahausban töltöttük. A Caritas tanácsadó központjában Peter Schwack kalauzolt bennünket, majd a helyi mecsetet kerestük fel. Délután a Tafel segélyszervezet székhelyén jártunk. Megdöbbentő, hogy ezen a vidéken, ahol gyakorlatilag nincs munkanélküliség, mégis szükség van egy ilyen szervezet működésére. Este a St. Georg templomban vettünk részt szentmisén, majd a plébánia közösségi termében felejthetetlen búcsú-estet szerveztek vendéglátóink.

A 2017-es évben január 2-14 között folytak a házszentelések minden nap reggel 10-től délután 17-18 óráig a vasánapokat leszámítva. Két csoportra osztva kerestük fel híveinket. Pék Sándor atyával két ministráns járt, míg Bakos Gábor káplán atyával pedig a kántornő. Az idén 765 családot látogattunk meg. Az előző évekhez hasonlóan idén is hagytunk egy-egy beszámolót minden családnál a plébániánkról valamint a püspökség részéről pedig az Egyházamban-Egyházamért című folyóiratot, amelyben a hívek nyomon követhetik a plébániákon való eseményeket/ tevékenységeket.

2016. Az Irgalmasság Szent Éve

Karácsony első napján délután 3 órakor volt a gyerekek Betlehemes játéka. A felkészítést köszönjük Ft. Bakos Gábor káplán atyának és a kántornőnknek.

Templomunk kórusa az éjféli mise előtt egy kis zenés ráhangolódással tette szebbé az ünnepet.

A Szeretet szolgálat csoportja decemberben is megszervezte a karcsonyi élelmiszergyűjtést a szegények javára. Mintegy 80 csomagot hordtak ki a rászorulóknak a csoporttagok.

December 18-án volt megtartva a közösség magányosainak karácsonyi köszöntése. erre az alkalomra meghívtuk a 11-es iskola tanulóit Kor Mária tanítónéni kiséretében, akik egy szép kis zenés – prózás karácsonyi szerepet adtak elő az összegyűlteknek. A gyerekeket meglepetéscsomaggal ajándékoztuk meg. A tea és süteményezés alatt beszélgettünk majd pedig a németországi ruhaszállítmányból  válogathattak a jelenlevők.

A Halmos László kórus december 17-én Mihályfalván képviselte templomunkat egy karácsonyi koncert alkalmával amely a görög-katolikus templomban került megrendezésre.

2016. december 3-án szombaton délben 12-kor volt a Mária Légió közösség évvégi hálaadó szentmiséje. A szentmise főcelebránsa Ft. Gyenge Béla atya volt. A prédikációt Ft. Bărbuț Péter atya végezte.

Novemberben templomunk Halmos László kórusa két kórustalálkozón is részt vett. Az egyik november 19-én volt a bazilikában amelyet az egyházmegye szervezett immáron 5. alkalommal. A vártemplomban november 27-én pedig a 2. Adventi ökumenikus kórustalálkozó.

http://www.erdon.ro/egyhazmegyei-korustalalkozo-2/3273706

http://www.erdon.ro/advent-a-foteren-es-korustalalkozo-a-vartemplomban/3283981

2016. október 18-22 között 24-en látogattak el hozzánk testvéregyházközségünkből a németországi Vredenből. Voltak többen olyanok is, akik már voltak. Idén több fiatal tagja is volt a csoportnak, aminek nagyon örültünk, mert igen fontos, hogy bővüljön és bővüljön ez a kapcsolat.

Első este a Posticumban volt a fogadó vacsora. Másnap reggel a plébánosúr vezetésével városnézés volt. Délután pedig a Szent Erzsébet öregotthont  és az autistákat, valamint egy árvaházat látogattak meg, ahol sérült gyerekekkel foglalkoznak.

Csütörtökön Mária Radnára zarándokoltunk. A buszban mindenkinek alkalma nyílt elmondani imaszándékát, rózsafűzért imádkoztunk német nyelven. A hazafelé vezető úton pedig elménybeszámoló volt az aznapi tevékenységekről. Radnán szentmisét hallgattunk, keresztutat jártunk és megszenteltük  azt a zászlót, amelyet ajándékba adtunk a német testvéreknek. Lipován a Caritas házban ebédeltünk és megálltunk Aradon is, ahol mindenki számára szabadprogram volt.

Pénteken Exc. Böcskei László megyéspüspökúrnál jártunk látogatóban, megnéztünk a székesegyházat, majd ebéddel zárult a délelőtti program. Délután Palotára látogattunk el majd este a búcsú vacsorára ismét a Posticumban gyűltünk össze.

A szombat délelőtti búcsúzás nehezen ment, amikor is a már régen barátokká lett vendégeink a debreceni repülőtérről hazautaztak.

2016. október 12-én a Premontrei öregdiákok Egyesülete az RMDSZ-el együtt megkoszorúzták a Szent László templom falán levő emléktáblát, amelyen azok névsora olvasható akik életüket adták a Szent László hídért.

http://www.biharinaplo.ro/helyi/2016/10/12/martir-hidvedokre-emlekeztek-nagyvaradon.biharinaplo#registered

2016. október 6-án a Szent László templomra esett a választás, hogy megünnepeljük a 13. aradi vértanút, akik a magyar szabadságért és függetlenségért áldozták életüket. A megemlékezésen a katolikus egyház valamint a református, az unitárius és az evangélikus felekezetek is képviselve voltak.

2016. szeptember 29-én a Szent László templomban is felváltva olvasták Isten igéjét.

Ezzel is a szervezők szeretnék felhívni mindenki figyelmét Isten igéjének a jelentőségére, szépségére, aktualitására és az életünkben betöltött szerepére. A terv az volt, hogy 168 órán át – 7 nap és 7 éjszaka – megszakítás nélkül végigolvassák a Szentírást. Ebbe egyházi és közéleti személyek, magánszemélyek és diákok kapcsolódnak be, a program mindenki számára nyitott.

Az apostoli nuncius 2016. szeptember 26-28-án Nagyváradon volt, amikor is itt ülésezett a romániai püspökkari konferencia. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a plébániánkat is meglátogatta.

2016. szeptember 24-én templomunk közössége Máriapócsra zarándokolt.

Közel 100 személlyel zarándokoltunk el, imádkoztunk rózsafűzért valamint szentmisét mutattunk be a pócsi Szűzanya lábainál, a kegytemplomban.

2016. szeptember 24-én templomunk fiataljai ministránstalálkozón vettek részt Margittán Ft. Bakos Gábor atya vezetésével.

A nyolcadik Egyházmegyei Ministránstalálkozó, amely egész napos rendezvény volt, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ, a Margittai Római Katolikus Plébánia fiataljai és Partiumi Háló Egyesület közös szervezésében valósult meg. A találkozó mottója Szent Kalkuttai Teréz Anya jelmondata volt: „Tegyünk valami szépet közösen Istenért”.

Az ünnepi szentmisén az oltár körül minden települést egy-egy ministráns képviselt, a templomot pedig megtöltötte a közel 250 fiatal imája és éneke.

A találkozó fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- és a szolgálattal járó öröm megosztására.

A Szeretet Szolgálat Csoport Lakó Eszter vezetésével és a lelkes tagok munkálkodásával sokat szorgoskodott a szegények megsegítésében. Több segélycsomagot is kiosztottunk és a tanévkezdésre tanszergyűjtést hírdettek, amit a hívek nagy örömmel karoltak fel. Istennek legyen hála ezért a munkálkodásért is.

2016. szeptember 22-én az Öregek világnapja alkalmából – amelyet október 1-én ünneplünk – a Szeretet Szolgálat csoport tagjai tea délutánt szerveztek a plébánia területén élő “szép korúak” részére. Erre az alkalomra meghívták Tóth Mária doktornőt, radiológust, aki nagy szaktudásával igyekezett válaszolni a kérdésekre ,valamint útba igazítani és tanácsokkal ellátni a jelenlevőket az egészségügy terén. A teadélutánon felszólalt plébánosunk Pé Sándor atya valamint Lakó Eszter a csoport vezetője.

A nyár folyamán szorgos munkálkodás történt több területen is. Vendégeket fogadtunk szinte folyamatosan, külön örömnek számított a papnövendékek egy-egy látogatása. A Primăriei nr. 9 alatti plébánia épület egy részének a tetőzetét teljesen kicseréltettük, az volt a legrosszabb állapotban és sajnos ázott is az épület emiatt. A bentlakás “Terézianum”részét szintén teljesen felújítottuk, nagyon szükséges volt a korszerűsítés ugyanis ez a rész szintén nagyon rssz állapotban volt.

Augusztus végén (21-26) családos tábor volt a Vashegységben, amit Böbe nővér, a schönstatti nővér szervezett és Pécsi Rita neveléskutatót hívták meg. Nagy öröm volt a családokkal együtt lenni és sok-sok kegyelemben gazdagodnié illetve a természet szépségeit és a csendet is élvezni.

Ft. Németh László atya a Posticum lelkésze elhunyt. Már nyugdíjasként vonult vissza Nagyváradra és a Posticumban kapott helyet. Mivel a Posticum Szent Erzsébet kápolnája a Szent László plébániához tartozik az egyébbként is jó kapcsolat mellett munkatársi szálak is összekötöttek bennünket.

2016. augusztus 9-én örök nyugalomra helyezték Németh László atya földi maradványait a Szent László templomban tartandó szentmise keretein belül, melyet exc. Böcskei László megyépüspök mutatott be. A szentmise szónoka Bodgán István érmihályfalvi plébános volt. A temetési szentmisének két különleges momentuma is volt, az elhunyt lelkipásztor végrendeletben meghagyott kívánsága szerint: a Pálos Közösség énekelt két éneket, valamint a Messiás-hívő Zsidó Hitközség rabbija Nagy Dávid szólalt fel és mondott imát Németh László atyáért. A temetési szertartás elvégzése után, az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a nagyváradi Rulikowski temetőbe helyezték örök nyugalomra.

A nyár folyamán fontos eredmények a plébánia életében a táborok. A Háló szervezésében, akikkel nagyon jól közreműködtünk ( Konrád Katalin hitoktató vezető lévén) két táborba is csatlakozhattak a plébániáról az érdeklődők. Szentjánosbogár Tábor volt a Balaton parton és a Kárpát medencei Háló találkozó és tábor pedig Sátoraljaújhelyen volt augusztus 1-6 között, ahol előadást is kellett tartanom “Engedelmesség” címmel.
Augusztus 1-én Barta Szabolcs CM atya átvette a Katalin telepi plébániát, így elköszönt a Szent László plébániától. Majdnem egy évet töltött káplánként itt, miután a lazarista rend elhatározta, hogy Nagyváradra visszatelepszik. Ez az idő a felkészülés ideje volt számára és továbbra is sok munka várja hiszen a plébániát teljesen fel kell újítani. Hálásan köszönjük neki a Szent László plébánián töltött szolgálatot. Isten fizesse minden fáradozását, munkálkodását.

2016. július 4-5-6-án Ft. Bakos Gábor atya évfolyam találkozója a Szent László Plébánia templomban.

Július 3-án az esti szentmise keretében búcsúzott el Ft. Barta Szabolcs lazarista szerzetes, aki 2015. novemberében került a Szent László templomba és  szabadságát követően a Katalin telepi templomban fogja folytatni szolgálatát.

http://www.erdon.ro/elkoszont-a-szerzetes/3099743

Július 3-án volt templomunk Halmos László kórusának a 10. évfordulója. Ezen alkalomból jubileumi koncertet és könyvbemutatót tartottak este 7 órától. A könyvet kántornőnk Kribus Mónika szerkesztette az évek során összegyűjtött emlékekből, adatokból.

A nyár elején nagyon szépen működött a Szeretet Szolgálat Csoport, újabb szállítmányt küldött Németországból Rosemarie Koch.
Szintén előrelépésnek számít, hogy a plébánia honlapja elkészült, az egyházközség híveinek programjaival fent vagyunk a világhálón a www.szentlaszloplebania.ro webcímen vagyunk elérhetőek. Istennek legyen hála minden eredményért.

Templombúcsú a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébániatemplomban

http://www.erdon.ro/ne-jatsszuk-el-az-eletunket/3096056

  1. június 27-én, hétfőn tartottuk a Szent László tiszteletére szentelt nagyvárad-újvárosi templom búcsúünnepét. A szentmise meghívott szónoka Korzenszky Richárd OSB perjel atya volt, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója.

Olvass tovább...

Korzenszky Richárd atya 1941-ben született Csornán, gyermekkorát Kapuváron töltötte. Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte, 1959-ben érettségizett, ekkor lépett be a bencés rendbe. A szerzetesi egyszerű fogadalmat 1960-ban, az ünnepélyes fogadalmat 1963-ban tette le. A pannonhalmi teológiai tanulmányokat követően, 1964-ben szentelték pappá. Egyetemi tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 1969-ben magyar és orosz szakos diplomát szerzett. 1968-tól a győri bencés gimnáziumban tanított és a diákotthonban volt nevelőtanár. 1973-ban Pannonhalmára helyezték, ott működött gimnáziumi és teológiai tanárként, és egyidejűleg 1979-ig Szennay András főapát úr titkáraként. 1979-tõl 1989-ig a pannonhalmi gimnázium igazgatója volt. 1989-ben pannonhalmi főmonostori perjellé választották. 1991-ig töltötte be ezt a tisztséget. A rendszerváltozás idején a Katolikus Egyházat képviselte a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, miniszteri biztosként. 1991-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke volt, 1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese. Oktatás- és iskolapolitikusként meghatározó szerepe volt a katolikus iskolarendszer újraindulásában. 1994-ben elöljárója Tihanyba helyezte.

Richárd atya prédikációját Mécs László Bakonyi látomás című versének soraival kezdte:

„Ki a betyár? Ki a szent?

Magyarhonban ki a szent?

Ha a Mérték tönkrement,

senki, semmi meg nem ment.”

A kérdés érvényes az egész világra, szembe kell nézni azzal, amit úgy hívunk: titok. Manapság nem szeretjük a titkokat, szeretünk mindent racionálisan kielemezni, miközben rá kell döbbenjünk: a legfontosabb valóságot az életünkben értelemmel föl nem foghatjuk. Miért születtünk, minek élünk? Akár van bátorságunk bevallani, akár nincs, tény az, hogy mindannyian boldogok szeretnénk lenni. De ahhoz, hogy boldogok tudjunk lenni, oda kell figyelnünk arra, aki azért jött, hogy életünk legyen és ez az élet bőségben legyen. Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben? – hangzik a kérdés. Jézus így felelt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Olyan világban élünk, ahol az emberek nem szeretik egymást, nem fogadják el egymást – mondta Richárd atya, továbbá felhívta figyelmünket, hogy Európában a keresztények csődöt mondtak. Nem a kereszténység veszített értékéből, hanem a keresztények. Újból feltevődik a kérdés: „Ki a betyár? Ki a szent?”. Szenttel nem nagyon találkozunk, betyárral annál többel, életünk minden területén, ha nem vigyázunk mi is sokszor betyár módra élünk, úgy hogy nem ismerünk sem Istent, sem embert.

Szeretünk misztifikálni fogalmakat, például a haladást. Felelős politikusok vélekednek úgy, hogy a munkaerőpiac határozza meg az ember értékét. Csak az az értékes aki termel; a világot a piac törvényei határozzák meg. Ez tulajdonképpen katasztrófa, hiszen nem tekintik értékesnek például a nagymamákat, a gyermekeket. Sőt, sok esetben a gyermekre úgy tekintenek, mint az egyéni boldogulásnak és érvényesülésnek az akadályára, ezért, a mind kevesebb születés magában hordozza azt a veszélyt, hogy az európai keresztény gyökerű kultúra eltűnik.

Napjainkban semmi sem szent. Nem szent a személyiség méltósága, pedig mindenki egyszeri és megismételhetetlen, és mindenki a boldogságra született, nem pedig a boldogulásra. Itt Richárd atya felelevenített néhány emléket abból az időből, amikor az iskolaüggyel kapcsolatban dolgozott. A szülők jelentős része azt kérte, hogy segítse azt, hogy a gyermeke boldoguljon, sok pénzt keressen. Igen kevesen voltak azok, akik gyermekük boldogságát keresték.

A szentírási legfőbb parancsra, a szeretetre visszautalva: nem tudjuk magunkat, az életet, a ránk bízott teremtett világot helyesen szeretni. A szentek erre figyelmeztetnek: ne játsszuk el ezt az életet. A szentek mind közösek abban, hogy tudnak fölnézni az égre és tudnak leborulni a végtelen Isten előtt. Csak az tud egyenes gerinccel megállni az ember előtt, aki képes arra, hogy leboruljon alázattal a teremtő Isten előtt.

Szent László ünnepén egy olyan embert ünneplünk, aki felelősséget vállalt egy népért, egy nemzetért és ezt úgy tudta vállani, hogy képes volt felismerni, hogy mi a szeretet, aki tudott leborulni a végtelen Isten előtt, aki tudott hősiesen, erényekkel teli életet élni.

Richárd atya így zárta prédikációját: „Szent László király és a magyar szentek közbenjárását kérve adja meg nekünk az Isten, hogy ne tévesszünk mértéket és tudjuk életünket ahhoz a Krisztushoz igazítani, aki egyedül az Úr, egyedül az Igazság és egyedül az Élet.”

A szentbeszéd után Pék Sándor atya köszönte meg Richárd atyának, hogy elfogadva meghívásunkat, együtt ünnepelhettünk és köszöntötte a névnapjukat ünneplő Lászlókat, különös tekintettel a misén jelen lévő főpásztorunkra.

Az ünnepi szentmisét – amelyen közreműködött templomunk Halmos László-kórusa – a Pápai-, a Magyar Himnusz, valamint a Szent László Himnusz éneklésével zártuk. A zsúfolásig megtelt templomban együtt fohászkodtunk: „Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk légy Istennél értünk közbenjáró”.

A miséről távozó hiveket ásványvízzel és kaláccsal kínáltuk meg, köszönhetően a Szeretetszolgálatnak, Mária Légiónak és az Egyháztanácsnak.

 

Voiticsek Ilona

Június 11-én szombaton volt az Egyházmegyei Ifjúsági találkozó, ahol plébániánkat Ft. Bakos Gábor atya csoportja képviselte. Helyben szombaton esténként vannak az ifjúsági hittanórák a régi plébánia pincetermében. Idén mintegy 1000 fiatal vett részt a találkozón.
Az akadémiai év végén a bentlakás ballagó egyetemistáit is elbúcsúztattuk június 13-án egy ünnepi bankett keretében, ahol nemcsak a búcsúzás fájdalma, hanem az öröm és a tánc is helyet kapott. Végleg távoznak: Geréd Emő, Szendrei Mónika, Keller Gabriella, Restás Zsuzsanna, Varga Tímea. Isten bőséges kegyelme kísérje őket tovább útjukon.

Az idei Egyházmegyei Családtalálkozót 2016. május 28-án szervezték meg, Nagyváradon.

Az ünnepélyes megnyitó után „Állandóság az ideiglenességben” mottó alatt, a házastársi öröm megőrzésének titkaiba vezette be a családokat a Budapestről érkező Bíró László püspök, a rendezvény vendégelőadója.

Ezt követték a csoport-beszélgetések, majd ebéd a püspöki palota aulájában. Ezek után volt a kiértékelés majd pedig szentmisével zárult a nap.

Május 26-án ünnepeltük Úrnapját, az Oltáriszenség ünnepét este 6-kor volt a Székesegyházban az ünnepi szentmise és a körmenet a feldíszített sátraknál. A hívek szépen feldíszítették a sátrakat és szép volt az ünneplés.

Május 25-én elhunyt S.E.R. Tempfli József kiérdemesült megyéspüspökünk, hosszú betegség után a bazilikába ravatalozták fel és helyezték örök nyugalomra május 30-án, hétfőn.

Május 25-én szerdán Lakó Eszterrel a Szociális Szeretet Szolgálat Csoport vezetőjével Gálospetribe utaztunk és élelem szállítmányt vittünk a gyermekotthonoknak.

A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére 2016. május 22-én, vasárnap 17.30 órakor gyalogos zarándoklatra indult Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához. A város plébániáinak hívei azért jöttek, hogy Szent László iránti tiszteletüket fejezzék ki, és kérjék a szent király közbenjárását.

 A szentmisét mutatott be exc. Böcskei László megyéspüspök úr, az egyházmegye elöljárója az újonnan felállított, szatmári műhelyben frissen restaurált, Szent László királyt ábrázoló oltárképet is megáldotta. Predikált Ft. Pék Sándor, román nyelvre fordította Ft. Mârț Mihai. A liturgikus zenei szolgálatot a Halmos László-kórus látta el Kribus Mónika vezetésével.

Május 21-én volt a IX. Mária – Rádió vándorkupa. Mária Rádió keretében működő Segítő Kéz amelynek lelkes vezetője Oltean György, megszervezte újra a vándor focikupa bajnokságát. A plébániánkat is lelkes csapat képviselte. A rózsafűzér elmondásával indítottuk a napot a székesegyházban majd egy közös foto a templom előtt. A meccseket a pályi fotbal pályán játszották a csapatok.  A döntő után egy pizzára hívtak meg minden jelenlevő focistát és szurkolót Biharra. Hat plébánia vett részt ezen az eseményen: Tarjániak, Szent László plébánia, Monospetriek, Szőllősi plébánia, Tóttelek és Bélfenyér.

          Immár hagyományos a pünkösdszombati csíksomlyói búcsún való részvétel. Idén is nagy autóbusszal 49 zarándok kelt útra Ft. Barta Szabolcs CM atya lelki vezetésével péntek este majd a búcsús szentmise után szombat éjjel értek haza. Magam is részt vettem a búcsún magánúton. Pünkösdhétfőn ünnepeljük templomunk megmentését. Idén már 52 éve annak, hogy 1964-ben bezárták a templomot – pünkösdhétfőn – és elhatározták lebontását a kommunista városvezetők. A város polgárai napokig tűntettek és némán védelmezték a szent helyet – mire csütörtökre a hatalom elállt szándékától. Az esti szentmise hálaadó szentmise volt, majd kimentünk közösen a hívekkel, akik szép számban voltak jelen, és a templom körül imádkoztunk, énekeltünk és gyertyákat helyeztünk el körbe az épület körül. Tiszetelettel és kegyelettel gondolunk minazok kiállására akik ezt megtették és még velünk vannak vagy már meghaltak.

10 gyereket készített fel Ft. Bakos Gábor káplán atya az első szentáldozásra, amit a vasárnapi nagymisében ünnepeltünk meg.

     A május 1. hosszú hétvégére Ft. Bakos Gábor káplán atya az ifjúsági csoportjával Marosvásárhelyre kirándult. Ez az alkalom egyaránt szólt a kikapcsolódásról a pihenésről és a közösség formálásról is.

Április 24-én vasárnap volt a székesegyházban az Egyházmegyei Zarándoklati Nap. A zarándoklati napra több csoport is érkezett az egyházmegye vidéki plébániáiról illetve egy gyalogos csoport is több napon át zarándokolt Nagyváradra és ebben plébániánk is képviselve volt: Voiticsek Ilona és Kelemen Etelka révén.

     Április 9-én délben a templomunkban volt a Mária Légió fogadalomtételi újítási ünnepe az ACIES. A szentmise főcelebránsa Ft. Bărbuț Péter atya volt, Köröstarjánból – de velünk ünnepelt még Ft. Scheck László tenkei plébános, Ft. Gyenge Béla aki a Légió általános lelki vezetője és Ft. Németh László atya is, aki annak idején egyházmegyénkben a Mária Légió megfoganosításánál bábáskodott. Az imaprogramot Béla atya vezette , majd közösen ebédeltünk a mintegy 100 légiós testvérrel a Partium étkezőjében.

     Április 9-én szombaton a reggeli szentmisében illetve szt követően reggelire vendégeink voltak a gyulafehérvári Gróf Majláth Károly Gusztáv középiskola, kántoriskola skólája, Ft. Farkas László spirituális atyával.

     A szent három napot igyekeztünk a lehető legnagyobb figyelemmel előkészíteni, mindig volt ministránspróba és akik bekapcsolódtak az ilyen jellegű teljes ünneplésbe sok lelki ajándékba részesültek. A szent három nap szertartásait beosztottuk magunk között, nagycsütörtökön a lábmosást a 12 férfinek a plébános végezte.

A fényes héten : csütörtök – szombat, lelkészségünk szervezte az egyetemi lelkészek pasztorális konferenciáját, aminek házigazdája az egyházmegye volt. A lelkipásztori értekezés témája a jövőtervezés volt. Meglátogattuk a Partium Keresztény Egyetemet. A Posticumban voltak az előadások, Dr. Pálfi József rektor és Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató urakat hallgattuk.

Április 8-án ünnepelte Nagyváradon a Mária Rádió 10. születésnapját, ünnepi püspöki szentmise volt a székesegyházban .

     Március 6-án, vasárnap, mi is fogadtuk a gyulafehérvári papnövendékeket, szemináriumi kirándulásukban. Budepest, Máriabesenyő volt a fő cél, útközben Váradon is megálltak és az évfolyamokat elosztva egy-egy plébánián ünnepeltek szentmisét a növendékek és elöljárók.

Március 6-án vasárnap az egyetemista közösséggel Máriaradnára zarándokoltunk. A gyermekotthon találkozó szervezése után ez mindig egy lelki ajándék is. Szinte tele volt a nagy busz és Radnán közösen szentmisét ünnepeltünk, majd ebédeltünk. Aradon volt egy óra szabadidő és nagy örömmel, jókedvvel tértünk haza Nagyváradra.

     Március 5-én szombaton szerveztük meg a Partium Keresztény Egyetemen a Bihar megyei magyar nyelvű gyermekotthonok találkozóját. A majdnem 130 gyerekről az egyetemistáink gondoskodtak. Az idei találkozónak a mottója: „Aki irgalmat gyakorol, tegye örömmel!” (Róm. 12,21) az Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódott. A nagyváradi, szentjobbi, székelyhídi, gálospetri és szalontai otthonok nagyrészt erre a mottóra építették fel műsoraikat. Közös ebéddel, „libavonatozással” és ajándékosztással ért véget a találkozó. Köszönet a támogatóknak, akik nélkül szinte lehetetlen lenne ezt megszervezni illetve Restás Istvánnak, aki az ötletgazda és idén is hazalátogatott Münchenből.

     Március 4-éről 5-ére virradó éjjel és egész nap templomunkban is megszerveztük a 24 óra az Úrért lelki programot, amit Ferenc pápa javasolt és Böcskei László püspök az egész egyházmegyében elrendelt.

Március 4-én elsőpénteken az esti szentmisével kezdtünk, majd volt szentségimádás,melyet a templom kórusa végzett, keresztút, rózsafüzér, filmvetítés Szent Fausztina életéről, éjszaka csendes szentségimádás, biblia olvasás és elsőszombati ájtatosság. A zsolozsmát is a templomban a hívekkel végeztük – igen kevesen kapcsolódtak be a rendezvénybe. Talán majd idővel…

Február 28-án kezdtük meg az élelmiszer gyűjtést és virágvasárnapra több mint 90 csomagot kaptak a szegényeink illetve a bajban levő családjaink.

   

A csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi Ház adott otthont február 15–18. között a kántorok számára megszervezett továbbképzőnek.

A képzésre három meghívott érkezett, Marcel Octav Costea, a bukaresti Szent József székesegyház karnagya és gregorian tanszékvezető a Bukaresti Zeneművészeti Egyetemen, Szabó Szabolcs pécsi karnagy és Lászlóffy Árpád székelyudvarhelyi zenetanár. Az elmélkedéseket Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templom plébánosa tartotta.

   

     Február 11-én volt a betegek világnapja, a székesegyházban ezen a napon a betegek kenetét közösségileg is kiszolgáltatták, ahová a Szent László-plébániáról is többen jelentkeztek. A Szeretetszolgálat csoport erre a napra felkereste az elsőpéntekeseket és ajándékcsomaggal örvendeztette meg őket, amit az idősek nagy megelégedéssel fogadtak.

Február hónapban az egyházközösségünkben is bekapcsolódtunk abba az országszerte elindított kezdeményezésbe, ami egy aláírásgyűjtéssel kívánt hatást gyakorolni Románia alkotmányára, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő életkapcsolata legyen.

Hamvazószerdával elkezdődött az idei évben is a nagyböjt, idén az Irgalmasság Éve alkalmából elhatároztuk, hogy minden nap délután 3-kor elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét, illetve a keresztutat a közösségek fogják vezetni a Mária Légió , a Rózsafüzér Társulat valamint az Egyháztanács.

 

     Február 7-9. között volt a plébániánk lelkigyakorlata, ami a székeskáptalan ősi fogadalma. Az utolsó farsangi napokban, vagyis a hamvazószerda előtti vasárnap-hétfő-kedd a székeskáptalan – ami abban az időben itt székelt – engesztelésül egész napos szentségimádást és lelkigyakorlatot határozott el. Ezt úgy módosítottuk, hogy órás szentségimádást végeztünk, azt viszont olyan közösségek, akik az egész várost felölelik, minden plébánián jelen vannak. Vasárnap a Szent Pál-közösség, hétfőn a Mária Légió, kedden pedig a szerzetes nővérek végezték a szentségimádást. A szentmisét Ft. Olasz Lajos Attila atya végezte és szintén ő tartott minden este elmélkedéseket is. A lelkigyakorlaton a papsággal jelen voltak a város plébániáinak a hívei is – hála Istennek- szép számban.

     Az idei évre a Szentatya meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét. A nagyböjtben az egyházközség jó elhatározásaként felvállaltuk, hogy minden nap elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét a templomban. Minden napra jelentkezett valaki, hogy azon a napon ő vezeti az imát. Szép lelki kezdeményezés, hogy ezáltal az ima által is bekapcsolódunk a Szentévbe és elmélyítjük magunkban annak kegyelmeit.

Január 30-án volt Nagyváradon a 4. Katolikus Jótékonysági Bál, ahol mintegy 300 polgár ünnepelt együtt az olaszi plébánia szervezésében és tett közös ügyünkért, a katolikus iskoláért és a Szent Angéla-otthonért.

Január 25-29 között Lakó Eszter Szeretetszolgálat csoportvezetővel Elsanfeldbe látogattunk. Ott él Rosemarie Koch, aki tavaly kereste fel plébániánkat és azóta két kamion segélyszállítmánnyal támogatta a szociális munkát. Fontosnak tartottuk a személyes kapcsolat felvételt és a további ismerkedést – amit sikeresen éltünk meg az ott töltött három gyönyörű nap során – imádkoztunk is közösen kezdeményezéseink megszenteléséért.

Január 17-24 között volt városunkban az ökumenikus imahét, amin részt vettünk a hívekkel, mind a székesegyházban, mind a többi felekezet szervezte alkalmakon.

     Január 12-16 között Vredenbe, a testvéregyházközségbe látogattunk 12-en a plébániáról: Szabó Ödön, Higili Mária és Bíró Kata egyháztanácsosok, Kelemen Eta, Husztig Mária, Lőrincz Mária, Vaszilkovits Anna, Osvald Berthold kórustag, Tilinger Zoltán, Korodi Erik és Fábián Attila egyetemistákkal. Nagy öröm és igazi ünnep minden találkozás. A látogatásunk során szociális létesítményeket és helyi jelentőségű eseményeket is megtekintettünk de fontos volt együtt szentmisét ünnepelni, jelen lenni egymás számára, odafigyelni és persze ismerkedve egymással jókedvben, barátságban tovább építkezni. Nagy kedvességgel támogatták a kedves vredeniek kezdeményezéseinket és terveinket. Istennek legyen hála ezért e remek lehetőségért, egymás ismeretéért – nagyon szeretnénk, ha ez tovább teremné gyümölcsét.

Január 7-én, az év első csütörtökjén a váradi plébániák zarándokoltak a Szentév alkalmából a székesegyházba a Szentkaput átlépni és teljes búcsút nyerni. Hála Istennek a székesegyház megtelt hívekkel. Az egész évre elkészült egy beosztás a püspökség régiói számára, hogy azt követve vegyenek részt a zarándoklatokon és így minden plébánia bekapcsolódjon a Szentév kegyelmeibe és minden ember teljes búcsút nyerhessen.

A 2016-os esztendő, a január 1-jei ünneplés után, a tíz napig tartó házszentelésekkel kezdődött. Majdnem 800 otthont kerestünk fel (2015-ben 673-at), naponta kb. 100-150 családnál szenteltünk három csoportban: Ft. Bakos Gábor káplán atya a kántornővel, Ft. Bartha Szabolcs CM atya és a plébános ministránsokkal jártak. A jelentkezők száma a családlátogatások révén is növekedett.

Január 18-án volt a plébánián és az egyetemista bentlakásban a szentelés, ami mindig közös ünnepléssel zárul és szép ünnepi hangulata van.

Január 3-án vasárnap volt a templomunkban az örökös szentségimádás. A közösséget, az egyháztanácsosokat, a Mária Légió tagjait és a fiatalokat is bekapcsoltuk.